EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИМИ ТА ЗАРУБІЖНИМИ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ КОМПАНІЯМИ ШЛЯХОМ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
С. В. Нараєвський, С. Г. Корольова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.88

УДК: 338.001.36

С. В. Нараєвський, С. Г. Корольова

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИМИ ТА ЗАРУБІЖНИМИ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ КОМПАНІЯМИ ШЛЯХОМ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто стан та основні тенденції розвитку світового фармацевтичного ринку, а також виділено підприємства – лідери галузі. У роботі зазначено особливості та складнощі щодо ведення фармацевтичного бізнесу та важливість аспекту ефективності здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємствами, що є фактором конкурентоспроможності компаній на глобальному ринку. Більш детально авторами було досліджено фінансовий стан та перспективи розвитку вітчизняних фармацевтичних підприємств з наданням рекомендацій щодо підвищення ефективності їх функціонування в умовах посилення глобалізаційних процесів у світі. При оцінці стану та тенденцій розвитку вітчизняних фармацевтичних підприємств, на прикладі підприємства АТ «Фармак», було проведено порівняльний аналіз його діяльності зі світовим лідером галузі, компанією Johnson & Johnson. Зазначено основні причини низьких конкурентних позицій підприємств вітчизняної фармацевтичної індустрії.

Ключові слова: фармацевтичний ринок; зовнішньоекономічна діяльність; фінансова стійкість; фармацевтична промисловість; підприємства; ефективність; лідери галузі.

Література

1. Revenue of the worldwide pharmaceutical market from 2001 to 2018. Statista: веб-сайт. URL: https://www.statista.com/statistics/263102/pharmaceutical-market-worldwide-revenue-since-2001/ (дата звернення: 24.03).
2. Biggest pharmaceutical markets in the world by country. World Atlas: веб-сайт. URL: https://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-biggest-global-pharmaceutical-markets-in-the-world.html (дата звернення: 15.04).
3. Who are the top 10 pharmaceutical companies in the world? (2019). Proclinical: веб-сайт. URL: https://www.proclinical.com/blogs/2019-3/the-top-10-pharmaceutical-companies-in-the-world-2019 (дата звернення: 01.04).
4. Повний перелік та аналіз 10 кращих фармацевтичних компаній 2018 року. OtiPharm: веб-сайт. URL: http://www.otipharm.com/povniy-perelik-ta-analiz-10-krashhih-farmatsevtichnih-kompaniy-2018-roku/ (дата звернення: 01.04).
5. Консолідована фінансова звітність компанії АТ «Фармак» за 2018 рік. АТ«Фармак»: веб-сайт. URL: https://farmak.ua/wp-content/uploads/2019/04/Konsolidovana-finansova-zvitnist-PAT-Farmak-za-2018-rik.pdf (дата звернення: 02.04).
6. Консолідована фінансова звітність компанії Johnson & Johnson 2018 року. URL: http://www.investor.jnj.com/annual-meeting-materials/2018-annual-report (дата звернення: 03.04).
7. Оцінка фінансового стану компанії / І. Санду, М. Косолапова та ін. АІК. 2011, № 2. С. 34–40.

S. Naraievskyi, S. Korolyova

ANALYSIS OF EFFICIENCY OF FUNCTIONING AND FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES OF DOMESTIC AND FOREIGN PHARMACEUTICAL COMPANIES BY ASSESSING THE FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISES

Summary

The state and main tendencies of development of the world pharmaceutical market are considered in the article. The rating of the companies that are leaders in the pharmaceutical market with statistical justification is presented in the work. Some patterns of distribution of the largest pharmaceutical companies and their affiliation with highly developed countries are described, which is explained by favorable economic, socio-cultural, financial, credit, political and other conditions. The complexities of conducting pharmaceutical business and the importance of the foreign economic activities of enterprises are explained, which is a factor of competitiveness of companies in the global market. The importance of developing a research base for pharmaceutical companies is raised in the article. The details of the financial status and development prospects of the domestic pharmaceutical enterprises have been investigated by the authors. The recommendations for increasing their efficiency in the conditions of increasing globalization processes in the world are provided in the article. The importance of a favorable investment climate in the countries was outlined by the authors. Also, the significance of a favorable investment climate for business in Ukraine is described. The state and trends of development of domestic pharmaceutical enterprises on the example of the company "Pharmak" are assessed. Comparative analysis of the activities of "Pharmak" company and the world leader in the industry (Johnson & Johnson company) is presented by the authors. The question of the share ratio of equity and attracted capital for the most efficient functioning of the enterprises of the branch is outlined. The main reasons for the low competitive position of the domestic pharmaceutical enterprises in comparison with the financial indicators of the functioning of foreign pharmaceutical enterprises are stated in the article. The comparative analysis was carried out by the authors in accordance to the general methodology for assessing the financial stability of enterprises, which was presented in the article with calculations.

Keywords: pharmaceutical market; foreign economic activity; financial stability; pharmaceutical industry; enterprises; efficiency; industry leaders.

References

1. Statista - The Statistics Portal for Market Data (2018), “Revenue of the worldwide pharmaceutical market”, available at: https://www.statista.com/statistics/263102/pharmaceutical-market-worldwide-revenue-since-2001/ (accessed 24 March 2020).
2. World Atlas (2017), “Biggest pharmaceutical markets in the world by country”, available at: https://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-biggest-global-pharmaceutical-markets-in-the-world.html (accessed 15 April 2020).
3. The official site of Proclinical (2019), “Who are the top 10 pharmaceutical companies in the world”, available at: https://www.proclinical.com/blogs/2019-3/the-top-10-pharmaceutical-companies-in-the-world-2019 (accessed 27 March 2020).
4. The official site of OtiPharm Research “Povnyi perelik ta analiz 10 krashchykh farmatsevtychnykh kompanii 2018 roku” [Complete list and analysis of the top 10 pharmaceutical companies in 2018], available at: http://www.otipharm.com/povniy-perelik-ta-analiz-10-krashhih-farmatsevtichnih-kompaniy-2018-roku/ (accessed 27 March 2020).
5. Farmak (2018) “Konsolidovana finansova zvitnist kompanii AT «Farmak»” [Farmak Consolidated Financial Statements], available at: https://farmak.ua/wp-content/uploads/2019/04/Konsolidovana-finansova-zvitnist-PAT-Farmak-za-2018-rik.pdf (accessed 28 March 2020).
6. The official site of Johnson & Johnson company (2018), “Johnson & Johnson annual report”, available at: http://www.investor.jnj.com/annual-meeting-materials/2018-annual-report (accessed 30 March 2020).
7. Sandu I., Kosolapova M. (2011) Otsinka finansovoho stanu kompanii [Assessment of the financial position of the company], АІК Journal, no. 2, pp 34–40.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2654

Відомості про авторів

С. В. Нараєвський

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

S. Naraievskyi

PhD in Economics, Associate Professor of International Economics, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

ORCID:

0000-0001-5527-893X


С. Г. Корольова

студентка кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

S. Korolyova

Student of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

ORCID:

0000-0001-6173-6319

Як цитувати статтю

Нараєвський С. В., Корольова С. Г. Аналіз ефективності функціонування та здійснення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними та зарубіжними фармацевтичними компаніями шляхом оцінки фінансової стійкості підприємств. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7823 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.88

Naraievskyi, S. and Korolyova, S. (2020), “Analysis of efficiency of functioning and foreign economic activities of domestic and foreign pharmaceutical companies by assessing the financial stability of enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7823 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.88

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.