EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО РОЗВИТКУ
О. В. Марценюк-Розарьонова, В. В. Шмігельська

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.43

УДК: 336.7:33.012.42/.43:005.52(477)

О. В. Марценюк-Розарьонова, В. В. Шмігельська

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розглянуто стан та умови розвитку банківських послуг в Україні. Оцінено роботу сучасного ринку банківських послуг в Україні та охарактеризовано сучасний стан банківської системи. Проаналізовано тенденції розвитку ринку банківських послуг в Україні та досліджено напрямки вдосконалення ринку банківських послуг в Україні, перспективи їх розвитку. Визначено зміни, що відбулися на цьому ринку. Встановлено, що для сучасного банку важливим є забезпечення ефективної інноваційної діяльності, зокрема ефективного вкладання коштів у розвиток технологій дистанційного банківського обслуговування.
Сектор банківських послуг в Україні несе на собі відбитки ліберального банківського законодавства, що надає суб'єктам другого рівня можливість проведення операцій в різних секторах ринку позичкового капіталу та дає клієнтам широкий вибір фінансових послуг. Таким чином, комерційні банки стають ключовою і базовою ланкою кредитних систем.
Характерними рисами сучасного етапу еволюції ринку банківських послуг є уніфікація правил гри на міжнародному ринку банківських послуг та зміцнення ролі міжнародних організацій, інтенсифікація процесів транснаціоналізації банківської діяльності та розширення присутності іноземних банків у національних банківських системах, посилення процесів консолідації та капіталізації банківського капіталу й універсалізація банківської діяльності, широкомасштабне впровадження інновацій та разом з тим підвищення вразливості ринку до зовнішніх потрясінь й швидкість поширення кризових тенденцій.
Основне завдання функціонування ринку банківських послуг – підвищення доходів банків і поліпшення задоволення потреб клієнтів, розширення їхніх купівельних можливостей, що, у свою чергу, сприяє розвиткові національної економіки. Встановлено, що для сучасного банку важливим є забезпечення ефективної інноваційної діяльності, зокрема ефективного вкладання коштів у розвиток технологій дистанційного банківського обслуговування. Окреслено основні проблеми банків та сформульовані шляхи вдосконалення якісного надання послуг банками.

Ключові слова: банківська справа; кредит; депозит; банківський продукт; платіжна система; лізинг; довірчі послуги; інтернет-банкінг; мобільний банкінг.

Література

1. Зублюк О. Д. Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти організації і стратегічного розвитку в Україні / О. Д. Зублюк // Банківська справа. – 2006. – № 5∕6. – С. 23–25.
2. Корецька Н. І. Процес концентрації ринку банківських послуг України: оцінка та стратегії позиціонування / Н. І. Корецька // Економічний форум. – 2014. – № 1. – С. 196–204.
3. Марич М.Г. Напрями підвищення ефективності функціонування банківської системи України в умовах глобалізації/ М.Г. Марич //Фінансовий простір. - 2014. - № 2. – С. 14-16.
4. Огляд банківського сектору. Лютий 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// bank.gov.ua/doccatalog/ document?id= 43633516
5. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс].Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
6. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bank.gov.ua
7. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV (із змінами і доповненнями)
8. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III (із змінами і доповненнями)
9. Шевцова М.Ю. Ринок банківських послуг: динаміка розвитку та сегментації [Електронний ресурс] / М.Ю. Шевцова, Ю.О. Солодовник. — Режим доступу: http://www.vestnikdnu.com.ua/archive/201152/149155.pdf

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 2606

Відомості про авторів

О. В. Марценюк-Розарьонова

к. е. н., доцент кафедри фінансів,банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет


В. В. Шмігельська

магістр, кафедра фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет

Як цитувати статтю

Марценюк-Розарьонова О. В., Шмігельська В. В. Аналіз сучасного стану ринку банківських послуг в Україні та напрями його розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6594 (дата звернення: 24.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.43

Martsenyuk-Rozaronova, O. V. and Shmigelska, V. V. (2018), “”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6594 (Accessed 24 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.43

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.