EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗАКЛАДІВ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
О. М. Гуцалюк, А. С. Наволокіна

УДК: 338.465.4: 334.021

О. М. Гуцалюк, А. С. Наволокіна

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗАКЛАДІВ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Анотація

У статті охарактеризовано декілька підходів до оцінювання конкурентоспроможності закладів вищої медичної освіти, а саме: міжнародного та національного рейтингового оцінювання, оцінювання конкурентної позиції вишу по відношенню до найбільш впливово конкурента на ринку освітніх послуг та рейтингового оцінювання діяльності окремих працівників та структурних підрозділів медичних навчальних закладів. На основі кваліметричного підходу здійснено оцінювання конкурентоспроможності закладу вищої медичної освіти. Визначено основні критерії оцінювання під час складання міжнародних і національних рейтингів закладів вищої освіти. Сформовано рівні практичної цінності використання комплексної методики визначення конкурентоспроможності закладу вищої медичної освіти. Надано пропозиції щодо формування комплексної методики оцінювання конкурентоспроможності закладів вищої медичної освіти на основі єдиної системи нормативних показників діяльності закладів вищої освіти та прийомів вимірювання результатів навчальної, виховної, наукової, міжнародної та кадрової роботи медичних закладів галузі вищої освіти.

А. Gutsaliuk, A. Navolokina

ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF HIGH MEDICAL EDUCATION WITHIN ECONOMIC COOPERATION

№ 5 2018

Кількість переглядів: 5841

Відомості про авторів

О. М. Гуцалюк

доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

А. Gutsaliuk

Associate Professor of the Department of Economics, Management and Business, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi


А. С. Наволокіна

аспірантка, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

A. Navolokina

postgraduate student, Classic Private University, Zaporizhzhia

Як цитувати статтю

Гуцалюк О. М., Наволокіна А. С. Оцінка конкурентоспроможності галузі вищої медичної освіти та її закладів в контексті економічної взаємодії. Ефективна економіка. 2018. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7085 (дата звернення: 01.03.2024).

Gutsaliuk, А. and Navolokina, A. (2018), “Assessment of competitiveness of high medical education within economic cooperation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7085 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.