EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИЙ (ТЕХНОЛОГІЧНИЙ) АСПЕКТ
І. В. Заблодська, К. І. Сєрєбряк, Л. І. Бєлоусова, С. І. Карєлін

УДК: 332

І. В. Заблодська, К. І. Сєрєбряк, Л. І. Бєлоусова, С. І. Карєлін

РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИЙ (ТЕХНОЛОГІЧНИЙ) АСПЕКТ

Анотація

У статті розкрито значення та сутність інформаційно-комунікаційних технологій в контексті розвитку економіки регіонів. Викладено дефініцію понять «інформаційно-комунікаційні технології» та «інформаційні технології». Встановлено, що інформаційно-комунікаційні технології в контексті формування регіональної економіки це цифрові технології та програмні продукти, які використовуються задля збору, передачі, обробки та пошуку інформації щодо розвитку економіки регіону у вигляді структурованих даних та отриманих результатів обробки з метою підвищення результативності використання інформації у прикладному вигляді задля формування регіональної економіки.

I. V. Zablodska, K. I. Sieriebriak, L. I. Belousova, S. І. Karelin

THE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN REGION'S ECONOMICS : INFORMATION AND COMMUNICATION (TECHNOLOGICAL) ASPECT

Summary

The article reveals the meaning and the essence of information and communication technologies in the context of regional economic development. Definition of concepts "information and communication technologies" and "information technologies" are described. It was established that the information and communication technologies in the context of forming a regional economy are the digital technologies and software products used to collect, transmit, process and search information on the development of region's economy in the form of structured data and obtained results of processing in order to increase the effectiveness of using information in the application, in the context of regional economy formation.

№ 5 2018

Кількість переглядів: 6147

Відомості про авторів

І. В. Заблодська

д. е. н., професор, директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

I. V. Zablodska

docent of economics science, professor, director of Luhansk branch of economic and legal researches Institute of the NAS in Ukraine, city Kiev


К. І. Сєрєбряк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництваСхідноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

K. I. Sieriebriak

PhD in economics, the associate professor of the enterprise economy department East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, Ukraine, city Severodonetsk


Л. І. Бєлоусова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництваСхідноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

L. I. Belousova

PhD in economics, the associate professor of the enterprise economy department East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, Ukraine, city Severodonetsk


С. І. Карєлін

аспірант Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

S. І. Karelin

Institute of the NAS in Ukraine, city Kiev

Як цитувати статтю

Заблодська І. В., Сєрєбряк К. І., Бєлоусова Л. І., Карєлін С. І. Розвиток економіки регіонів України: інформаційно – комунікаційний (технологічний) аспект. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6815 (дата звернення: 02.03.2024).

Zablodska, I. V., Sieriebriak, K. I., Belousova, L. I. and Karelin, S. І. (2018), “The development of ukrainian region's economics : information and communication (technological) aspect”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6815 (Accessed 02 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.