EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ МЕТОДИК ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
М. І. Полюк

УДК: 631.1: 331

М. І. Полюк

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ МЕТОДИК ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті проведено комплексний аналіз різних методик оцінки персоналу, які використовуються на практиці. Визначено найбільш результативні та інноваційні методики оцінки персоналу, які можуть використовуватись на сільськогосподарських підприємствах. На основі детального вивчення особливостей застосування різних методів оцінки персоналу на підприємствах, у статті обґрунтовано конкретні механізми використання кожної з них, виявлено переваги і недоліки. На основі експертного соціологічного дослідження встановлено, що найбільш ефективними а практиці є метод «assessmentcenter», метод управління за виконанням, метод «360 °», метод ділових ігор та метод управління за цілями. У експертному соціологічному дослідженні брали участь менеджери різного рівні підприємств та науковці, що проводять дослідження у цій галузі. Результати даного наукового дослідження можуть бути базою для розробки дієвої ефективної системи оцінки та мотивації персоналу на різних підприємствах.

M. I. Polyuk

EFFICIENCY OF USING DIFFERENT METHODS OF PERSONNEL ASSESSMENT ATAGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

In the article the complex analysis of various methods of personnel assessment, which are used in practice, is carried out. The most effective and innovative methods of evaluation of personnel that can be used at agricultural enterprises are determined. On the basis of a detailed study of the peculiarities of the application of different methods of assessment of personnel at enterprises, the author substantiates the specific mechanisms of the use of each of them, identifies the advantages and disadvantages. On the basis of expert sociological research it was established that the most effective and practice are: the method of "assessment center", the method of control over execution, the method "360 °", the method of business games and the method of management of goals. Managers of different levels of enterprises and scientists conducting research in this field participated in an expert sociological study. The results of this research can be the basis for developing an effective evaluation and motivation system for personnel at different enterprises.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 7033

Відомості про авторів

М. І. Полюк

здобувач, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

M. I. Polyuk

Senior Lecturer of Lviv Trade and Economic University, Lviv

Як цитувати статтю

Полюк М. І. Ефективність використання різних методик оцінки персоналу на сільськогосподарських підприємствах. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6470 (дата звернення: 28.02.2024).

Polyuk, M. I. (2018), “Efficiency of using different methods of personnel assessment atagricultural enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6470 (Accessed 28 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.