EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
М. Ф. Аверкина, О. О. Руднік

УДК: 657.1.011.56

М. Ф. Аверкина, О. О. Руднік

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Анотація

У статті визначено сутність поняття «основні засоби». Проаналізовано ключові аспекти автоматизації обліку основних засобів. Автор зазначив найбільш використовувані комп’ютерні програми для вирішення облікових задач. Зокрема, автор проаналізував основні принципи роботи у програмі «1С:Підприємство». Автором було сформульовано переваги автоматизованої системи обліку основних засобів.

M. F. Averkyna, O. O. Rudnik

KEY ASPECTS OF AUTOMATED ACCOUNTING OF FIX ASSETS

Summary

The article defines the essence of the concept of "fixed assets". The key aspects of automation of accounting of fixed assets are analyzed. The author noted the most used computer programs for solving accounting problems. In particular, the author analyzed the main principles of work in the program "1C: Enterprise". The author formulated the advantages of an automated accounting system of fixed assets.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 4076

Відомості про авторів

М. Ф. Аверкина

д. е. н., професор Національного університету «Острозька академія»

M. F. Averkyna

Doctor of Economics, Professor of the National University of Ostroh Academy


О. О. Руднік

студентка економічного факультету Національного університету «Острозька академія»

O. O. Rudnik

Student of the Economics Faculty of the National University "Ostroh Academy"

Як цитувати статтю

Аверкина М. Ф., Руднік О. О. Ключові аспекти автоматизації обліку основних засобів. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6383 (дата звернення: 19.05.2022).

Averkyna, M. F. and Rudnik, O. O. (2018), “Key aspects of automated accounting of fix assets”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6383 (Accessed 19 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.