EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ПЕРЕРОБКИ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ, ВВЕЗЕНОЇ НЕРЕЗИДЕНТОМ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ
М. В. Корягін, М. Ю. Чік

УДК: 657.01

М. В. Корягін, М. Ю. Чік

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ПЕРЕРОБКИ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ, ВВЕЗЕНОЇ НЕРЕЗИДЕНТОМ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ

Анотація

Проведено детальний аналіз підходів дослідників до обґрунтування ролі і місця бухгалтерського обліку операцій з переробки давальницької сировини, ввезеної нерезидентом на митну територію України в системі бухгалтерського обліку підприємств. Досліджено синтетичний та аналітичний облік операцій з переробки давальницької сировини, ввезеної нерезидентом на митну територію України. Розглянуто порядок оподаткування операцій з переробки давальницької сировини, ввезеної нерезидентом на митну територію України. Досліджено розрахунки за переробку давальницької сировини, які проводяться грошовими коштами. За результатами проведеного дослідження встановлено як відображаються доходи і витрати з переробки давальницької сировини, ввезеної нерезидентом на митну територію України. Визначено особливості розрахунку курсових різниць при здійсненні операцій з переробки давальницької сировини, ввезеної нерезидентом на митну територію України.

M. V. Koryagin, M. Yu. Chik

FEATURES OF ACCOUNTING FOR OPERATIONS ON THE PROCESSING OF TOLLING RAW MATERIALS, IMPORTED BY A NON-RESIDENT TO THE CUSTOMS TERRITORY OF UKRAINE

Summary

The detailed analysis of the approaches of researchers to the substantiation of the role and place of accounting for operations on the processing of tolling raw materials, imported by a non-resident to the customs territory of Ukraine in the accounting system of enterprises was conducted. The synthetic and analytical accounting of operations on the processing of tolling raw materials, imported by a non-resident to the customs territory of Ukraine was researched. The description of taxation of operations on the processing of tolling raw materials, imported by a non-resident to the customs territory of Ukraine was considered. Investigated calculations for the operations on the processing of tolling raw materials, imported by a non-resident to the customs territory of Ukraine, which was carried out in cash. According to the results of the survey, it is established how the revenue and expenses for the operations on the processing of tolling raw materials, imported by a non-resident to the customs territory of Ukraine are recorded. The peculiarities of calculation of exchange differences in the process of operations on the processing of tolling raw materials, imported by a non-resident to the customs territory of Ukraine are determined.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 3439

Відомості про авторів

М. В. Корягін

д. е. н., проф., професор кафедри бухгалтерського обліку, Львівський торговельний-економічний університет

M. V. Koryagin

Doctor, Doctor of Economic Sciences, Professor, Prof. the Department of Accounting, Lviv Trade and Economic University


М. Ю. Чік

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Львівський торговельний-економічний університет

M. Yu. Chik

PhD, Associate Professor of the Department of Accounting, Lviv Trade and Economic University

Як цитувати статтю

Корягін М. В., Чік М. Ю. Особливості обліку операцій з переробки давальницької сировини, ввезеної нерезидентом на митну територію України. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6381 (дата звернення: 23.10.2021).

Koryagin, M. V. and Chik, M. Yu. (2018), “Features of accounting for operations on the processing of tolling raw materials, imported by a non-resident to the customs territory of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6381 (Accessed 23 Oct 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.