EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЗНАЧУЩОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ
О. І. Піжук

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.75

УДК: 330.3

О. І. Піжук

ОЦІНКА ЗНАЧУЩОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Анотація

Грандіозні масштаби і наростаюча швидкість технологічних змін змушують оцифроване людство пристосовуватися до життя у світі «VUCA», що потребує новітніх підходів до його осмислення, оцінки та тлумачення. У таких умовах важливим є розуміння того, як технології змінюватимуть наше життя й життя майбутніх поколінь та здатність приймати ключові стратегічні рішення. У даній статті зосереджується увага на одному з елементів процесу прийняття стратегічних рішень, а саме – стратегічному передбаченні, яке базується на визначенні основних драйверів змін. Зважаючи на те, що основними драйверами сучасних змін є технології, нами були проаналізовані та узагальнені ключові технологічні фактори впливу на розвиток економіки України та світу. Визначено рівень значущості їх впливу на можливі зміни в економічній системі України. Запропоновано можливі дії держави, що спроможні нівелювати загрози та підвищити ефективність використання переваг цифрових технологій.

Ключові слова: світ «VUCA»; супутниковий інтернет; великі дані; Інтернет речей; автономні автомобілі; штучний інтелект.

Література

1. Knickrehm M., Berthon B., Daugherty P. Digital Disruption: The Growth Multiplier, Accenture. URL: https://www.accenture.com/acnmedia/PDF-4/Accenture-Strategy-Digital-DisruptionGrowth-Multiplier.pdf (дата звернення: 15.05.2018).
2. Understanding the Digital Economy: Data, Tools, and Research / ed. by Erik Brynjolfsson, Brian Kahin Cambridge, MA ; London : The MIT Press. 2002. 401 p.
3. Ernst D. The evolution of a «digital economy»: research issues and policy challenges. URL: http://www.east-west-center.org/publications/evolution-digital-economy-research-issu¬es-and-policy-challenges (дата звернення: 15.05.2018).
4. Mesenbourg T.L. Measuring the Digital Economy. U.S. Bureau of the Census. URL: http://www.census.gov/content/dam/Census/library/working-papers/2001/econ/digitalecon.p¬df (дата звернення: 15.05.2018).
5. Negroponte N. Being Digital. NY: Knopf. 1995. 256 p.
6. Tapscott Don. Digital Economy. New York : McGraw-Hill. 1994. 368 p.
7. Shwab K. The Fourth Industrial Revolution: What It Means and How to Respond URL: https://www.foreignaffairs.com/arti-cles/2015-12- 12/fourth-industrial-revolution
8. Джусов О.А., Апальков С.С. Цифрова економіка: структурні зрушення на міжнародному ринку капіталу. http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3058/2746
9. Сіташ Т.Д., Паращук А.С. Цифрова економіка: реалії та перспективи. URL: http://www.rusnauka.com/pdf/234855.pdf (дата звернення: 15.05.2018).
10. The Global Competitiveness Report 2019. Klaus Schwab, World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
11. Доступ до інтернету вперше отримали більше половини жителів Землі – звіт. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: https://www.unian.ua/science/10368309-dostup-do-internetu-vpershe-otrimali-bilshe-polovini-zhiteliv-zemli-zvit.html (дата звернення: 06.08.2019).
12. Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX і OneWeb. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/03/11/645957/ (дата звернення: 01.08.2019).
13. Майбутнє Big Data: до 2025 року 60% світових даних буде створювати бізнес. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: https://www.forbes.ru/tehnologii/341869-budushchee-big-data-k-2025-godu-60-mirovyh-dannyh-budet-sozdavat-biznes (дата звернен¬ня: 01.08.2019).
14. Tractica (прес-реліз), «Сфера застосування штучного інтелекту розширилась і налічує 215 окремих прикладів використання практично в усіх галузях промисловості» («Artificial Intelligence Implementations Have Expanded to Encompass 215 Discrete Use Cases Across Virtually All Industries»), 28 серпня 2017 р., матеріал доступний за посиланням: https://www.¬tractica.com/newsroom/press-releases/artificial-intelligence-implementations-have-expanded-to-enco¬mpass-215-discrete-usecases-across-virtually-all-industries/. (дата звернення: 01.08.2019)
15. Піжук О. І. Великі дані як основоположний драйвер цифрової трансформації економіки // Економіка і держава, 2019. – №6 – С. 50-54
16. Прогноз розвитку світової економіки до 2030Е // Український інститут майбутнього. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: https://strategy.uifuture.org/prognoz-rozvitku-sv%D1%¬96tovoi-ekonom%D1%96ki-do-2030e.html (дата звернення: 01.08.2019).
17. Everest-AI-Review: життя у іншому вимірі: штучний інтелект та його вплив на людство, №5. – 2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: https://www.everest.ua/wp-content/uploads/2019/01/Everest-AI-Review-%E2%84%965.pdf (дата звернення: 01.08.2019)
18. 8 сфер, які до 2025 зміняться до непізнаваності [Електронний ресурс]. – Режим доступа: https://staff-capital.com/uk/articles/jak-zminyatsya-8-sfer-do-2025-roku.html (дата звернення: 01.08.2019).
19. Майбутнє автомобілів: автономні, самокеровані, спільні, 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: https://forumkyiv.org/uk/analytics/majbutnye-avtomobiliv:-avtonomni-samokerovani-spilni (дата звернення: 01.08.2019)
20. Галузі майбутнього: як безпілотники підкорюють Україну [Електронний ресурс]. – Режим доступа: https://mind.ua/publications/20187343-galuzi-majbutnogo-yak-bezpilotniki-pidko¬ryuyut-ukrayinu (дата звернення: 01.08.2019)
21. Андрощук Г.О. Адитивні технології: перспективи і проблеми 3D-Д // Наука, технології, інновації 2017, № 1. С. 68-77.
22. 3D Printer Market Sales Will Exceed $14.6 billion in 2019. Available at: http://blogs.gartner.com-/petebasiliere/2015/09/29/3d-printer-market-sales-willexceed-14-6-billion-in-2019/ (дата звернення: 01.08.2019)
23. Романюк О.Н., Романюк С. О. , Чорний В. М. Використання 3D принтерів у медичній практиці // Materialy XII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «naukowa przestrzen europy - 2016» 07-15 kwietnia. — 2016. — Vol. 12. Прземисл . Nauka I studia. — P. 28—33.
24. У Києві презентували дослідження «Digital Transformation Readiness». [Електронний ресурс]. – Режим доступа: https://www.imena.ua/digital-transformation-readiness/
25. Тягай Е. Д. Интернет вещей и охрана интеллектуальной собственности в бизнесе: новые вызовы времени // Журнал Суда по интеллектуальным правам, 2017. – С. 52–64.

O. Pizhuk

ASSESSMENT OF THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGICAL FACTORS INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF UKRAINE AND THE WORLD ECONOMY

Summary

This article focuses on one element of the strategic decision-making process, namely, strategic prediction, which is based on identifying the main drivers of change. Given that the main drivers of modern change are technology, we have analysed the technological factors influencing the economy development of Ukraine and the world, in particular: the possibility of obtaining satellite Internet of the next generation, the growth of Big Data, the widespread use of the Internet of Things (IoT), fast the spread of artificial intelligence (AI), autonomous cars, the active use of drones, the use of 3D printers in various areas of business. According to the results of the analysis, the most and least significant technological factors of influence on possible changes in the economic system of Ukraine have been determined. The key conditions under which Ukraine will be able to appear on the world map of GDP and become one of the TOP leaders of the world economy by 2030 are determined. Possible actions of the state are outlined that can counteract the threats and increase the efficiency of using the benefits of digital technologies, in particular, work on to create of appropriate regulatory framework and infrastructure, developing of the cybersecurity industry, providing of conditions for fruitful cooperation of all Ukrainian and international stakeholders, developing a culture of network and information security, to define the legal mode of information generated through the Internet of Things, as well as an assessment of the possibility of dissemination of intellectual property rights; to form of knowledge about modern technologies among the population and etc. It was noted that government policy should be based on the principle that any development in the field of intelligent technology should work solely for the benefit of humanity. As results of the research, it was concluded that innovation, the attraction of investments in digital technologies and infrastructure are necessary, because further economic growth, according to expectations of global business, will be connected with full automation of processes, an increase of labor productivity, the introduction of fundamentally new business models and technologies "Industrie 4.0".

Keywords: VUCA world; Satellite internet; Big data; Internet of things; Autonomous cars; Artificial intelligence.

References

1. Knickrehm, M. Berthon, B. and Daugherty, P. (2018), “Digital Disruption: The Growth Multiplier, Accenture”, [Online], available at: https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-4/Accenture-Strategy-Digital-DisruptionGrowthMultiplier.pdf (Accessed 15 Dec 2019).
2. Brynjolfsson, E. and Kahin, B. (2002), Understanding the Digital Economy: Data, Tools, and Research, Cambridge, MA, The MIT Press, London, UK.
3. Ernst, D. (2018), “The evolution of a “digital economy”: research issues and policy challenges”, [Online], available at: http://www.eastwestcenter.org/publications/evolution-digital-economy-research-issues-and-policychallenges (Accessed 15 Dec 2019).
4. Mesenbourg, T.L. (2001), “Measuring the Digital Economy. U.S. Bureau of the Census”, [Online], available at: http://www.census.gov/content/dam/Census/library/working-papers/¬2001/econ/digitalecon.pdf (Accessed 15 Dec 2019).
5. Negroponte, N. (1995), Being Digital, Knopf, NY, USA.
6. Tapscott, D. (1994), Digital Economy, McGraw-Hill, New York, USA.
7. Shvab, K. (2016), Chetvertaya promyshlennaya revolyutsiya [The Fourth Industrial Revolution], Eksmo, Moscaw, Russia.
8. Dzhusov, O.A. and Apalkov, S.S. (2018), “Digital economy: structural changes in the international capital market”, [Online], available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec¬_n/article/view/3058/2746 (Accessed 15 Dec 2019).
9. Sitash, T.D. and Parashchuk, A.S. (2018), “Digital economy: realities and prospects”, [Online], available at: http://www.rusnauka.com/pdf/234855.pdf (Accessed 15 Dec 2019).
10. Schwab, K. (2019), “The Global Competitiveness Report. World Economic Forum”, [Online], available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitiveness¬Report2019.pdf (Accessed 15 Dec 2019).
11. Unian.ua (2019), “1More than half of Earth's inhabitants have accessed the Internet for the first time – a report”, available at: https://www.unian.ua/science/10368309-dostup-do-internetu-vpershe-otrimali-bilshe-polovini-zhiteliv-zemli-zvit.html (Accessed 6 Dec 2019).
12. Epravda.com.ua (2019), “Wi-Fi to the whole planet. What will be the global satellite internet from SpaceX and OneWeb”, available at: https://www.epravda.com.ua/publications¬/2019/03/11/645957/ (Accessed 1 Dec 2019).
13. Forbes.ru (2019), “Big Data Future: before 2025, 60% of the world's data will be generated by a business”, available at: https://www.forbes.ru/tehnologii/341869-budushchee-big-data-k-2025-godu-60-mirovyh-dannyh-budet-sozdavat-biznes (Accessed 1 Dec 2019)
14. Tractica (pres-reliz) (2017), “Artificial Intelligence Implementations Have Expanded to Encompass 215 Discrete Use Cases Across Virtually All Industries”, available at: https://www.tractica.com/newsroom/press-releases/artificial-intelligence-implementations-have-expanded-to-encompass-215-discrete-usecases-across-virtually-all-industries/.(Accessed 4 Dec 2019).
15. Pizhuk O. I. (2019), “Big data as the fundamental driver of the digital transformation of the economy”, Ekonomika i derzhava, vol 6, рр. 50-54.
16. Strategy.uifuture (2019), “Forecast of the development of the world economy by 2030E”, Ukrainian Institute of the Future, available at: https://strategy.uifuture.org/prognoz-rozvitku-sv%D1%96tovoi-ekonom%D1%96ki-do-2030e.html (Accessed 1 Dec 2019).
17. Everest.ua (2019), “Everest-AI-Review: life in another dimension: artificial intelligence and its impact on humanity”, vol 5, available at: https://www.everest.ua/wp-content/uploads¬/2019/01/Everest-AI-Review-%E2%84%965.pdf (Accessed 1 Dec 2019).
18. Staff-capital (2019), “8 spheres that will change beyond recognition by 2025”, available at: https://staff-capital.com/uk/articles/jak-zminyatsya-8-sfer-do-2025-roku.html (Accessed 1 Dec 2019)
19. Forumkyiv.org (2018), “The future of cars: autonomous, self-driving, shared”, available at: https://forumkyiv.org/uk/analytics/majbutnye-avtomobiliv:-avtonomni-samokerovani-spil¬ni (Accessed 1 Dec 2019).
20. Mind.ua (2019), “Areas of the future: how drones conquer Ukraine”, available at: https://mind.ua/publications/20187343-galuzi-majbutnogo-yak-bezpilotniki-pidkoryuyut-uk¬rayinu (Accessed 1 Dec 2019).
21. Androshhuk, Gh.O. (2017), “Additive Technologies: Prospects and Challenges for 3D-D”, Nauka, tekhnologhiji, innovaciji, vol 1, pp. 68-77.
22. Gartner.com (2015), “3D Printer Market Sales Will Exceed $14.6 billion in 2019”, available at: http://gartner.com-/petebasiliere/2015/09/29/3d-printer-market-sales-willexceed-14-6-bill¬ion-in-2019/ (Accessed 1 Dec 2019).
23. Romanjuk, O.N. Romanjuk, S. O. Chornyj, V. M. (2016), “Use of 3D printers in medical practice”, Materialy XII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “naukowa przestrzen europy – 2016” [Materials of the 12th international scientific-practical conference «Scientific Space of Europe - 2016»], Nauka I studia, Przemysl, Poland, 07-15 april, vol. 12, рр. 28-33.
24. Imena.ua (2019), “The research was presented in Kyiv “Digital Transformation Readiness””, URL: https://www.imena.ua/digital-transformation-readiness/ (Accessed 1 Dec 2019).
25. Tyagay E. D. (2017), “The internet of things and intellectual property protection in business: new challenges of the time”, Zhurnal Suda po intellektualnym pravam, pp. 52–64.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 8256

Відомості про авторів

О. І. Піжук

к. е. н, доцент, доцент кафедри економіки підприємстваУніверситету ДФС України

O. Pizhuk

Ph.D., Associate Professor,Associate Professor of the Economics of the Enterprise Department of the USFSU

ORCID:

0000-0002-5802-1053

Як цитувати статтю

Піжук О. І. Оцінка значущості технологічних факторів впливу на розвиток економіки України та світу. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7500 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.75

Pizhuk, O. (2019), “Assessment of the importance of technological factors influence on the development of Ukraine and the world economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7500 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.