EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСВІТА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
О. І. Сахненко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.72

УДК: 378.014.5:378.015.6

О. І. Сахненко

ОСВІТА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

Досліджено сучасний стан фінансування освіти в Україні. Враховуючи індивідуальну і суспільну корисність освіти, держава несе відповідальність за створення умов її розвитку і є основним інвестором у цій сфері. Встановлено зростання абсолютного обсягу ресурсів, спрямованих в освітню сферу, зокрема коштів державного і місцевих бюджетів, однак спостерігається скорочення відносного значення цього показника щодо ВВП та недотримання мінімального розміру бюджетного фінансування, встановленого законодавством. У складі джерел фінансування освіти помітну роль відіграють кошти домогосподарств та суб’єктів господарювання, однак існує стійка тенденція до зменшення їх обсягу та скорочення їхніх відносних значень. У структурі видатків бюджету на освіту найбільше коштів передбачено на фінансування загальної середньої та вищої освіти, простежується скорочення відносного значення кожної складової, окрім дошкільної освіти, пріоритет якої в останні роки визнано на найвищому державному рівні. Встановлено зростання обсягу витрат на одного учня/студента, який все ще залишається в п’ять разів менший від аналогічного показника розвинутих країн, та одночасне скорочення кількості тих, хто навчається, що свідчить про зниження ефективності витрачених ресурсів. Доведено, що фінансування закладів освіти в Україні передбачає мінімальне забезпечення поточних видатків установ, що дозволяє підтримати наявні умови навчання та усуває можливості суттєвого оновлення їх матеріально-технічної бази. Для вирішення виявлених проблем фінансування освіти визначено необхідність нарощення частки інвестицій бізнес структур у сферу освіти, відновлення практики відомчого фінансування закладів освіти та стимулювання роботодавців у підготовці фахівців за власні кошти, які слугуватимуть додатковими інвестиційними ресурсами як для навчальних закладів зокрема, так і розвитку освітньої галузі загалом.

Ключові слова: фінансування освіти; інвестиції в освіту; держава; видатки бюджету; джерела фінансування.

Література

1. Пищуліна О., Юрочко Т., Міщенко М., Жаліло Я. Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018.
2. Ковалко Н. Моделі фінансування освіти: яка є дійсно нашою? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.obozrevatel.com/society/modeli-finansuvannya-osviti-yaka-e-dijsno-nashoyu.htm.
3. Countries commit to strong action on human capital to drive economic growth. – The World Bank, October 20, 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/10/20/countries-commit-to-strong-action-on-human-capital-to-drive-economic-growth.
4. Human Capital Report 2016. – World Economic Forum. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reports.weforum.org/human-capital-report-2016/ rankings.
5. The Global Competitiveness Report 2016-2017. – World Economic Forum. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs.
6. Human Development Indices and Indicators 2018 Statistical Update. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018.
7. Ranking of national higher education systems 2017. – U 21. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.universitas21.com/ article/projects/?parentID=152.
8. The Global Human Capital Report 2017. – World Economic Forum. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.insidehighered.com/sites/default/server_files.
9. Фінансування освіти у 2017 році зросло, – Гриневич Л. М. – 112.ua, 17 березня 2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ua.112.ua/ekonomika/finansuvannia-osvity-u-2017-rotsi-zroslo-hrynevych-378370.html.

O. I. Sakhnenko

EDUCATION IN HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SYSTEM: FINANCIAL AND ECONOMIC ASPECT

Summary

The article reflects the importance of the influence of state regulation of investments in human capital on the formation of the knowledge economy, substantiates the main directions of state policy in the sphere of the knowledge economy.
The analysis of researches and publications of leading economists on the development of human capital, the need to invest in it all business entities, the constant support of the state.
The authors noted that the role of innovative technologies has grown qualitatively over the past decade, and therefore the need to expand the range of opportunities and deep structuring of the science-intensive component of the nation's potential has become one of the main requirements in the formation of the state economy. Science and education are not only the determining factors of its effective development, but also a guarantee of the intelligibility and education of society as a whole. The authors drew attention to the fact that today the role of the state in the formation of human capital is quite high. The state applies both compulsory and incentive measures in this area. Compulsory education is compulsory for all in the volume of secondary school, mandatory medical preventive measures. However, the main measures are incentives. The government has two active methods that are used to change the size of private investment in a person, made automatically through the market. They can affect the incomes of those who work, and can also regulate the price of acquiring human capital.
The criteria and indicators for assessing the effectiveness of investment in human capital are singled out: maximization of the difference between profit and costs; payback period of investments; net present value; cost-benefit ratio; the ratio of the marginal revenue difference to the marginal cost difference; annual net income; internal rate of return. Measures have been proposed to create the necessary conditions for increasing investment in human development and human capital formation. The conclusion is drawn that in order to achieve the goal of the country's transition to an innovative development path, it is necessary to achieve an increase in the innovative activity of the national industry, to adapt the research complex to the conditions of the market economy, and to strengthen the interaction of the public and private sectors. The solution of these problems depends on the development of effective scientific, technical, innovation and industrial policies.

Keywords: financing of education; investments in education; state; budget expenditures.

References

1. Pyschulina, O. Yurochko, T. Mischenko, M. and Zhalilo, Ya. (2018), “Human capital development: Towards quality reforms”, [Online], available at: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018 (Accessed 10 Nov 2019).
2. Kovalko, N. (2018), “Educational Financing Models: Which is Ours?”, [Online], available at: https://www.obozrevatel.com/society/modeli-finansuvannya-osviti-yaka-e-dijsno-nashoyu.htm (Accessed 10 Nov 2019).
3. The World Bank (2017), “Countries commit to strong action on human capital to drive economic growth”, available at: https://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/10/20/countries-commit-to-strong-action-on-human-capital-to-drive-economic-growth (Accessed 10 Nov 2019).
4. World Economic Forum (2016), “Human Capital Report 2016”, available at: http://reports.weforum.org/human-capital-report-2016/rankings (Accessed 10 Nov 2019).
5. World Economic Forum (2017), “The Global Competitiveness Report 2016-2017”, available at: http://www3.weforum.org/docs (Accessed 10 Nov 2019).
6. Human Development Report (2018), “Human Development Indices and Indicators 2018 Statistical Update”, available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018 (Accessed 10 Nov 2019).
7. Universitas 21 (2017), “Ranking of national higher education systems 2017”, available at: http://www.universitas21.com/article/projects/?parentID=152 (Accessed 10 Nov 2019).
8. World Economic Forum (2017), “The Global Human Capital Report 2017”, available at: https://www.insidehighered.com/sites/default/server_files (Accessed 10 Nov 2019).
9. Hrynevych, L. (2017) “The financing of education in 2017 has increased”, available at: https://ua.112.ua/ekonomika/finansuvannia-osvity-u-2017-rotsi-zroslo-hrynevych-378370.html (Accessed 10 Nov 2019).

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 6711

Відомості про авторів

О. І. Сахненко

старший викладач кафедри менеджменту та військового господарства,Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

O. I. Sakhnenko

Senior Lecturer at the Department of Management and Military Economy,National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv

ORCID:

0000-0002-5168-0064

Як цитувати статтю

Сахненко О. І. Освіта в системі управління людським капіталом: фінансово-економічний аспект. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7497 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.72

Sakhnenko, O. I. (2019), “Education in human capital management system: financial and economic aspect”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7497 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.