EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Г. А. Толок, Є. В. Толок

УДК: 338.439.021.1

Г. А. Толок, Є. В. Толок

ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Анотація

У статті розглядаються питання регулювання безпеки харчових продуктів, застосування інтегрованих систем управління на підприємствах. Виявлено ключові завдання управління якістю харчових продуктів та запропоновано застосовування постійно діючих процедур для забезпечення підвищення відповідальності за ефективність та об'єктивність контролю якості сировини, дотримання правил ведення технологічних процесів переробки, маркування готових продуктів.

G. A. Tolok, Y. V. Tolok

ENVIRONMENTAL PROTECTION OF QUALITY AND SAFETY OF FOODSTUFFS

Summary

The article deals with issues of food safety regulation, application of integrated management systems at enterprises. The key tasks of food product quality management were identified and the use of permanent procedures to increase responsibility for the efficiency and objectivity of raw material quality control, compliance with the rules of processing processing processes, labeling of finished products was proposed.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 3409

Відомості про авторів

Г. А. Толок

доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу , Київський національний університет культури і мистецтв, кандидат технічних наук

G. A. Tolok

associate professor of the hotel and restaurant business department, Kiev National University of Culture and Arts, Candidate of Technical Sciences


Є. В. Толок

факультет природничих наук, освітня програма «Екологія», Національний університет «Києво-Могилянська академія, здобувач вищої освіти

Y. V. Tolok

Faculty of Natural Sciences, Educational program "Ecology", National University "Kyiv-Mohyla Academy, a student of higher education

Як цитувати статтю

Толок Г. А., Толок Є. В. Екологічні засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6406 (дата звернення: 20.10.2021).

Tolok, G. A. and Tolok, Y. V. (2018), “Environmental protection of quality and safety of foodstuffs”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6406 (Accessed 20 Oct 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.