EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ БАНКІВСЬКОГО ПРОДУКТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ БАНКУ
О. М. Колодізєв

УДК: 657

О. М. Колодізєв

ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ БАНКІВСЬКОГО ПРОДУКТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ БАНКУ

Анотація

Враховуючи зміни, що відбуваються наразі в економіці, для збереження визначеного рівня прибутковості банки змушені впроваджувати у своїх діяльності нові підходи до формування доходів та витрат, що вплинуло і на їх облік. Зокрема поширення практики використання програмного забезпечення (мобільних додатків, безконтактних платіжних систем тощо) замість активів у формі основних засобів, людського ресурсу тощо у діяльності банків створюють труднощі у процесі бюджетування, оскільки змінюються підходи до формування структури собівартості банківських продуктів, що безпосередньо впливає на управлінський облік. Все це вимагає змін у його організації для відображення об’єктивної інформації про здійснення витрат та формування собівартості банківських продуктів. Організація бюджетування собівартості банківських продуктів відіграє важливу роль у формуванні інформації, на основі якої приймаються управлінські рішення. Таким чином традиційний підхід до калькулювання собівартості банківських продуктів втрачає свою актуальність та потребує додаткового дослідження.

О. Kolodizev

ORGANIZATION OF BANKING PRODUCT COST BUDGETING IN THE BANK’S MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM

Summary

The current political and socio-economic situation in the world has contributed to changes in the banks activities; in particular, this has influenced the process of banks’ management accounting. Profit maximization is still the priority task for banks, and it can be achieved through cost optimization. Budgeting enables the financial planning, accounting and control of the bank's operations. Cost is a key factor for setting the price of banking product, which determines the financial result of a bank's activity. It has been defined that changes in the cost structure of the banking product occur due to software development. For example, this concerns the obtaining of banking services (funds transfer, credit management, deposit management, payment of bills, etc.) by using mobile applications or the using the Google Pay payment system. In addition, there are a number of factors that hinder the process of introducing and implementing the banking products cost budgeting. Some of these barriers (the information support level of the budgeting process and information on the procedures of creating and implementing budgets) can be eliminated by changing the process of bank's management accounting. It has been justified to carry out the organization of banking products cost budgeting through the combination of new budgeting technology and digitalization of the budgeting process. A coordination scheme has been proposed to justify the connection between objectives of both cost estimation and banking product cost budgeting. Considering the changes in banking processes, customer service differs in the digital economy. In this case, the traditional approach to banking services costing becomes less relevant due to occurrence of new budgeting objects; dividing costs into direct or indirect ones changes by taking into account the specifics of their incurring and the possibility of being attributed to the particular banking product cost. This requires the development of new approaches to the organization of banking product cost budgeting. The pointed condition determines the expedience for further study of theoretical and practical aspects of this topic.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 2365

Відомості про авторів

О. М. Колодізєв

д. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

О. Kolodizev

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Banking, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Як цитувати статтю

Колодізєв О. М. Організація бюджетування собівартості банківського продукту в системі управлінського обліку банку. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7796 (дата звернення: 22.04.2021).

Kolodizev, О. (2018), “Organization of banking product cost budgeting in the bank’s management accounting system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7796 (Accessed 22 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.