EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РІВЕНЬ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ РИЗИКАМИ В УКРАЇНІ
І. В. Точиліна

УДК: 336.221

І. В. Точиліна

РІВЕНЬ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ РИЗИКАМИ В УКРАЇНІ

Анотація

Ефективне функціонування системи ризик-менеджменту є запорукою злагодженого функціонування всієї системи адміністрування податків та ознакою її зрілості. В статті досліджено фактичні дані щодо стану розвитку та ефективності системи управління ризиками в органах Державної фіскальної служби України. Розглянуто методику та проаналізовано результати діагностичного оцінювання системи податкового адміністрування з використанням інструменту TADAT, зокрема тієї його частини, що стосується оцінювання ефективності системи управління ризиками. Дослідження показало, що застосовувані ДФСУ ініціативи щодо виявлення та оцінювання ризиків є лише фрагментами окремих етапів цілісної системи державного управління податковими ризиками. Зроблено висновок про необхідність розробки заходів щодо усунення цих недоліків, що дасть можливість сформувати цілісну, ефективну системи управління ризиками, яка в свою чергу сприятиме вдосконаленню всієї системи адміністрування податків.

Іryna Tochylina

LEVEL OF MATURITY OF TAX RISK MANAGEMENT IN UKRAINE

Summary

Tax administrations face numerous risks that have the potential to adversely affect revenue and tax administration operations. Effective functioning of the risk management system is a sign of tax administration maturity at all. The article investigates the actual data on performance the risk management system in the State Fiscal Service (SFS) of Ukraine. The results of the assessment of the system of tax administration of the SFS using the Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT), in particular, the part of performance assessment related to the risk-management are reviewed. And overview of TADAT methodology is done. The study showed that the initiatives for intelligence gathering and research into compliance risk are developed, the SFS has a risk assessment process but this is not well-structured. It was concluded that it is necessary to develop measures to eliminate these shortcomings, which will enable the formation of a coherent, effective system of risk management, which in turn will contribute to the improvement of the entire system of tax administration.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 7840

Відомості про авторів

І. В. Точиліна

к. е. н., старший науковий співробітник, ДННУ «Академія фінансового управління»

Іryna Tochylina

PhD (Economics), Senior Researcher, SESE “The Academy of Financial Management”

Як цитувати статтю

Точиліна І. В. Рівень розвитку системи управління податковими ризиками в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6466 (дата звернення: 02.03.2024).

Tochylina, Іryna (2018), “Level of maturity of tax risk management in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6466 (Accessed 02 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.