EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕФІНІЦІЇ «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»THEORETICAL PRINCIPLES OF DEFENSE OF "SOCIAL-ECONOMIC SUPPORT"
Г. Г. Казарян

УДК: 338.242

Г. Г. Казарян

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕФІНІЦІЇ «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»THEORETICAL PRINCIPLES OF DEFENSE OF "SOCIAL-ECONOMIC SUPPORT"

Анотація

Формування соціально-економічної системи нового зразка пов’язане з реформуванням діючої соціально-економічної політики, яку необхідно будувати, спираючись на теоретико-методологічі розробки вітчизняних фахівців. Рівень соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Україні, на жаль, є одним з найнижчих серед країн Європи. Його підвищення можливе лише за умови кардинального вдосконалення інституційного регулювання в досліджуваній сфері. Основна мета інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю – максимально можлива їх інтеграція у соціально-економічну систему шляхом гарантування їм рівних з усіма іншими громадянами можливостей для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов для ведення повноцінного способу існування згідно з індивідуальними здібностями та інтересами.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 665

Відомості про авторів

Г. Г. Казарян

к. е. н., директор Асоціації «Всеукраїнська спілка протезно-ортопедичних підприємств «Ортонет"

Як цитувати статтю

Казарян Г. Г. Теоретичні засади дефініції «соціально-економічного забезпечення»theoretical principles of defense of "social-economic support". Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6522 (дата звернення: 04.08.2020).

Kazarian, G. G. (2018), “”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6522 (Accessed 04 Aug 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.