EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. М. Петров, П. В. Пивовар

УДК: 519.866:631.3

В. М. Петров, П. В. Пивовар

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто теоретичні та практичні основи застосування кластерного методу, з метою визначення ефективності використання сільськогосподарської техніки підприємства на обласному рівні. Розглянуто динаміку забезпечення сільськогосподарських підприємств основними технічними засобами. Запропоновано авторське поєднання методів кластерного аналізу для отримання достовірних результатів: для визначення кількості кластерів використано метод спадного плеча, для кластеризації – метод Варда та метод К-середніх. Кластерний аналіз проведено на основі таких показників ефективності використання сільськогосподарської техніки: припадає енергетичних потужностей на 1 га ріллі/ Кв; припадає тракторів на 100 га; припадає комбайнів на 100 га зернових; рентабельність галузі рослинництва; вартість ПММ, тис. грн на 1 га посівних площ; припадає продукції рослинництва, тис. грн на 1 га посівів. В результаті сформовано три кластери в розрізі областей України.

V. M. Petrov, P. V. Pyvovar

CLUSTER ANALYSIS OF TECHNICAL SUPPLY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article deals with the theoretical and practical bases of application of the cluster method, in determining the efficiency of the use of agricultural machinery of the enterprise at the oblast level. The dynamics of provision of agricultural enterprises with basic technical means is considered. The combination of methods of cluster analysis for the obtaining of reliable results is proposed: the method of descending shoulder was used to determine the number of clusters, for the clusterization was used the Ward method and the K-mean method. Cluster analysis was carried out on the basis of the following indicators of efficiency of use of agricultural machinery: power capacity of 1 hectare of arable land / Kv; number of tractors per 100 hectares; number of combines per 100 hectares of grain; profitability of the plant growing; the cost of fuel materials, per 1 hectare of sown area; income per hectare of crops. As a result, three clusters were obtained in the regions of Ukraine.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 3742

Відомості про авторів

В. М. Петров

к. е. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи,Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. Харків

V. M. Petrov

Candidate of Economic Sciences, Professor, Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work,VV Dokuchaev Kharkiv National Agrarian University, Kharkiv


П. В. Пивовар

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції,Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

P. V. Pyvovar

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and European Integration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomy

Як цитувати статтю

Петров В. М., Пивовар П. В. Кластерний аналіз технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6772 (дата звернення: 08.12.2021).

Petrov, V. M. and Pyvovar, P. V. (2018), “Cluster analysis of technical supply of agricultural enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6772 (Accessed 08 Dec 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.