EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ГАЛУЗІ УКРАЇНСЬКОЇ АВІАЦІЇ ЯК ІНДИКАТОР СТВОРЕННЯ START-UP ПРОЕКТІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
С. О. Пермінова, В. С. Баранець

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.40

УДК: 005.591.6:629.73](045)

С. О. Пермінова, В. С. Баранець

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ГАЛУЗІ УКРАЇНСЬКОЇ АВІАЦІЇ ЯК ІНДИКАТОР СТВОРЕННЯ START-UP ПРОЕКТІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

Здійснено аналіз сучасного стану вітчизняної авіаційної галузі в контексті інноваційної активності. Виокремлено проблемні аспекти в інвестуванні інноваційної діяльності технічної галузі, зокрема авіаційної, що не стимулює розвиток ринку інноваційних Start-up проектів. Окреслено причини низького інноваційного розвитку за відсутності конкуренції у великому бізнесі, непрозорості бізнес-середовища, загальної технологічної відсталості вітчизняної промисловості від світового рівня. Зроблено акцент на проблемах в держаному регулюванні інноваційної діяльності щодо недостатньої фінансової підтримки наукової та інноваційної сфер, фрагментарності та неузгодженості на рівні законодавства інноваційного розвитку країни, недосконалості інститутів інноваційної інфраструктури. Вивчено тенденції у фінансуванні промислових підприємствах з державного бюджету, які негативно впливають на новітні розробки в галузі авіації. Проаналізовано умови підвищення інноваційної складової та державні заходи заохочення інноваційної діяльності авіабудівних підприємств. Розглянуто перспективні напрями та інструменти подолання кризових явищ у вітчизняному авіабудуванні.

Ключові слова: інноваційна діяльність; галузь авіації; Start-up проекти; державне регулювання.

Література

1. Ukrstat.org - публікація документів Державної Служби Статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/ni.htm
2. Фіскальна безпека України в умовах гібридної війни: виклики, ризики, загрози та напрями реагування : Аналітична доповідь. [Електронний ресурс]. / [ Власюк О. С.(керівник авторського колективу), Шемаєва Л. Г., Ляшенко О. М., Юрків Н. Я., Корень Н. В., Касперович Ю. В., Гладких Д. М., Лондар Л. П., Чернюк О. С. ]. 2016. Режим доступу : https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2017/ni/vvndr_vr/vvndr_vr_u.htm
3. Пилипенко О. В. Державне управління інноваційною діяльністю в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. В. Пилипенко // Економіка України. № 9. 2016. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2016_9_4
4. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової і науково-технічної діяльності за 2016 рік : Аналітична довідка [Електронний ресурс] /Український інститут науково-технічної експертизи та інформації. 2017. Режим доступу : https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-analitychni/na-sajt-mon-ad-kmu-11.07.17.pdf
5. Гоцуляк Л. В. Напрями та форми інвестування в науково-технічну й інноваційну діяльність в Україні [Електронний ресурс] / Управління розвитком. № 2. 2016. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2016_2_5
6. Рябоконь А. Перспективи авіаційної промисловості України [Електронний ресурс]. 2016. Режим доступу : http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2016/ukr23pdf.
7. Бубенко П. Т., Гусев В. А. Продовжуємо заговорювати інноваційний розвиток [Електронний ресурс] / Економіка України. № 7. 2016. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2016_7_7
8. Чуліпа І. Венчурне підприємництво: об’єкти, суб’єкти та проблеми функціонування в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Економічний часопис східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. № 3. 2015. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2015_3_6
9. Бобрицький Д. 24 успішних українських стартапи, на яких найбільше заробили [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://24tv.ua/ru/24_uspeshnyh_ukrainskih_startapa_na_kotoryh_bolshe_vsego_zarabotali_n603818
10. Про схвалення Експортної стратегії України (“дорожньої карти” стратегічного розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-р]
11. Блекаут українського авіапрому [Електронний ресурс] /Дзеркало тижня. Україна. Режим доступу : http://uspp.ua/dzerkalo-tizhnya.-ukraїna-blekaut-ukraїnskogo-avіapromu.html]
12. Інформаційний бюлетень ДП «Антонов» 09/2018 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.nbaai.gov.ua/uploads/pdf/Veresen_2018.pdf
13. Демченко Д. Итоги года: крупнейшие инвестиции в украинские стартапы и компании [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://ain.ua/2017/12/25/itogi-goda-krupnejshie-investicii
14. Грудзевич Ю. Характеристика сучасного стану розвитку інноваційної діяльності на машинобудівних підприємствах України. [Електронний ресурс] / Економічний часопис східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. № 1. 2016. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2016_1_10
15. Геєць І. О. Оцінка та стратегічні напрямки розвитку авіабудування України [Електронний ресурс] /І. О. Геєць, Ю. С. Слюсаренко. Режим доступу : http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/SR/article/viewFile/6711/7490
16. Іваницька О. М., Гадіяк А. Г. Сучасний стан авіаційної галузі та проблеми державного регулювання авіалізингу в Україні [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://el-zbirn-du.at.ua/Ivan_s.pdf

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 4806

Відомості про авторів

С. О. Пермінова

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту,Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна


В. С. Баранець

магістр, Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Як цитувати статтю

Пермінова С. О., Баранець В. С. Інноваційна діяльність в галузі української авіації як індикатор створення start-up проектів: сучасний стан та перспективи. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6890 (дата звернення: 30.06.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.40

Пермінова С. О. and Баранець В. С. (2019), “”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6890 (Accessed 30 Jun 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.40

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.