EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО РАНЖИРУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ КОНГЛОМЕРАТІВ В УКРАЇНІ
В. В. Довгий

УДК: 336.76:658.168

В. В. Довгий

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО РАНЖИРУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ КОНГЛОМЕРАТІВ В УКРАЇНІ

Анотація

Визначено, що в сучасних умовах господарювання спостерігається зростання фінансового сектору, яке відбувається при кооперації між фінансовими установами з урахуванням міжсекторних та міжнародних взаємозв’язків. Метою статті є формування методичного підходу до ранжирування міжнародних фінансових конгломератів в Україні за комплексом ознак щодо їх функціонування. Виділено роль фінансового сектора, взагалі, та міжнародних фінансових конгломератів, зокрема, в Україні. Удосконалено методичний підхід до ранжирування міжнародних фінансових конгломератів за комплексом ознак щодо їх функціонування. Запропонований підхід дозволив адаптувати міжнародні рейтинги до країни перебування субсидіара.

V. Dovhyi

METHODICAL APPROACH FOR RANKING OF INTERNATIONAL FINANCIAL CONGLOMERATES IN UKRAINE

Summary

Defined that the financial sector in modern conditions of management is on the rise, which is possible with cooperation between financial establishments, taking into account intersectoral and international relationships. The aim of the article is to form a methodical approach for ranking of international financial conglomerates in Ukraine through a set of indicators of their functioning. A role of the financial sector, in general and international financial conglomerates, in particular, in Ukraine, is highlighted. The methodical approach for ranking of international financial conglomerates in Ukraine through a set of indicators of their functioning has improved. The proposed approach made it possible to adapt international ratings to the host country of the subsidiary.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 2694

Відомості про авторів

В. В. Довгий

здобувач, Університет митної справи та фінансів

V. Dovhyi

Сandidate for a degree, University of Customs and Finance

Як цитувати статтю

Довгий В. В. Методичний підхід до ранжирування міжнародних фінансових конгломератів в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7250 (дата звернення: 16.05.2022).

Dovhyi, V. (2018), “Methodical approach for ranking of international financial conglomerates in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7250 (Accessed 16 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.