EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ КЛАСТЕРИ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН СВІТУ
М. П. Хмара

УДК: 339.94

М. П. Хмара

ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ КЛАСТЕРИ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН СВІТУ

Анотація

У дослідженні розглядається проблема забезпечення економічної безпеки країн світу на основі запровадження механізму високотехнологічних кластерів. Дослідження виявили, що дотепер існуючі промислові та сервісні кластери, як механізм промислового розвитку, не враховують інформаційні потоки та взаємозв’язки між економічними агентами, необхідні для повного, своєчасного та надійного захисту інформації та забезпечення економічної безпеки країни. Обґрунтовано, що кластерний механізм для забезпечення економічної політики країни повинен формуватися за такими класифікаційними ознаками, як зміст, рівень дії та предмет. Доведено, що сформований механізм високотехнологічних кластерів повинен забезпечувати збереження інформації, яка підлягає захищенню та становить економічну стратегічну цінність для економічного розвитку країни, баланс інтересів основних економічних агентів та створення доданої вартості у міжнародних ланцюгах створення вартості. Запропоновано обрати критерієм проектування високотехнологічних кластерів – забезпечення економічної безпеки країни, а інструментами – коефіцієнти інформаційних потоків та інформаційних хабів за елементами; граничні значення мінімально допустимого рівня економічної безпеки з урахуванням кластерної активності та участі кластеру у міжнародних ланцюгах створення вартості.

M. Khmara

TECHNOLOGY INTENSIVE CLUSTERS AS A MECHANISM FOR PROVIDING WORLD COUNTRIES’ ECONOMIC SECURITY

Summary

The research is done into the issue of providing world countries’ economic security on the basis of the technology intensive cluster mechanism. The research revealed that currently functioning clusters in the industrial and service sectors considered mechanisms for industrial development, do not take into account information flows and ties between economic agents needed for full, timely and reliable information securitization as well as provision of economic security. The investigation proves that the cluster mechanism for providing country’s economic security is to ensure information that must be secured and contains economic and strategic value for the country’s economic development is kept safe, main economic agents’ interests are balanced and international value chains add value within clusters. The article offers provision of a country’s economic security as a criterion for technology intensive clusters’ design and a range of ratios as instruments for clusters’ management. Among the ratios are those of informational flows and informational hubs with elements, marginal level of economic security subject to cluster activity and cluster integration into international chains of value creation.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2554

Відомості про авторів

М. П. Хмара

к. е. н., доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ

M. Khmara

Candidate of Science (Economics), Associate Professor of the International Business Department, Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Хмара М. П. Високотехнологічні кластери як механізм забезпечення економічної безпеки країн світу. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6440 (дата звернення: 02.03.2021).

Khmara, M. (2018), “Technology intensive clusters as a mechanism for providing world countries’ economic security”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6440 (Accessed 02 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.