EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

METHODICAL PRINCIPLES OF RESTRUCTURING IN THE FINANCIAL ACTIVITIES OF THE BANK
С. Г. Мамедов, S. G. Mamedov

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.200

УДК: 336.71

С. Г. Мамедов, S. G. Mamedov

METHODICAL PRINCIPLES OF RESTRUCTURING IN THE FINANCIAL ACTIVITIES OF THE BANK

Анотація

У статті запропоновано науково-методичний підхід до здійснення реструктуризації фінансової діяльності банку. Реструктуризацію банку доцільно розглядати як засіб його адаптації до змінних умов зовнішнього середовища і забезпечення балансу між внутрішньою структурою банку і зовнішнім середовищем, і як, наслідок, - досягнення стійкості в стратегічній перспективі. Проект реструктуризації, як і в будь якому іншому інвестиційному проекті, містить передінвестиційну, інвестиційну та експлуатаційну фази, в межах яких визначено комплекс дій і заходів щодо реструктуризації. Розроблено послідовність визначення потреби банку у реструктуризації і попереднього вибору виду реструктуризації залежно від індикаторів стратегічної і фінансової стійкості, а також соціальних індикаторів та індикаторів безпеки. Залежно від фінансового стану банку і цілей реструктуризації, автор виокремлює природну, ділову та кризову реструктуризацію. Аргументовано, що бізнес-планування процесу реструктуризації, на нашу думку, повинно базуватися на використанні дохідного підходу при визначенні ринкової вартості реструктуризації, оскільки зміна ринкової вартості в даній ситуації є результатом реструктуризації, а сам процес реструктуризації - інвестиційним проектом розвитку банківського бізнесу, здійснюваного за допомогою проведення структурних перетворень, спрямованих на підвищення ефективності його функціонування. Запропоновано оцінювати ефективність реструктуризації на співставлення трьох ринкових вартостей банку: фактичної до реструктуризації, прогнозованої після реструктуризації і фактичної після реструктуризації. Пропонований автором підхід до процесу реструктуризації діяльності банку має такі переваги: адекватна оцінка перспектив розвитку банку та можливість виявлення проблем банківського бізнесу; використання моделі дисконтування грошових потоків при складанні бізнес-плану реструктуризації; можливість прогнозування ринкової вартості банку після реструктуризації методом дисконтування грошових потоків з метою визначення орієнтирів реструктуризації; можливість попереднього вибору першочергових заходів щодо анулюванню проблем банківського бізнесу або нівелювання наслідків їх виникнення.

Ключові слова: банк; ефективність реструктуризації; інвестиційний проект; реструктуризація; фінансовий стан.

Література

1. Пшик Б.І. Інвестиційний банкінг. Київ, 2017, 490 с.
2. Бідюк П. Оцінювання ризиків інвестування при реструктуризації підприємств / П. Бідюк, О. Омельченко // Світ фінансів. – 2011. - № 4. – с. 167 – 175.
3. Крисько Ж.Визначення потреби і вибір виду реструктуризації будівельного підприємства/ Ж.Крисько // Галицький економічний вісник. – 2010. – №3(28). – с.92-98.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 7202

Відомості про авторів

С. Г. Мамедов

аспірант, ДВНЗ “Університет банківської справи”


S. G. Mamedov

doctoral student of Banking University

Як цитувати статтю

Мамедов С. Г., Mamedov S. G. Methodical principles of restructuring in the financial activities of the bank. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6708 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.200

Мамедов С. Г. and Mamedov S. G. (2018), “”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6708 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.200

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.