EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
П. В. Кривобок

УДК: 334.72

П. В. Кривобок

РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Анотація

Головним завданням даного дослідження є визначення доцільності будівництва сонячної електростанції на основі моделі соціально-орієнтованого підприємництва.
Модель соціально-орієнтованого підприємництва являється одним з видів соціального підприємства, суть якого полягає у взаємодії місцевої влади, населення і соціально-орієнтованого підприємства задля соціально-економічного зростання громади.
Залежно від потужності інверторів досліджуємо електропанелі 15 кВт*год і 30 кВт*год. Відповідно до цього залежить кількість електропанелей, які необхідно встановити, щоб забезпечити електроенергією досліджуваний населений пункт – село Погреби Броварського району Київської області.
Дохід від реалізації даного проекту отримуємо з двох джерел. По-перше, це зекономлені кошти, які нам необхідно було заплатити, якби ми купували електроенергію в держави. По-друге, це кошти, які нам платить держава за придбану у нас електроенергію на основі «зеленого тарифу».
Джерела фінансування проекту розглядаються наступні: кожен будинок пропорційно до середнього показника споживання електроенергії платить за встановлення електропанелей; продавець електропанелей в розстрочку встановлює обладнання, а погашення відбувається по мірі оплати державою купленою електроенергії на основі «зеленого тарифу». Також розглядається комбінований варіант, який більш доцільним, тому що пришвидшується термін окупності проекту, не впливає сильно негативно на економічний добробут населення, відповідає принципу парципативності моделі соціально-орієнтованого підприємництва.

P. Kryvobok

REALIZATION OF THE MODEL OF SOCIAL-ORIENTED ENTERPRISE ON THE EXAMPLE OF A SOLAR POWER PLANT

Summary

The main task of this study is to determine the feasibility of building a solar power plant based on the model of social-oriented entrepreneurship.
The model of social-oriented entrepreneurship is one of the types of social enterprise, the essence of which is the interaction of local authorities, the population and social-oriented enterprise for the socio-economic development of the community.
Depending on the power of the inverters, we investigate electric panels 15 kWh and 30 kWh. This affects how much we need to install electrical panels to provide electricity to the locality – the village of Pogreby of the Brovary district of the Kyiv region.
Receiving income from the implementation of this project comes from two sources. Firstly, it is the saving money that we could pay the state for electricity consumed. Secondly, it is the money that the state pays for the energy purchased from us on the basis of the «green tariff».
Sources of financing for the project are considered as follows: each house in proportion to the average consumption of electricity pays for installing electric panels; the seller of electric panels installs equipment in installments, and repayment occurs as the state purchases electric energy on the basis of the «green tariff». Also, a combined option is considered, which is more expedient, because the payback period of the project is accelerating, does not significantly affect the economic well-being of the population, and is in line with the principle of participatory nature of the model of social-oriented entrepreneurship.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 803

Відомості про авторів

П. В. Кривобок

аспірант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

P. Kryvobok

Postgraduate Student, National University of Food Technologies, Kyiv

Як цитувати статтю

Кривобок П. В. Реалізація моделі соціально-орієнтованого підприємства на прикладі сонячної електростанції. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6547 (дата звернення: 22.09.2020).

Kryvobok, P. (2018), “Realization of the model of social-oriented enterprise on the example of a solar power plant”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6547 (Accessed 22 Sep 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.