EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМНИЙ ВПЛИВ ЗАХІДНИХ САНКЦІЙ НА ДИНАМІКУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
А. І. Бикова

УДК: 339.972

А. І. Бикова

СИСТЕМНИЙ ВПЛИВ ЗАХІДНИХ САНКЦІЙ НА ДИНАМІКУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Анотація

У статті розглядаються економічні наслідки системного впливу санкцій країн ЄС, США та інших західних країн, які виникли в результаті агресії Російської Федерації проти України та окупації Автономної республіки Крим, аналізується вплив санкцій на динаміку економічного розвитку Російської Федерації. У якості прикладу описано досвід Ірану, здійснено порівняльний аналіз впливу санкцій на політичну та економічну ситуацію Росії та Ірану. Автором охарактеризовано причини зниження показників розвитку нафтовидобувної та газовидобувної промисловості, військового-промислового комплексу, зміни в національній економіці. У статті наведено статистичні дані щодо зміни цін на нафту, газ, зменшення резервів фінансової галузі. Описано проблеми функціонування місцевих бюджетів Російської Федереації, нерівномірний розподіл коштів між регіонами.

A. I. Bykova

SYSTEMIC INFLUENCE OF WESTERN SANCTIONS ON THE DYNAMICS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

Summary

In the article economic consequences of systemic impact of sanctions of the EU, US and other Western countries, resulting to the aggression of Russia against Ukraine and Russian occupation of the Autonomous Republic of Crimea are examined, the impact of sanctions on the dynamics of economic development of the Russian Federation is analyzed. As an example, Iran's experience is described, a comparative analysis of the impact of sanctions on the political and economic situation in Russia and Iran. The author describes the reasons for reducing the indicators of development of oil and gas industry, military-industrial complex, changes in the national economy. The article presents statistical data on changes in oil and gas prices, and the reduction of financial sector reserves. The problems of functioning of local budgets of Russian Federation, uneven distribution of funds between regions are described.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 3766

Відомості про авторів

А. І. Бикова

аспірант кафедри міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, м. Київ

A. I. Bykova

post-graduate student of the department of international economics of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

Як цитувати статтю

Бикова А. І. Системний вплив західних санкцій на динаміку економічного розвитку російської федерації. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6428 (дата звернення: 19.05.2022).

Bykova, A. I. (2018), “Systemic influence of western sanctions on the dynamics of economic development of the russian federation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6428 (Accessed 19 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.