EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОРМУВАННЯ ТА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРАЦІ КЕРІВНИКІВ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ ЯК ЗАСІБ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
О. О. Скорик

УДК: 331.103

О. О. Скорик

НОРМУВАННЯ ТА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРАЦІ КЕРІВНИКІВ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ ЯК ЗАСІБ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

Анотація

У статті виділені групи адмінистративно-управлінського персоналу та досліджені особливості їх праці, здійснена класифікація видів робіт при виконанні управлінських функцій. Встановлено, що для раціоналізації праці керівників та спеціалістів необхідно впроваджувати в практику вітчизняних підприємств методи регламентації та нормування трудових процесів саме цих груп трудових ресурсів. Досдіджені методи нормування та регламентації праці в сфері управління, впровадження яких дозволяє управлінському персоналу раціонально і ефективно використовувати робочий час і зменшувати кількість непродуктивних витрат часу.

A. A. Skorik

HEADS AND SPECIALISTS LABOR RATIONING AND REGULATION AS A MEANS OF WORKING TIME RATIONAL USE

Summary

The article highlights the groups of administrative and managerial personnel and studied the peculiarities of their work, carried out the classification of types of works in the performance of managerial functions. It is installed that in order to streamline the work of managers and specialists, it is necessary to introduce in the practice of domestic enterprises the methods of labor rationing and regulation of these groups of labor resources. Advantageous methods of labor rationing and regulation in the field of management, the introduction of which allows management personnel to use rationally and efficiently working time and reduce the amount of unproductive time expenditures.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 188

Відомості про авторів

О. О. Скорик

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва, Черкаський державний технологічний університет

A. A. Skorik

PhD, Associate Professor of economics and entrepreneurship Cherkasy State Technological University

Як цитувати статтю

Скорик О. О. Нормування та регламентація праці керівників та спеціалістів як засіб раціонального використання робочого часу. Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6492 (дата звернення: 23.07.2019).

Skorik, A. A. (2018), “Heads and specialists labor rationing and regulation as a means of working time rational use”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6492 (Accessed 23 Jul 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.