EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
С. В. Добринь

УДК: 658.330.3

С. В. Добринь

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню стану інвестиційної привабливості суб’єктів підприємництва та виокремлення основних чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, що здійснюють суттєвий вплив на рівень інвестиційної привабливості підприємств машинобудівної галузі Харківської області. За результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, запропоновано методичний підхід щодо визначення рівня інвестиційної привабливості підприємств машинобудівної галузі Харківської області на основі позиціонування підприємства у просторі розробленої матриці, побудованої за результатами оцінки рівня мінливості факторів зовнішнього та внутрішнього походження, що дозволяє впровадження відповідних рекомендацій щодо підвищення інвестиційної привабливості підприємств. Рекомендацій з визначення рівня інвестиційної привабливості підприємств сформовані на основі комплексної оцінки фінансового стану, можливостей розвитку, обсягів і перспектив отримання та розподілу прибутку та інших основних фінансово-господарських показників діяльності підприємств машинобудівної галузі Харківської області.

S. V. Dobryn

DETERMINING THE LEVEL OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF KHARKIV REGION ENGINEERING INDUSTRY

Summary

The article investigates the state of the investment attractiveness of business entities and isolating the main factors external and internal environment, which have a significant impact on the investment attractiveness of the engineering industry Kharkov region. The results of the analysis of financial and business enterprises, methodical approach to determine the level of investment attractiveness of the engineering industry Kharkov region based on the positioning of the enterprise in space developed matrix, based on the evaluation of the variability of factors internal and external origin which allows the implementation of relevant recommendations to increase the investment attractiveness of enterprises. Guidance on investment attractiveness of enterprises formed on the basis of a comprehensive assessment of the financial situation, development opportunities, scope and prospects and profit distribution and other key financial and economic performance indicators engineering industry Kharkov region.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 3361

Відомості про авторів

С. В. Добринь

к. е. н., доцент кафедри фінансів Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця

S. V. Dobryn

PhD, Associate professor of the Department of Finance S. Kuznets Kharkiv National University of Economics

Як цитувати статтю

Добринь С. В. Визначення рівня інвестиційної привабливості підприємств машинобудівної галузі харківської області. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6411 (дата звернення: 27.10.2021).

Dobryn, S. V. (2018), “Determining the level of investment attractiveness of kharkiv region engineering industry”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6411 (Accessed 27 Oct 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.