EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ЛОГІСТИЧНОМУ ПІДХОДІ ДО ПРОЦЕСУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ АГРАРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
О. О. Келюх, М. О. Кравець

УДК: 336: 004 (477): 164: 631.37

О. О. Келюх, М. О. Кравець

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ЛОГІСТИЧНОМУ ПІДХОДІ ДО ПРОЦЕСУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ АГРАРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Анотація

Робота присвячена розробці інформаційно-логістичного підходу при оптимізації аграрних перевезень щодо підвищення економічних показників аграрно-промислового комплексу Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано застосувати системний підхід, методи систематизації, групування та узагальнення відповідних показників. Для вирішення запропонованих питань в роботі здійснено оптимізаційний підхід із застосуванням багатопрофільної кооперації взаємодії аграрних комплексів та транспортних можливостей регіону при постановці практичного завдання конкретній кооперації на принципі самоврядування при використанні засобів механізованого устаткування та конкретно логістичного управління засобами перевезень. У даній роботі вирішено ряд питань застосування IT. Більшість питань екологічних перевезень можливо провести за допомогою впровадження логістичного-транспортного ланцюга при впровадженні можливостей загальнотранспортного коридору з поєднанням резерву народно-господарчих можливостей регіону. Запропоновано використання новітніх інформаційних технологій для прогресивного налагодження системи транспорт – виробник аграрної продукції при додержанні питань екології, та її ґрунтовного поєднання з економікою країни в цілому. Використання наведеного методичного підходу дозволить місцевим органам виконавчої влади приймати наукові, екологічні та як витік – економічно-обґрунтовані рішення щодо розвитку транспорту районів та їх доцільної інформатизації та роботизації – на перспективу.

O. O. Keliukh, M. O. Kravets

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE LOGISTIC APPROACH TO THE PROCESS OF ENVIRONMENTAL TRANSPORTATION OF AGRARIAN PURPOSES

Summary

The article is devoted to the use of information technologies in transporting logistic during optimization of agrarian transportations for the increase of joint economic indicators of agrarian and industrial complexes. For the decision of the offered questions co-operative approach which at raising of task of separate co-operation of based on principle of self-government is carried out in work, at the use of the special instruments of mechanization, and concrete – can decide facilities of transportation and technological equipment the set problems, leaning on possibility of neighboring enterprises, using their production and economic resource. The method of introduction of chain lets of the transported loads of the agrarian setting is offered in this work, possibilities of transporting corridor in combination with folk-economic possibilities of region during connecting of analytical method of transporting logistic are incorporated. The use of the newest information technologies for the progressive adjusting of the system is offered transport is producer of agrarian products at the observance of requirements of ecology, and its sound combination with the economy of country on the whole. The use of the resulted methodological approach will allow to the local organs of executive power to adopt scientific, ecological and as a result are the economic grounded decisions on development of communication of transport with the enterprises of agrarian sphere of separate regions and their expedient informatization and robotics now and on a prospect.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 3367

Відомості про авторів

О. О. Келюх

старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

O. O. Keliukh

Senior Lecturer of the Department of Information Systems and Technologies, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro


М. О. Кравець

викладач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

M. O. Kravets

Teacher of the Department of Information Systems and Technologies, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

Як цитувати статтю

Келюх О. О., Кравець М. О. Застосування інформаційних технологій при логістичному підході до процесу екологічних перевезень вантажів аграрного призначення. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6402 (дата звернення: 19.05.2022).

Keliukh, O. O. and Kravets, M. O. (2018), “The use of information technology in the logistic approach to the process of environmental transportation of agrarian purposes”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6402 (Accessed 19 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.