EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГАРМОНІЗАЦІЯ РЕГУЛЯТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Л. М. Ємельяненко, М. М. Кохан

УДК: 338.24

Л. М. Ємельяненко, М. М. Кохан

ГАРМОНІЗАЦІЯ РЕГУЛЯТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

В статті висвітлено глобальні тренди на світовому ринку фармацевтичних препаратів, які суттєво впливають на розвиток вітчизняного ринку через те, що на ньому представлено багато фармацевтичних компаній, відомих у світі. Запропоновано фармацевтичний ринок розглядати як систему взаємовідносин з приводу договірних схем купівлі-продажу фармацевтичних товарів і послуг за визначеною ціною та умовами гарантії якості. Встановлено нормативно-правову базу щодо регулювання фармацевтичної діяльності та розробки національної політики у фармацевтичній сфері, яка формується на основі концепції розвитку фармацевтичної галузі, основою якої стали рекомендації ВООЗ. Акцентовано увагу на важливості впровадження на підприємствах і організаціях фармацевтичного сектору міжнародних стандартів якості (GLP, GCP, GMP, GDP, GPP) при визначенні соціальних пріоритетів у забезпеченні населення лікарськими засобами. Визначено характерні особливості та закономірності розвитку фармацевтичного ринку в Україні. Узагальнено причинність виникнення його основних проблем через деструктиви діяльності суб’єктів господарювання, реалізацію регулюючих механізмів, ринкові передумови глобалізаційних процесів. Серед головних недоліків бізнес-середовища визначено низький рівень інноваційної активності вітчизняних фармацевтичних підприємств. В статті авторами висвітлено основні завдання, спрямовані на організацію стабільної діяльності фармацевтичної галузі відповідно «Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011-2020 роки». Аргументовано необхідність розвитку виробництва натуральних ліків, що підкріплюється національними традиціями та економічно доцільно, оскільки вітчизняні підприємства наразі не в змозі конкурувати у створенні нових синтетичних компонентів. Охарактеризовано цільову функціональність державного регулювання фармацевтичного ринку зі стратегічною орієнтацією на забезпечення його конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність фармацевтичного ринку рекомендовано визначати як тривалу його здатність утримувати конкурентні переваги на вищих інституційно-просторових рівнях з високою адаптивністю до екзогенних змін, а також кон’юнктурними характеристиками, котрі дають змогу оптимізувати задоволення потреб його учасників. Охарактеризовано механізми державного регулювання фармацевтичного ринку як конкретні інструменти регулюючого впливу на його учасників та результуючі кон’юнктурні характеристики, що через взаємодію з відповідним забезпеченням (інституційним, інформаційним, кадрово-управлінським і фінансовим) уможливлюють досягнення задекларованих цілей. Розкрито їхній прикладний зміст з розподілом на концептуально-регламентуючі, нормативно-правові, економіко-мотиваційні, контролюючі та інформаційно-промоційні. Доведено, що в сучасних умовах діяльності фармацевтичного ринку надзвичайно важливу роль відіграють стандартизація, сертифікація та ліцензування, які слід вважати запорукою не тільки розвитку фармацевтичної галузі України, але й гарантією охорони здоров’я громадян. Одним із багатьох проблемних питань щодо діяльності суб’єктів публічного управління фармацевтичної галузі визначено питання управління й координації діяльності із стандартизації обігу лікарських засобів, де задіяні суб’єкти публічного і приватного права.

L. Yemelianenko, M. Kokhan

HARMONIZATION OF THE REGULATORY ENVIRONMENT OF TRADE BY MEDICATIONS ON THE PHARMACENTICAL MARKET OF UKRAINE

№ 7 2018

Кількість переглядів: 7783

Відомості про авторів

Л. М. Ємельяненко

доктор економічних наук, професор кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

L. Yemelianenko

Doctor of Economics, Professor of National Economics and Public Administration Department SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv


М. М. Кохан

викладач кафедри менеджменту та маркетингуКиївський національний лінгвістичний університет, м. Київ

M. Kokhan

Lecturer at the Department of Management and MarketingKyiv National Linguistic University, Kyiv

Як цитувати статтю

Ємельяненко Л. М., Кохан М. М. Гармонізація регуляторного середовища торгівлі лікарськими засобами на фармацевтичному ринку України. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7084 (дата звернення: 19.06.2024).

Yemelianenko, L. and Kokhan, M. (2018), “Harmonization of the regulatory environment of trade by medications on the pharmacentical market of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7084 (Accessed 19 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.