EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОКОЛІННЯ Z ДО КРОС-КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: КЛЮЧОВІ МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ТА ОСНОВНІ ПЕРЕШКОДИ
Д. С. Ліфінцев

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.58

УДК: 005.3

JEL: F000, F600, M160

Д. С. Ліфінцев

СТАВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОКОЛІННЯ Z ДО КРОС-КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: КЛЮЧОВІ МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ТА ОСНОВНІ ПЕРЕШКОДИ

Анотація

Вступ: у цій роботі нами досліджено ставлення українського покоління Z до різних аспектів крос-культурної взаємодії у бізнесі. Значення навичок крос-культурної взаємодії зростає щороку із посиленням процесів глобалізації та діджиталізації бізнес-середовища. У ході дослідження ми аналізували ставлення та готовність української молоді до роботи у мультикультурному просторі.
Методи: для збирання інформації стосовно дослідження було проведено онлайн-опитування із використанням сервісу survio.com. Респондентами стали 510 студентів українських університетів із восьми міст (Київ, Житомир, Львів, Луцьк, Харків, Дніпро, Одеса, Херсон), які представляють різні регіони країни. Для оцінювання та аналізування думок респондентів були використані такі інструменти як п’ятибальна шкала Лайкерта та метод вагових коефіцієнтів.
Результати дослідження засвідчують зацікавленість та вмотивованість представників українського покоління Z у роботі в мультикультурному середовищі. Вони вважають навички крос-культурної комунікації дуже важливими у сучасному світі. Серед основних чинників мотивації працювати у мультикультурному середовищі українські Gen Zers назвали можливість заробити більше грошей порівняно із локальними компаніями, можливість подорожувати та можливість навчитися, підвищити професійний рівень. Ключовими перешкодами для ефективної крос-культурної взаємодії респонденти назвали мовні бар’єри, стереотипне мислення та розбіжності у цінностях і стандартах поведінки із представниками інших культур.
Висновки: наше дослідження засвідчує бажання та вмотивованість українських представників покоління Z працювати у мультикультурному середовищі. Українська молодь розглядає глобалізований світ як джерело можливостей. Подальший взаємовплив країн та компаній сприяє тому, що представники покоління Z вважають техніки крос-культурної взаємодії дуже важливими для подальшої кар’єри.

Ключові слова: глобалізація; діджиталізація; покоління Z; крос-культурний менеджмент; крос-культурні комунікації; Україна.

Література

1. Levitt, T. (1983). The globalization of markets. Harvard Business Review, May-June 1983. Available at: https://hbr.org/1983/05/the-globalization-of-markets
2. McCrindle, M. (2014), The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations, 3rd ed., McCrindle Research, Bella Vista.
3. Broadbent, E., Gougoulis, J., Lui, N., Pota, V., & Simons, J. (2017). Generation Z: global citizenship survey, London. Varkey Foundation.
4. Lifintsev, D. (2017). Cross-cultural management: obstacles for effective cooperation in multicultural environment / D. S. Lifintsev, J. Canavilhas // Scientific bulletin of Polissia. – 2017. - № 2 (10). P. 2. – pp. 195-202. DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)-195-202
5. Adler, N. (1983) Cross-Cultural Management: Issues to Be Faced, International Studies of Management & Organization, 13:1-2, 7-45, DOI: 10.1080/00208825.1983.11656357
6. Hofstede, G., Hofstede G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: Software of the mind. Revised and Expanded 3rd Edition. New York: McGraw-Hill.
7. Minkov, M. et al. (2017). A revision of Hofstede's model of national culture: Old evidence and new data from 56 countries, Cross Cultural & Strategic Management, issue 3, 2017, pp. 386 - 404.
8. The official site of G. Hofstede centre (2019), available at: https://www.geert-hofstede.com (Accessed 2019).
9. McSweeney, B. (2002). Hofstede's model of national cultural differences and their consequences: A triumph of faith - a failure of analysis. Human Relations, 55(1), 89-118.
10. Gerhart, B. (2008) Cross Cultural Management Research Assumptions, Evidence, and Suggested Directions. International Journal of Cross Cultural Management: Vol 8(3): 259–274.
11. Stahl, G.K. & Tung, R. (2015). Towards a more balanced treatment of culture in international business studies: The need for positive cross-cultural scholarship. Journal of International Business Studies, 46, 391-414. Available from: https://www.researchgate.net/publication/269992746_Stahl_GK_Tung_R_2015_Towards_a_more_balanced_treatment_of_culture_in_international_business_studies_The_need_for_positive_cross-cultural_scholarship_Journal_of_International_Business_Studies_46_391-41 [accessed Feb 02 2019].
12. Luo, Y. (2016) Toward a reverse adaptation view in cross-cultural management. Cross Cultural & Strategic Management: Vol. 23, No1, 2016, pp. 29-41.
13. Søderberg, A. M., Romani L. (2017). Boundary spanners in global partnerships: A case study of an Indian vendor’s collaboration with western clients. Group & Organization Management, 42 (2), 237–278.
14. Захарчин Г. М. Управління персоналом у транснаціональних корпораціях на засадах організаційної культури / Г. М. Захарчин // Проблеми управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю в умовах європейської інтеграції України : тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму, 24 квітня 2015 року, Львів, до 50-річчя Інженерно-економічного факультету Львівської політехніки / Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту, Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності, Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 49.
15. Velez-Calle, A., Roman-Calderon, J. P., & Robledo-Ardila, C. (2018). The cross-country measurement invariance of the Business Cultural Intelligence Quotient (BCIQ). International Journal of Cross Cultural Management, 18(1), 73–86. https://doi.org/10.1177/1470595817750684
16. Ott, D. L., & Michailova, S. (2018). Cultural intelligence: A review and new research avenues. International Journal of Management Reviews, 20(1), 99-119.
17. Єлейко І. Значення національної культури у здійсненні економічної діяльності представниками різних країн світу // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання: – 2018. – Випуск 21. – с. 77 – 82.
18. House, R., P. Hanges, M. Javidan, and V. Gupta (2004). Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies. Thousand Oaks, CA: Sage.
19. Lifintsev, D., Fleseriu, C. & Wellbrock, W. (2019) A study of the attitude of generation z to cross-cultural interaction in business, Informacijos mokslai, 86, 41-55. doi: 10.15388/Im.2019.86.25.
20. Pew Research Center. (2014). The next America: Boomers, millennials, and the looming generational showdown. New York: PublicAffairs.
21. Bencsik, A., Horváth-Csikós, G., & Juhász, T. (2016). Y and Z generations at workplaces. Journal of Competitiveness, 8(3), 90-106.
22. The Wall street journal. Gen Z Is Coming to Your Office. Get Ready to Adapt. [online], retrieved December 21, 2018. Available at: https://www.wsj.com/graphics/genz-is-coming-to-your-office/
23. Deloitte. Millennial Survey (2018). [online], retrieved December 21, 2018. Available at: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html
24. Lepeyko, T. I., & Blyznyuk, T. P. (2016). Generational theory: value-oriented approach. Бізнес Інформ, (11), 24-30.
25. Lifintsev, D., & Wellbrock, W. (2019). Cross-cultural communication in the digital age. Estudos em Comunicação, 1(28), 93-104. DOI: 10.25768/fal.ec.n28.a05

D. Lifintsev

UKRAINIAN GENERATION Z ATTITUDE TO CROSS-CULTURAL INTERACTION: KEY MOTIVATION FACTORS AND MAIN OBSTACLES

Summary

Introduction and Purpose: globalization and digitalization foster the need in cross-cultural interactions between representatives of different nations and countries. Modern social and business environment is truly multicultural. In this study we explore the attitude of Ukrainian Generation Z representatives to different aspects of cross-cultural interaction in business.
Methods: An online questionnaire was used to collect data for our study. A sample of 510 university students aged 17-23 years from eleven universities located in eight Ukrainian cities (Kyiv, Zhytomyr, Lviv, Lutsk, Kharkiv, Dnipro, Odesa, Kherson) representing different regions of the country participated in the online survey. Different tools like 5-point Likert scale and weight coefficient method were used to evaluate and analyze the opinions of the respondents.
Results: The results of our study illustrate that Ukrainian Generation Z representatives are interested and motivated to work in multicultural business environment, they consider cross-cultural communication skills as very important in a modern globalized world. The majority of respondents stated that they would agree to move abroad to participate in a business project for a one-two year period of time. The main motivation factors to work in a multicultural business environment for Ukrainian Gen Zers are opportunities to earn more money comparing to local businesses, opportunities to travel and to upgrade their professional level. Among the major barriers for effective cross-cultural interaction respondents noted language barriers, stereotype thinking regarding other cultures and differences in values and standards of behaviour with the representatives of other cultures.
Discussion: The results of our research prove that Ukrainian Generation Z representatives are willing to work in a multicultural business environment. Young people in different regions of Ukraine consider globalised world as a source of opportunities. Due to the further interconnection of countries and businesses Gen Zers consider cross-cultural interaction techniques as very important for their future careers.

Keywords: globalization; digitalization; Generation Z; cross-cultural management; cross-cultural communication; Ukraine.

References

1. Levitt, T. (1983), “The globalization of markets”, Harvard Business Review, available at: https://hbr.org/1983/05/the-globalization-of-markets (Accessed 21 Dec 2019).
2. McCrindle, M. (2014), The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations, 3rd ed., McCrindle Research, Bella Vista, Australia.
3. Broadbent, E. Gougoulis, J. Lui, N. Pota, V. and Simons, J. (2017), Generation Z: global citizenship survey, Varkey Foundation, London, UK.
4. Lifintsev, D. and Canavilhas, J. (2017), “Cross-cultural management: obstacles for effective cooperation in multicultural environment”, Scientific bulletin of Polissia, vol. 2 (10), pp. 195-202.
5. Adler, N. (1983), “Cross-Cultural Management: Issues to Be Faced”, International Studies of Management & Organization, vol. 13:1-2, pp. 7-45.
6. Hofstede, G. Hofstede G. J. and Minkov, M. (2010), Cultures and organizations: Software of the mind. Revised and Expanded 3rd Edition, McGraw-Hill, New York, USA.
7. Minkov, M. (2017), “A revision of Hofstede's model of national culture: Old evidence and new data from 56 countries”, Cross Cultural & Strategic Management, vol. 3, pp. 386 - 404.
8. The official site of G. Hofstede centre (2019), available at: https://www.geert-hofstede.com (Accessed 21 December 2019).
9. McSweeney, B. (2002), “Hofstede's model of national cultural differences and their consequences: A triumph of faith - a failure of analysis”, Human Relations, vol. 55(1), pp. 89-118.
10. Gerhart, B. (2008), “Cross Cultural Management Research Assumptions, Evidence, and Suggested Directions”, International Journal of Cross Cultural Management, vol. 8(3), pp. 259–274.
11. Stahl, G.K. and Tung, R. (2015), “Towards a more balanced treatment of culture in international business studies: The need for positive cross-cultural scholarship”, Journal of International Business Studies, vol. 46, pp. 391-414.
12. Luo, Y. (2016), “Toward a reverse adaptation view in cross-cultural management”, Cross Cultural & Strategic Management, vol. 23, no 1, pp. 29-41.
13. Søderberg, A. M. and Romani L. (2017), “Boundary spanners in global partnerships: A case study of an Indian vendor’s collaboration with western clients”, Group & Organization Management, vol. 42 (2), pp. 237–278.
14. Zakharchyn G.M. (2015), “Management of personal in transnational corporations on the basis of organizational culture”, Problemy upravlinnya zovnishnyoekonomichnoyu ta mytnoyu diyalnistyu v umovah yevropeiskoyi integratsiyi Ukrayiny: tezy dopovidey drohoho mizhnarodnoho naukovo-praktychnoho sympoziumu [Proceedings of 2nd International scientific-practical symposium Problems of foreign economic and customs activity in the context of European integration of Ukraine], National University “Lviv Polytechnics”, Lviv, Ukraine, April 24, p. 79.
15. Velez-Calle, A. Roman-Calderon, J. P. and Robledo-Ardila, C. (2018), “The cross-country measurement invariance of the Business Cultural Intelligence Quotient (BCIQ)”, International Journal of Cross Cultural Management, vol. 18(1), pp. 73–86.
16. Ott, D. L. and Michailova, S. (2018), “Cultural intelligence: A review and new research avenues”, International Journal of Management Reviews, vol. 20(1), pp. 99-119.
17. Yeleiko, I. (2018), “The significance of national culture in the implementation of economic activity by representatives of different countries of the world”, Global and national problems of economy, vol. 21, pp. 77–82.
18. House, R. P. Hanges, M. Javidan and V. Gupta (2004), Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, Sage, Thousand Oaks, CA, USA.
19. Lifintsev, D. Fleseriu, C. and Wellbrock, W. (2019), “A study of the attitude of generation z to cross-cultural interaction in business”, Informacijos mokslai, vol. 86, pp. 41-55.
20. Pew Research Center (2014), The next America: Boomers, millennials, and the looming generational showdown, PublicAffairs, New York, USA.
21. Bencsik, A. Horváth-Csikós, G. and Juhász, T. (2016), “Y and Z generations at workplaces”, Journal of Competitiveness, vol.8(3), pp.90-106.
22. The Wall street journal (2018), “Gen Z Is Coming to Your Office. Get Ready to Adapt”, available at: https://www.wsj.com/graphics/genz-is-coming-to-your-office/ (Accessed 21 December 2019).
23. Deloitte (2018), “Millennial Survey”, available at: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html (Accessed 21 December 2019).
24. Lepeyko, T. I. and Blyznyuk, T. P. (2016), “Generational theory: value-oriented approach”, Business-Inform, vol. 11, pp. 24-30.
25. Lifintsev, D. and Wellbrock, W. (2019), “Cross-cultural communication in the digital age”, Estudos em Comunicação, vol. 1(28), pp. 93-104.

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3725

Відомості про авторів

Д. С. Ліфінцев

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

D. Lifintsev

PhD in Economics, associate professor, management department,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0003-4074-3725

Як цитувати статтю

Ліфінцев Д. С. Ставлення українського покоління z до крос-культурної взаємодії: ключові мотиваційні чинники та основні перешкоди. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7577 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.58

Lifintsev, D. (2020), “Ukrainian generation z attitude to cross-cultural interaction: key motivation factors and main obstacles”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7577 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.