EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ
В. О. Брянцев, В. І. Щелкунов, В. М. Панасюк, М. В. Криштопа

УДК: 338.49:332.012

В. О. Брянцев, В. І. Щелкунов, В. М. Панасюк, М. В. Криштопа

ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

Анотація

В статті досліджено основні проблеми модернізації соціальної інфраструктури регіону. Визначено ряд основних факторів, які найбільше впливають на систему професійної освіти, як на частину соціальної інфраструктури. Проведено аналіз функціонування та сучасного стану системи професійної освіти як елемента соціальної інфраструктури. Проаналізовано основні показники інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності в Тернопільській області у 2017 році. Розглянуто основні програми розвитку і ефективного використання людського капіталу в Тернопільській області.

V. O. Bryantsev, V. I. Shchelkunov, V. N. Panasyuk, M. V. Krystopa

PROBLEMS OF MODERNIZATION OF SOCIAL INFRASTRUCTURE OF THE REGION

Summary

The article deals with the main problems of modernization of the social infrastructure of the region. A number of key factors that influence the system of vocational education, as a part of social infrastructure, are determined. The analysis of functioning and the current state of the system of vocational education as an element of social infrastructure is carried out. The main indicators of investments into fixed capital by types of economic activity in the Ternopil region in 2017 are analyzed. The main programs of development and efficient use of human capital in the Ternopil region are considered.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 413

Відомості про авторів

В. О. Брянцев

д. геогр. н, професор, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

V. O. Bryantsev

doctor of Geographical Sciences, Professor, Taurian National University named after VI Vernadsky


В. І. Щелкунов

д. е. н., професор, Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати

V. I. Shchelkunov

doctor of Economics, Professor, Ukrainian National Committee of the International Chamber of Commerce


В. М. Панасюк

к. е. н., доцент, Тернопільський національний технічний університет

V. N. Panasyuk

сandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Accounting and Auditing, Ternopil National Economic University


М. В. Криштопа

здобувач, Запорізький національний університет

M. V. Krystopa

applicant, Zaporizhzhya National University

Як цитувати статтю

Брянцев В. О., Щелкунов В. І., Панасюк В. М., Криштопа М. В. Проблеми модернізації соціальної інфраструктури регіону. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6507 (дата звернення: 25.02.2020).

Bryantsev, V. O., V. I. Shchelkunov, Panasyuk, V. N. and Krystopa, M. V. (2018), “Problems of modernization of social infrastructure of the region”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6507 (Accessed 25 Feb 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.