ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКЗОСКЕЛЕТА | В О Денисюк | Ефективна економіка №6 2018

Ефективна економіка № 6, 2018

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКЗОСКЕЛЕТА
В. О. Денисюк

УДК: 621.3, 658.8, 681.5

В. О. Денисюк

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКЗОСКЕЛЕТА

V. Denysiuk

PhD, associate professor, associate professor of economic cybernetics department, Vinnytsya national agrarian university, Vinnytsya

DETERMINATION OF EXOSKELETON EFFICIENCY CRITERION

Розглянуто критерій ефективності використання екзоскелета, який є складним та наукоємним пристроєм. У такому пристрої використовуються найсучасніші розробки і технології, що підвищує вартість самого екзоскелета. Розглянуто вироби, які присутні на сучасному ринку екзоскелетів, що дозволило визначити основні параметри екзоскелетів для порівняння. Критерій становить співвідношення умовної продуктивності пристроя до його вартості. Використання критерія дозволить обрати необхідний за функціями екзоскелет з урахуванням можливих витрат. Надані рекомендації щодо збільшення ефективності використання екзоскелету за рахунок підвищення продуктивності та зменшення витрат на сам екзоскелет.

The criterion of exoskeleton efficiency is considered, that is a difficult and science intensive device. In such device the most modern developments and technology are used, that promotes the cost of exoskeleton. Wares that is present at the modern exoskeleton market are considered, that allowed to define the basic exoskeleton parameters for comparison. A criterion presents correlation of the conditional productivity of device to his cost. The use of criterion will allow to choose needed after the exoskeleton functions taking into account possible charges. Given recommendations in relation to the increase of the use efficiency of exoskeleton due to the increase of the productivity and reduction of exoskeleton charges.