EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В ПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ
П. В. Павловський

УДК: 338.45

П. В. Павловський

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В ПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ

Анотація

В статті розглядаються проблеми ефективного управління сучасними бізнес-процесами, які вимагають системної оптимізації взаємопов’язаних ланцюгів: процесу постачання, виробничого процесу, реалізації продукції та інших. Представлені сучасні концепції управління бізнес-процесами в переробній галузі. Інформаційна концепція логістики полягає у формулюванні загальної проблеми управління матеріальними потоками всередині галузі чи окремого бізнес-процесу. Маркетингова концепція логістики акцентує увагу на організації логістичного процесу в області дистрибуції і розподілу продукції. Концепція інтегрованої логістики полягає у використанні в менеджменті системного інструменту регулювання матеріальних потоків для досягнення цілей бізнесу.

P. Pavlovskiy

CONTEMPORARY CONCEPTS OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES IN THE PROCESSING INDUSTRY

Summary

The article deals with the problems of efficient management of modern business processes, which require system optimization of interconnected circuits: the process of supply, production process, sales of products, and others. Presented modern concepts of business process management in the processing industry. The information concept of logistics is to formulate the general problem of managing material flows within an industry or a separate business process. The marketing concept of logistics focuses on the organization of the logistics process in the field of distribution and distribution of products. The concept of integrated logistics is to use in the management of a system tool to regulate material flows to achieve business goals.

№ 1 2018

Кількість переглядів: 2913

Відомості про авторів

П. В. Павловський

аспірант кафедри обліку і аудиту Донбаського державного педагогічного університету, м. Слов’янськ

P. Pavlovskiy

Postgraduate student of the Department of Accounting and AuditDonbas State Pedagogical University, Slovyansk

Як цитувати статтю

Павловський П. В. Сучасні концепції ефективного управління бізнес-процесами в переробній галузі. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6748 (дата звернення: 23.04.2021).

Pavlovskiy, P. (2018), “Contemporary concepts of effective management of business processes in the processing industry”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6748 (Accessed 23 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.