EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ДОСВІДУ КРАЇН «АЗІЙСЬКИХ ТИГРІВ» ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Є. О. Голишева, О. Ф. Грищенко, Є. В. Макаренко

УДК: 330.117: 334.711:338.001.36

Є. О. Голишева, О. Ф. Грищенко, Є. В. Макаренко

АНАЛІЗ ДОСВІДУ КРАЇН «АЗІЙСЬКИХ ТИГРІВ» ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто головні історичні фактори, що передували та сприяли стрімкому економічному розвитку країн «азійських тигрів». «Азійські тигри» – неофіційна назва нових індустріальних держав Азії (Тайвань, Гонконг, Сінгапур та Південна Корея). Був здійснений аналіз основних економічних показників цих країн за період 2012-2017 рр., який показав що країни «азійські тигри» відзначаються високими показниками економічного розвитку, які мають тенденцію до зростання. Показники негативних економічних явищ (інфляції та безробіття) навпаки мають тенденцію до зниження. Ці країни характеризуються сприятливими умовами для ведення бізнесу та високим рівнем інноваційності тощо. Проведені дослідження дали змогу визначити фактори успіху цих країн та розробити можливі напрямки реформування української економіки. Подальші дослідження будуть направлені на поглиблене вивченні економічних індикаторів розвитку країн «азійських тигрів» та їхнє використання для оцінки українського положення з метою подальшого реформування економіки.

Ie. O. Golysheva, O. F. Gryshchenko, Ye. V. Makarenko

ANALYSIS OF THE “ASIAN TIGERS” COUNTRIES EXPERIENCE FOR THE FORMATION OF STRATEGIC DIRECTIONS OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF DOMESTIC INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

The article deals with the main historical factors that preceded and contributed to the rapid economic development of “Asian tiger” countries. “Asian Tigers” is the unofficial name of the new industrial states of Asia (Taiwan, Hong Kong, Singapore and South Korea). The analysis of the main economic indicators of these countries for the period 2012-2017 was implemented. It is showed that “Asian tigers” countries are characterized by high rates of economic development, which have a tendency to increase. The indicators of negative economic phenomena (inflation and unemployment), on the contrary, tend to decrease. These countries are characterized by favorable conditions for doing business and a high level of innovation, etc. The conducted studies allowed to determine the factors of success of these countries and to develop possible directions of the Ukrainian economy reforming. Further research will be focused on in-depth study of economic indicators for the development of “Asian tiger” countries and their use to assess Ukraine's position with a view to further reforming the economy.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 5619

Відомості про авторів

Є. О. Голишева

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

Ie. O. Golysheva

Ph.D., Associate Professor, Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, Sumy


О. Ф. Грищенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

O. F. Gryshchenko

Ph.D., Associate Professor, Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, Sumy


Є. В. Макаренко

студент, Сумський державний університет, м. Суми

Ye. V. Makarenko

Student, Sumy State University, Sumy

Як цитувати статтю

Голишева Є. О., Грищенко О. Ф., Макаренко Є. В. Аналіз досвіду країн «азійських тигрів» для формування стратегічних напрямків науково-технологічного розвитку вітчизняних промислових підприємств . Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6419 (дата звернення: 23.10.2021).

Golysheva, Ie. O., Gryshchenko, O. F. and Makarenko, Ye. V. (2018), “Analysis of the “asian tigers” countries experience for the formation of strategic directions of scientific and technological development of domestic industrial enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6419 (Accessed 23 Oct 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.