EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ОЧІКУВАНЬ В УКРАЇНІ
П. А. Лещенко

УДК: 519.8:336.02:336.14

П. А. Лещенко

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ОЧІКУВАНЬ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проведено порівняльний аналіз методів збору даних та досліджень показників економічних очікувань населення в Україні. Описано головні критерії та групи економічних агентів, які приймають участь в процесі формування показників очікувань, типи та зміст анкет для опитування, а також способи трактування та обробки отриманих індексів очікувань. На основі аналізу досвіду світових організацій та центральних банків, встановлено спільні та відмінні риси, а також особливості процесу визначення економічних очікувань населення України. Визначено ряд необхідних вдосконалень та змін, що дадуть змогу більш якісного використання показників очікувань населення для зниження рівня інфляції в країні. Описано можливі відмінності в регіональному розрізі у питанні збору даних та їх трактуванні населенням цих регіонів країни з подальшими рекомендаціями щодо врахування існування таких особливостей при проведенні монетарної політики та комунікації центральним банком країни.

P. A. Leshchenko

COMPARISON OF THE METHODS FOR INFLATION EXPECTATIONS ANALYSIS IN UKRAINE

Summary

The article is focused on the comparison of the methods to analyze the ways to collect and interpret the expectations of economic agents in Ukraine. The criteria and the types of economic agents that are the subject for a survey and further formation of expectations are described together with the ways to determine and explain the values of the expectations indexes. Based on the experience of international organizations and central banks the differences and similarities, as well as the specifics for determination of people’s expectations are described for Ukraine. The list of specific features is determined and necessary to be improved in order to more efficiently influence the level of inflation in the country. The possible differences in data collection and interpretation in regional context are described with corresponding recommendations for consideration of such phenomena by the central bank under monetary policy and communication process.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 186

Відомості про авторів

П. А. Лещенко

аспірант, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

P. A. Leshchenko

PhD, National University of “Kyiv-Mohyla Academy”

Як цитувати статтю

Лещенко П. А. Порівняльна характеристика методів дослідження інфляційних очікувань в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6499 (дата звернення: 23.07.2019).

Leshchenko, P. A. (2018), “Comparison of the methods for inflation expectations analysis in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6499 (Accessed 23 Jul 2019).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.