EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В СФЕРІ ТУРИЗМУ
О. А. Ковалик

УДК: 339.178.4:351.82:338.48

О. А. Ковалик

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

Анотація

У статті розглядалися основні проблеми та напрямки державної підтримки розвитку малого бізнесу у сфері туризму. Визначено, що, згідно досвіду інших країн, без державного планування розвитку сфери туризму не обійтися. Для цього необхідно розробляти відповідні програми, але оцінка таких програм має деякі труднощі, такі як відсутність відповідних статистичних даних та комплексу показників, які б враховували всю специфіку діяльності в сфері туризму. Була проаналізована існуюча статистика для вирішення в якому напрямі слід державі концентрувати свою увагу, адже підтримувати всю інфраструктуру країни у державних органів, на сьогодні, не має можливості. Також були представлені позитивні наслідки взаємодії суб’єктів малого підприємства сфери туризму з державними органами, серед них поповнення бюджету та створення нових робочих місць, що дозволить підвищити добробут країни в цілому.

O. A. Kovalyk

STATE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN THE TOURISM INDUSTRY

Summary

The article considers the main problems and directions of state support for the development of small business in the tourism industry. It is determined that, according to the experience of other countries, the state planning is important for the development of tourism industry. It is necessary to develop appropriate programs, but the evaluation of such programs has some difficulties, such as the lack of relevant statistics and a set of indicators that take into account all the specifics of tourism activities. The existing statistics was analyzed to decide on which direction the public authorities should focus their attention, because it is impossible to the country to support the entire infrastructure for today. Positive effects of cooperation between small businesses of the tourism industry and state authorities were also presented, such as the replenishment of the budget and creation of new workplaces, which will improve the welfare of the country in general.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 3817

Відомості про авторів

О. А. Ковалик

старший викладач кафедри зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

O. A. Kovalyk

Senior Lecturer, Department of Foreign Economic and Innovative Activity, Odessa National Polytechnic University, city of Odessa

Як цитувати статтю

Ковалик О. А. Державна підтримка розвитку малого бізнесу в сфері туризму. Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6494 (дата звернення: 29.05.2022).

Kovalyk, O. A. (2018), “State support for the development of small business in the tourism industry”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6494 (Accessed 29 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.