EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ВОЗНЯК Г.В. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СУЧАСНА ПАРАДИГМА ТА ОРІЄНТИРИ ПОДАЛЬШИХ РЕФОРМ
І. В. Заблодська


І. В. Заблодська

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ВОЗНЯК Г.В. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СУЧАСНА ПАРАДИГМА ТА ОРІЄНТИРИ ПОДАЛЬШИХ РЕФОРМ

Анотація

Стратегічні прагнення України до реалізації моделі сталого розвитку економіки та впровадження європейських стандартів життя, зумовлюють необхідність посилення уваги до механізмів формування та реалізації бюджетної політики країни та її регіонів. Сучасні реалії доводять, що впродовж останніх років реалізація бюджетної політики в Україні характеризувалась посиленням надмірного регулювання, яке супроводжувалося концентрацією фінансових ресурсів в «центрі» з поступовим їх скороченням на регіональному рівні та зростанням ролі міжбюджетних трансфертів вирівнювання. Очевидно, що така бюджетна політика, скоріш за все, була орієнтована на підтримку, а не на стимулювання розвитку регіонів, а, отже, недостатньою мірою відповідала стратегічним завданням розвитку українського суспільства. Зазначене актуалізує дослідження проблем підвищення дієвості та ефективності бюджетної політики розвитку регіонів України. Зважаючи на інтенсифікацію процесів бюджетної децентралізації в Україні, бюджетна політика розвитку регіонів вимагає вироблення новітніх підходів до формування системи механізмів її реалізації як на національному, так і на регіональному та локальному рівнях.
У рецензованій монографії Возняк Г.В. досліджуються сучасні теоретичні, методологічні та прикладні засади бюджетної політики розвитку регіонів. На основі всебічного аналізу існуючих підходів до розуміння бюджетної політики сформульовано авторське бачення даного поняття, при цьому сутнісні аспекти бюджетної політики в цьому ключі вбачаються в підпорядкуванні певній фінансовій доктрині. Акцентовано увагу на розкритті функцій та принципів організації бюджетної політики розвитку. Проведено аналіз теорій та парадигм регіонального розвитку в умовах суспільних трансформацій. Висвітлено концептуальні засади бюджетної політики розвитку регіонів України.
Значне місце відведено обговоренню інституційних засад формування та реалізації бюджетної політики в умовах реформування системи міжбюджетних відносин. Опираючись на методологію розрахунку таксономічного показника, в монографії проведено комплексне рейтингове оцінювання бюджетного забезпечення розвитку регіонів України, яке дозволило автору судити про бюджетні можливості регіонів та фінансові домінанти розвитку. Проведений аналіз бюджетних індикаторів в розрізі доходів та видатків регіонів України, який засвідчив нерівномірність регіонального розвитку з одночасним фокусуванням економічного зростання в окремо взятих регіонах. Проаналізовано вплив бюджетної децентралізації на соціально-економічні процеси в регіонах, його ступінь, причини активізації, моделі бюджетної децентралізації, умови та готовність суспільства до її реалізації. На основі проведеного дослідження запропоновано новітні підходи до формування та реалізації бюджетної політики розвитку регіонів, окреслено стратегічні орієнтири її модернізації.
В підсумку, слід зазначити, що представлена монографія Возняк Г.В. опирається на нові методологічні підходи та методи дослідження, містить елементи наукової новизни, охоплене автором коло питань поглиблює і творчо розвиває науково-практичну проблему підвищення ефективності бюджетної політики розвитку регіонів. Загалом, слід зазначити, що представлена монографія є багатоаспектним дослідженням, має достатній рівень комплексності наукового аналізу, становить практичний інтерес для органів державної влади та управління всіх рівнів. Може бути корисною для вчених, усіх, хто цікавиться проблематикою регіонального розвитку та його фінансового забезпечення.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 110

Відомості про авторів

І. В. Заблодська

доктор економічних наук, професор, завідувач відділу проблем міжрегіонального співробітництва Інституту економіко-правових досліджень НАН України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.