EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY AS AN INSTITUTE FOR ENHANCING THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TRADE IN A REGION
T. Shcherbyna, Т. Kliushnyk

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.90

УДК: 339.9

T. Shcherbyna, Т. Kliushnyk

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY AS AN INSTITUTE FOR ENHANCING THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TRADE IN A REGION

Summary

The paper investigates peculiarities of functioning of the Chamber of Commerce and Industry institute in Ukraine and determines its contribution to the development of international business on the example of Sumy region. The problem raised by authors remains its relevance because of the need of entities to overcome the obstacles on the way to intensifying the international trade starting with the lack of markets peculiarities understanding, lack of experience in finding partners and opportunities, and ending with the need to meet the requirements for the quality of goods and services. The main function of CCI is to introduce business interests, including the field of international economic activity. The proving of the following services contributes in realization of international trade development promoting function: issuing certificates of origin and providing statements of goods’ origin, searching for business partners, analyzing product markets, developing and supporting foreign economic agreements, determining product code, etc. It is essential to use the potential power of this organization as effective as possible. This paper underlines the importance of designing an efficient communication, service and information policy of CCI investigating theoretical, historical and practical aspects of its performance. The basic directions of Sumy CCI activity are analyzed in the context of influence on the development of international business in the region in recent years. Authors estimated the place of Sumy Chambers of Commerce and Industry in the CCI network by volume of services it performed to understand the scope of its activity in comparison with department in other regions. The range of services offered to economic entities was analyzed using the factor analysis methodology, which allowed to determine the services that are in high demand and, accordingly, make the largest contribution to the revenue generation. In addition, there were identified the types of activities that are not popular and examined the reasons that led to this situation. Authors suggested possible directions for problem solving, including changes in the service policy, making the member database wider through involving SMEs, improving website, etc.

Keywords: chamber of commerce and industry; international business development; international economic activity; regional international trade enhancement; international trade; foreign investments; international economic collaboration; business internationalization.

References

1. Svit uspikhu (2012), Torhovo-promyslova palata Ukrainy. 40 rokiv. Istoriia u mnozhyni [Chamber of Commerce and Industry of Ukraine. 40 years. Plural history], Svit uspikhu, Kyiv, Ukraine
2. Skrypchenko, S. (2003), “Chambers of Commerce and Industry as the drivers of economic growth”, [Online], Dilovyj Visnyk, vol. 10(113), available at: http://old.ucci.org.ua/synopsis/dv/2003/dv0310021.ua.html (Accessed 10 Dec 2019).
3. Skrypchenko, S. (2001), “Independent Ukraine - 10 years”, Dilovyj Visnyk, [Online], Vol. 8(87), available at:http://old.ucci.org.ua (Accessed 10 Dec 2019).
4. The official site of Sumy Chambers of Commerce and Industry (2019), available at: https://ucci.org.ua
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1998), The Law of Ukraine “On Chambers of Commerce and Industry in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/anot/en/671/97-%D0%B2%D1%80/sp:head (Accessed 10 Dec 2019).
6. Sumy Chamber of Commerce and Industry (2017), Zvit pro robotu Sums'koi torhovo-promyslovoi palaty za 2016 rik. [Report on the performance of the Sumy Chamber of Commerce and Industry 2016], Sumy Chamber of Commerce and Industry, Sumy, Ukraine.
7. Sumy Chamber of Commerce and Industry (2018), Zvit pro robotu Sums'koi torhovo-promyslovoi palaty za 2017 rik. [Report on the performance of the Sumy Chamber of Commerce and Industry for 2017], Sumy Chamber of Commerce and Industry, Sumy, Ukraine.
8. Sumy Chamber of Commerce and Industry (2019), Zvit pro robotu Sums'koi torhovo-promyslovoi palaty za 2018 rik. [Report on the performance of the Sumy Chamber of Commerce and Industry for 2018], Sumy Chamber of Commerce and Industry, Sumy, Ukraine.

Т. В. Щербина, Т. В. Клюшник

ТПП ЯК ІНСТИТУТ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В РЕГІОНІ

Анотація

У роботі досліджено особливості функціонування інституту ТПП в Україні і визначено його внесок у розвиток міжнародного бізнесу на прикладі Сумської області. Важливість проблеми, яка підіймається авторами, обумовлена необхідністю пошуку шляхів подолання бар’єрів на шляху українських компаній до міжнародних ринків, починаючи із недостатнього рівня обізнаності щодо особливостей цільових ринків, ресурсів пошуку інформації про можливих партнерів та існуючі можливості, та закінчуючи проблемами відповідності українських товарів вимогам міжнародних стандартів. Основною функцією ТПП є представництво інтересів бізнес кіл, включаючи і сферу міжнародної економічної діяльності. Серед переліку послуг ТПП є цілий ряд тих, які напряму стосуються підтримки експортно-імпортної діяльності: надання сертифікатів походження товару, пошук партнерів закордоном, аналіз ринків, розробка та супровід міжнародних угод, визначення кодів товарів та ін. Тому дуже важливо максимально повно реалізувати можливий потенціал її впливу. Дана робота підкреслює необхідність розробки ефективної комунікаційної, сервісної та інформаційної політики ТПП через дослідження теоретичних, історичних, організаційних та практичних аспектів її діяльності. В роботі визначено основні напрямки роботи Сумської ТПП в контексті впливу на розвиток міжнародного бізнесу в регіоні за останні роки. Проаналізовано спектр послуг, які пропонуються суб’єктам господарювання, із використанням методу факторного аналізу, який дозволив виділити види діяльності, що користуються найбільшим попитом та, відповідно, здійснюють найбільший внесок у формування надходжень від послуг, що пропонує Сумська ТПП. Також визначено ті види послуг, що останнім часом не користуються популярністю та розглянуто причини, що призвели до такої ситуації. Запропоновано можливі напрямки вирішення проблем, включаючи удосконалення політики надання послуг та комунікаційної політики. Основною метою цього дослідження було формування орієнтирів розвитку інституту ТПП для підвищення його ролі у розвитку міжнародної економічної діяльності на регіональному рівні.

Ключові слова: торгово-промислова палата; розвиток міжнародного бізесу; міжнародна економічна діяльність; підтримка міжнародної торгівлі в регіоні; міжнародна торгівля; прямі іноземні інвестиції; міжнародне економічне співробітництво; інтернаціоналізація діяльності.

Література

1. Торгово-промислова палата України. 40 років. Історія у множині. – К.: Світ успіху, 2012. – 352 с.
2. "Торгово-промислові палати – рушії економічного зростання" [Електронний ресурс] // ДІЛОВИЙ ВІСНИК. – 2003. – №10(113). – Режим доступу до ресурсу: http://old.ucci.org.ua/synopsis/dv/2003/
dv0310021.ua.html.
3. Скрипченко С. Незалежній Україні – 10 років [Електронний ресурс] / С. Скрипченко // ДІЛОВИЙ ВІСНИК. – 2001. – № 8(87). – Режим доступу до ресурсу: http://old.ucci.org.ua/synopsis/dv/2001/dv0108011.ua.html.
4. Офіційний сайт Торгово-промислової палати України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ucci.org.ua/.
5. The Law of Ukraine “On Chambers of Commerce and Industry in Ukraine” of January 5, 1998 [Electronic resource]. – Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/anot/en/671/97-%D0%B2%D1%80/sp:head.
6. Звіт про роботу Сумської торгово-промислової палати за 2016 рік.
7. Звіт про роботу Сумської торгово-промислової палати за 2017 рік.
8. Звіт про роботу Сумської торгово-промислової палати за 2018 рік.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 6652

Відомості про авторів

T. Shcherbyna

PhD in Economics, Assistant Professor of International Economic Relations Department, Sumy State University

Т. В. Щербина

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин,Сумський державний університет

ORCID:

0000-0001-5978-3255


Т. Kliushnyk

master student, Sumy State University

Т. В. Клюшник

студент магістр, Сумський державний університет

ORCID:

0000-0003-3143-0700

Як цитувати статтю

Shcherbyna, T. and Kliushnyk, Т. (2019), “Chamber of commerce and industry as an institute for enhancing the development of international trade in a region”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7516 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.