EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ
І. М. Дашко

УДК: [339.137.2:005.3]:334.716-044.337

І. М. Дашко

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Анотація

Розглянуто поняття «конкурентоспроможність підприємства», що є багатоаспектною категорією і не охоплюється єдиним універсальним визначенням. Проаналізовані основні причини зниження конкурентоспроможності підприємств. Сформовано перелік факторів, що впливають на конкурентоспроможність промислових підприємств і які охарактеризовані за ознаками. Обґрунтовано шляхи підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств.

I. M. Dashko

EFFICIENCY OF PRODUCTION OF SUGAR PROCESSING ENTERPRISES IN UKRAINE

Summary

The concept of "enterprise competitiveness", which is a multidimensional category and is not covered by a single universal definition, is considered. The main reasons for the decrease in the competitiveness of enterprises are analyzed. The list of factors influencing the competitiveness of industrial enterprises and which are characterized by features are formed. The ways of increasing the competitiveness of industrial enterprises are substantiated.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 3085

Відомості про авторів

І. М. Дашко

к. е. н., доцент кафедри обліку та менеджментуКриворізького факультету Запорізького національного університету

I. M. Dashko

c. e. s., associate Professor of the Department of accounting and management,Zaporizhzhya National University, faculty of ZNU in Kryvyi Rih

Як цитувати статтю

Дашко І. М. Шляхи підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в ринкових умовах. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7760 (дата звернення: 19.05.2022).

Dashko, I. M. (2018), “Efficiency of production of sugar processing enterprises in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7760 (Accessed 19 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.