EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ CИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ УКРАЇНИ
О. П. Голота

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.73

УДК: 355.61:328.02:185(477)

JEL: Z3, M53, M54.

О. П. Голота

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ CИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ УКРАЇНИ

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасного стану організаційно-економічного механізму функціонування системи державних оборонних закупівель України. Проаналізовано такі складові вказаного механізму як його організаційна структура та системи нормативно-правового, кадрового, фінансово-економічного, інформаційного, аналітичного, методичного і технологічного забезпечення, зовнішнього та внутрішнього контролю та аудиту. З’ясовано, що робота організаційно-економічного механізму функціонування системи державних оборонних закупівель характеризується тісною взаємодією усіх вище перелічених його структурних елементів та, відповідно, зміна одного з них, як правило, тягне за собою зміну інших. Розвиток розглянутого механізму відбувається під впливом науково-технічного прогресу, політичної і економічної ситуації в країні та за її межами, динаміки, масштабів та якісного рівня розвитку виробництва продукції оборонного призначення в Україні, інтенсивності процесу переозброєння, та фінансово-економічних можливостей досягнення військово-політичних цілей країни, а також ряду інших зовнішніх і внутрішніх факторів. Також у ході дослідження визначено ряд особливостей і проблемних питань у функціонуванні механізму системи державних оборонних закупівель та окреслено можливі шляхи їх вирішення.

Ключові слова: система державних оборонних закупівель; державне оборонне замовлення; організаційно-економічний механізм; озброєння і військова техніка; оборонно-промисловий комплекс; Міністерство оборони України; Збройні Сили України.

Література

1. Голота О. П. Система державних оборонних закупівель України: теоретичний аспект. Ефективна економіка. 2020. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7788 (дата звернення: 08.05.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.72
2. Спицнадель В. Н. Основы системного анализа: учебное пособие. Спб. : Бизнес-пресс, 2000. 326 с.
3. Зміст, стан та властивості системи. URL: https://pidruchniki.com/83626/menedzhment/zmist_stan_vlastivosti_sistemi (дата звернення: 08.05.2020).
4. Голота О. П. Нормативно-правове забезпечення як підсистема організаційно-економічного механізму функціонування системи державних оборонних закупівель. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7882 (дата звернення: 29.05.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.67
5. Про публічні закупівлі : Закон України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1357 (дата звернення 28.04.2020).
6. Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони : Закон України від 12.05.2016 № 1356-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1356–19 (дата звернення 23.03.2020).
7. Про державне оборонне замовлення : Закон України від 3.03.1999 № 464-XIV. URL: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/464–14 (дата звернення 25.03.2020).
8. Про затвердження Інструкції з порядку планування, формування, виконання та коригування державного оборонного замовлення у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України : наказ Міністерства оборони України від 15.09.2014 № 646. URL: https://www.mil.gov.ua/content/other/MOU646_2014.pdf (дата звернення 30.04.2020).
9. Про затвердження Положення про Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки : наказ Міністерства оборони України від 5 червня 2019 року № 281. URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/281_2019.PDF (дата звернення 16.05.2020).
10. Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України. URL: https://www.mil.gov.ua/ministry/struktura-aparatu-ministerstva/czentralnij-naukovo-doslidnij-institut-ozbroennya-ta-vijskovoi-tehniki-zbrojnih-sil-ukraini.html (дата звернення 30.05.2020)
11. Про затвердження Положення про Департамент фінансів Міністерства оборони України : наказ Міністерства оборони України від 17 травня 2019 року № 242. URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_242.pdf (дата звернення 30.05.2020).
12. Положення про Юридичний департамент Міністерства оборони України : наказ Міністерства оборони України від 16.05.2016 № 259. URL: https://www.mil.gov.ua/content/gsc_orders/MOU2016_259.pdf (дата звернення 17.05.2020).
13. Про організацію розподілу бюджетних асигнувань і централізованої оплати в Міністерстві оборони України : наказ Міністра оборони України від 31.12.2016 № 757 (зі змінами та доповненнями внесеними наказами МОУ від 31.03.2017 № 200, від 20.12.2017 № 686, від 03.05.2018 № 195, від 27.03.2019 № 130, від 22 жовтня 2019 року № 544). URL: https://ips.ligazakon.net/document/MUS29790 (дата звернення 30.05.2020).
14. Должно ли государство регулировать военный экспорт. URL: http://opk.com.ua/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%bb%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2/ (дата звернення 30.05.2020).
15. Деякі питання Державного концерну ‟Укроборонпром” : постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 993. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993-2011-%D0%BF (дата звернення 30.05.2020).
16. Заместитель гендиректора госконцерна Р. Бондар: Укроборонпром должен быть ликвидирован в результате реформы. URL: http://opk.com.ua/%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d1%80%d0%bd/ (дата звернення 07.06.2020)
17. Офіційний сайт Державного концерну Укроборонпром. Структура. URL: https://ukroboronprom.com.ua/uk/category/struktura?industry=160 (дата звернення 09.06.2020)
18. Должно ли государство регулировать военный экспорт. URL: http://opk.com.ua/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%bb%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2/ (дата звернення 09.06.2020).
19. Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності оборонно-промислового комплексу України : указу Президента України від 28.12.2010 № 1245/2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1245/2010 (дата звернення 09.06.2020).
20. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, зі змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 27.04.2020).
21. Про Кабінет Міністрів України : Закон України 27.02.2014 № 794-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18 (дата звернення 30.05.2020).
22. Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі : закон України від 16.06.2011 № 3531-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3531-17 (дата звернення 30.05.2020).
23. Про ліквідацію урядових органів : постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 № 346. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/346-2011-%D0%BF/ed20120307 (дата звернення 30.05.2020).
24. Про утворення Державного концерну ‟Укроборонпром” : постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1221. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1221-2010-%D0%BF#Text (дата звернення 30.05.2020).
25. Плахута В. Історія утворення ДК ‟УкрОборонПром”. Співвідношення з стандартами НАТО? URL: https://blog.liga.net/user/vplakhuta/article/32614 (дата звернення 29.05.2020).
26. Бадрак В. Фундаментальна реформа ОПК. Мрії збуваються? Дзеркало тижня. Україна. 2020. № 1288 (28 березня – 4 квітня). URL: https://m.dt.ua/internal/fundamentalna-reforma-opk-mriyi-zbuvayutsya-349684_.html (дата звернення 08.06.2020).
27. Рішення Ради національної безпеки та оборони України від 18 лютого 2020 року ‟Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки” : Указ Президента України від 27.02.2020 № 59/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001525-20 (дата звернення 28.04.2020).
28. Секретар РНБО України О. Данілов презентував концепцію формування та реалізації військово-промислової політики в рамках виконання рішення РНБО України. URL: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/4612.html (дата звернення 28.05.2020).
29. Яровий В. Г. Досвід реформування оборонно-промислового комплексу Російської Федерації на межі тисячоліть. Військово-науковий вісник. 2008. № 10. С. 252-265. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vnv_2008_10_22.pdf (дата звернення 08.06.2020).
30. Сальнікова О. Ф., Ситник Г. П. Тенденції розвитку оборонно-промислового комплексу провідних країн світу. Аспекти публічного управління. 2014. № 9-10 (11-12) вересень-жовтень. С. 56-65. URL: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/download/117/117 (дата звернення 09.06.2020)
31. Ковбаса Н. А. Международный опыт становления оборонно-промышленного комплекса и возможности его заимствования в целях обеспечения военно-экономической безопасности России. Транспортное дело России. 2010. № 7. С. 122-125. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-opyt-stanovleniya-oboronno-promyshlennogo-kompleksa-i-vozmozhnosti-ego-zaimstvovaniya-v-tselyah-obespecheniya-voenno (дата звернення: 10.06.2020).
32. Голота О. П. Підходи до формування та управління системою державних закупівель для потреб оборони на прикладі міністерств CША та Великобританії. Journal of Scientific Papers ‟Social Development and Security”. 2019. 9(5). С. 28-57. URL: https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/article/view/140/151 (дата звернення 09.06.2020). DOI: http://doi.org/10.33445/sds.2019.9.5.3
33. Козак І. Онтологічне моделювання інформаційних систем віртуальних організацій. К.: КНЕУ. 2010. 237 с.
34. Держстат України. Економічні та фінансові показники. Національні рахунки (ВВП). Валовий внутрішній продукт (у поточних цінах, млн. грн) без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя. Дані за 2010-2015 рр. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/imf/arhiv/nr/nr2010_2014_u.htm (дата звернення 08.06.2020).
35. Держстат України. Економічні та фінансові показники. Національні рахунки (ВВП). Валовий внутрішній продукт (у поточних цінах, млн. грн) без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя. Данні за 2016-2020 рр. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/imf/arhiv/nr/nr2016_2020_u.htm (дата звернення 08.06.2020).
36. Біла книга – 2014. Збройні Сили України. Київ: Міністерство оборони України, 2015. 84 с. URL: http://www.mil.gov.ua/content/files/whitebook/WB_2014.pdf (дата звернення: 18.05.2020).
37. Біла книга – 2015. Збройні Сили України. Київ: Міністерство оборони України, 2016. 104 с http://www.mil.gov.ua/content/files/whitebook/WB_2015.pdf (дата звернення: 18.05.2020).
38. Біла книга – 2016. Збройні Сили України. Київ: Міністерство оборони України, 2017. 112 с http://www.mil.gov.ua/content/files/whitebook/WB_2016.pdf (дата звернення: 18.05.2020).
39. Біла книга – 2017. Збройні Сили України. Київ: Міністерство оборони України, 2018. 152 с http://www.mil.gov.ua/content/files/whitebook/WB-2017.pdf (дата звернення: 18.05.2020).
40. Біла книга – 2018. Збройні Сили України. Київ: Міністерство оборони України, 2019. 171 с. URL: http://www.mil.gov.ua/content/files/whitebook/WB-2018.pdf (дата звернення 18.05.2020).
41. Офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період). Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/files/AER_CASH.xls (дата звернення 08.06.2020).
42. Проблеми і напрями розвитку Збройних Сил України в сучасних умовах. [Problems and directions of development of the Armed Forces of Ukraine in modern conditions] Київ, НІСД, 2013. 79 с. URL: http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/ZSU-73823.pdf (дата звернення 20.05.2020).
43. Чепков І. Б., Борохвостов І. В., Борохвостов В. К., Русевич А. О. Проблеми технічного оснащення Збройних Сил України та шляхи їх розв’язання в сучасних умовах. Наука і оборона. 2014. №3. С 43-50. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/nauio_2014_3_9.pdf (дата звернення 20.05.2020).
44. Регулювання закупівель, експорту/імпорту озброєнь і військової техніки в Україні. Особливості і шляхи удосконалення. Під редакцією Валентина Бадрака. UPL: https://ussi.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Badrak_CZDAKR_Dosl.-.docx.pdf (дата звернення 21.05.2020)
45. Чепков І. Б. Актуалізація питань розвитку ОВТ в Україні – сучасний вимір. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ: Збірник тез Міжнародної наук.-техн. конф., 17-18 травня 2018 р. Львів, 2018. С. 5-6.
46. Holota, O. (2019). Analysis of the state of financing of the Armed Forces and its impact on the defence acquisition system of arms and military equipment of Ukraine. VUZF Review, 4(4), 49-57. https://doi.org/10.38188/2534-9228.19.4.05 (дата звернення 09.06.2020).
47. Про оборонні закупівлі : проект Закону України від 27.11.2019 № 2398-д. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67485 (дата звернення 10.06.2020).
48. Defense Acquisition University. About DAU. URL: https://www.dau.edu/about (дата звернення 10.06.2020).
49. Практичні вказівки щодо впровадження фінансового управління і контролю та посилення управлінської підзвітності (відповідальності) в органах державної влади України. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/194b0f930df26e6348ba51cfd8c5f3a3.doc (дата звернення 07.06.2020).
50. Алейников І.; Колесник В.; Мечетенко М.; Серветник Р.; Ткач М.; Лойшина Н. Аналіз терміну ‟ризик” в контексті перспективного дослідження внутрішнього контролю в системі інформаційно-аналітичного та матеріального забезпечення Journal of Scientific Papers ‟Social Development and Security”. 2020. 10(1). С. 128-142. URL: https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/article/view/183. (дата звернення 28.05.2020). https://doi.org/10.33445/sds.2020.10.1.14
51. Організація внутрішнього контролю та управління ризиками : методичний посібник. URL: https://www.mil.gov.ua/content/pdf/vnytr_control/vp%208-00(01).01.pdf (дата звернення 29.05.2020).
52. Про затвердження Порядку організації в системі Міністерства оборони України внутрішнього контролю та управління ризиками : наказ Міністерства оборони України від 02.04.2019 № 145. URL: https://ips.ligazakon.net/document/mus31836 (дата звернення 07.06.2020).
53. Про затвердження Положення про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства оборони України : наказ Міністерства оборони України від 5.06.2019 № 280 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОУ від 24.10.2019 № 548). URL: https://ips.ligazakon.net/document/MUS32062 (дата звернення 07.06.2020).

O. Holota

ORGANISATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF FUNCTIONING OF THE DEFENCE PROCUREMENT (ACQUISITION) SYSTEM OF UKRAINE

Summary

In the context of counteracting ‟hybrid” aggression by the Russian Federation, an essential indicator of the state of the national economy, national security and defence is the level of efficiency of the acquisition (procurement) system as a means of state regulation. At the same time, the acquisition (procurement) system is also a means of managing the development of armaments and military equipment, which is extremely important to ensure the proper level of defence capabilities of Ukraine.
The article is devoted to the analysis of the current state of the organisational and economic mechanism of functioning of the defence acquisition (procurement) system of Ukraine.
The methodological basis of the article is the complex of methods, including methods of scientific cognition, analysis and synthesis, systematisation and scientific abstraction. The informational basis of the conducted research is the legal and regulation acts, scientific works of the domestic and foreign scientists in the sphere of defence acquisitions (procurement) and awards.
As a result, based on the conducted analysis, the author defines the specific and problematic issues in the processes of defence acquisition (procurement) and the defence acquisition (procurement) system in general. The principal author’s achievements from the analysis include several points. First of all, those components of the specified mechanism as its organizational structure and systems of regulatory and legal framework, personnel, financial-economic, information, analytical, methodical and technological support, external and internal control and audit are analysed. It was found that the work of organizational and economic mechanism of functioning of the defence acquisition (procurement) system is characterized by close interaction of all the above structural elements and, accordingly, the change of one of them, as a rule, entails the evolution of others. The development of this mechanism is influenced by scientific and technological progress, the political and economic situation in the country and abroad, the dynamics, scale and quality of production of defence products, the intensity of the rearmament process, and financial and economic opportunities to achieve military and political goals of country, as well as several other external and internal factors. Furthermore, in the course of the research, some peculiarities and problematic issues in the functioning of the mechanism of the defence acquisition (procurement) system are identified, and possible ways of their solution are outlined.
The results of this analysis formed the basis for further study of the management mechanism of the defence acquisition (procurement) system of Ukraine. Moreover, the identified issues become fundamental for the formation of ways to arrange the problematic issues of the defenсe acquisition (procurement) system in the future.

Keywords: defence acquisition (procurement) system; defence award (state defence order); organisational and economic mechanism; weapons and military equipment; defence industry; Ministry of Defence of Ukraine; Armed Forces of Ukraine.

References

1. Holota, O. (2020), “Defence procurement (acquisition) system of Ukraine: theoretical aspect”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7788 (Accessed 8 May 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.72
2. Spicnadel', V. N. (2000), Osnovy sistemnogo analiza : Uchebnoe posobie [System Analysis Basics : Study Guide], Biznes-press, St. Petersburg, Russian Federation.
3. The site “Navchaljni materialy online (pidruchniki.website)” (2010-2020), “Zmist, stan ta vlastyvosti systemy [Content, status and system internals]”, available at: https://pidruchniki.com/83626/menedzhment/zmist_stan_vlastivosti_sistemi (Accessed 8 May 2020).
4. Holota, O. (2020), “Regulatory and Legal Framework as a Subsystem of the Organisational and Economic Mechanism of Functioning of the Defence Procurement (Acquisition) System”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7882 (Accessed 29 May 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.67
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine ‟Оn Public Procurement”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print (Accessed 28 April 2020).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine ‟On the Specifics of the Procurement of Goods, Works and Services to Ensure the Secured Provision of the Defenсe Need”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1356–19 (Accessed 23 March 2020).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine ‟On the state defence order”, available at: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/464–14 (Accessed 25 March 2020).
8. Ministry of Defence of Ukraine (2014), ‟Order of the Ministry of Defence of Ukraine "On approval of Instruction on the Procedure of Planning, Development, Implementation and Adjustment of the State Defence Order in the Ministry of Defence and the Armed Forces of Ukraine"”, available at: https://www.mil.gov.ua/content/other/Recommendationson_CBP_120617.pdf. (Accessed 30 April 2020).
9. Ministry of Defence of Ukraine (2019), ‟Order of the Ministry of Defence of Ukraine "On approval of Regulations on Department of Military-Technical Policy, Development Of Weapons And Military Equipment"”, available at: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/281_2019.PDF (Accessed 16 May 2020).
10. The official site of the Ministry of Defence of Ukraine (2020) ‟Central Research Institute of Weapons and Military Equipment of the Armed Forces of Ukraine”, available at: https://www.mil.gov.ua/ministry/struktura-aparatu-ministerstva/czentralnij-naukovo-doslidnij-institut-ozbroennya-ta-vijskovoi-tehniki-zbrojnih-sil-ukraini.html (Accessed 30 May 2020).
11. Ministry of Defence of Ukraine (2019), ‟Order of the Ministry of Defence of Ukraine "On approval of Regulations on Department of Finance of the Ministry of Defenсe of Ukraine"”, available at: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_242.pdf (Accessed 30 May 2020).
12. Ministry of Defence of Ukraine (2016), ‟Order of the Ministry of Defence of Ukraine "On approval of Regulations on Legal Department of the Ministry of Defenсe of Ukraine"”, available at: https://www.mil.gov.ua/content/gsc_orders/MOU2016_259.pdf (Accessed 17 May 2020).
13. Ministry of Defence of Ukraine (2016), ‟Order of the Ministry of Defence of Ukraine " On the organization of the distribution of budget allocations and centralized payment at the Ministry of Defenсe of Ukraine"”, available at: https://ips.ligazakon.net/document/MUS29790 (Accessed 30 May 2020).
14. The site of News Agency ‟Defense-Industrial Courier” (2020) ‟Should the state regulate military exports?”, available at: http://opk.com.ua/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%bb%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2/ (Accessed 30 May 2020).
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Some issues of the State Concern "Ukroboronprom""”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993-2011-%D0%BF (Accessed 30 May 2020).
16. The site of News Agency ‟Defense-Industrial Courier” (2020) ‟Deputy General Director of the State Concern R. Bondar: Ukroboronprom should be liquidated as a result of the reform”, available at: http://opk.com.ua/%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d1%80%d0%bd/ (Accessed 07 June 2020).
17. The official site of the State Concern Ukroboronprom (2020) ‟Structure”, available at: https://ukroboronprom.com.ua/uk/category/struktura?industry=160 (Accessed 09 June 2020).
18. The site of News Agency ‟Defense-Industrial Courier” (2020) ‟Should the state regulate military exports?”, available at: http://opk.com.ua/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%bb%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2/ (Accessed 07 June 2020).
19. The President of Ukraine (2010), “Decree of the President of Ukraine "On measures to improve the efficiency of the military-industrial complex of Ukraine"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1245/2010 (Accessed 09 June 2020).
20. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), “The Constitution of Ukraine”, available at: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 27 April 2020).
21. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine “On the Cabinet of Ministers of Ukraine”, available at: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18 (Accessed 30 May 2020).
22. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine “On peculiarities of state property management in the defense-industrial complex”, available at: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3531-17 (Accessed 30 May 2020).
23. Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On liquidation of government bodies"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/346-2011-%D0%BF/ed20120307 (Accessed 30 May 2020).
24. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On establishment of the State Concern "Ukroboronprom""”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1221-2010-%D0%BF#Text (Accessed 30 May 2020).
25. The site of News Agency ‟LIGABusinessInform” (2020) ‟ Plakhuta V. History of formation of SC ‟UkrOboronProm”. Correlation with NATO standards?”, available at: https://blog.liga.net/user/vplakhuta/article/32614 (Accessed 29 May 2020).
26. Badrak, V. (2020) ‟Fundamental reform of the defence industry. Dreams Come True?” Dzerkalo tyzhnia. Ukraina, [Online], no. 1288 (28 March – 4 April), available at: https://m.dt.ua/internal/fundamentalna-reforma-opk-mriyi-zbuvayutsya-349684_.html (Accessed 08 June 2020).
27. The President of Ukraine (2020), “Decree of the President of Ukraine "On the main indicators of the state defense order for 2020 and 2021, 2022"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001525-20 (Accessed 28 April 2020).
28. The official site of the National Security and Defense Council of Ukraine (2020) ‟Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine O. Danilov presented the concept of formation and implementation of military-industrial policy in the framework of the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine”, available at: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/4612.html (Accessed 28 May 2020).
29. Yarovyi, V. H. (2008) ‟The experience of reforming the defence-industrial complex of the Russian Federation at the turn of the millennium”. Viiskovo-naukovyi visnyk, No. 10, P. 252-265, available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vnv_2008_10_22.pdf (Accessed on 08 June 2020).
30. Salnikova, O. F. & Sytnyk, H. P. (2014) ‟Tendencies of development of defensive-industrial complex of lead nations of the world”, Public Administration Aspects, [Online], Vol. 2 No. 9-10, P. 56-65, available at: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/download/117/117 (Accessed on 09 June 2020) https://doi.org/10.15421/151468
31. Kovbasa, N. (2010) ‟The International Experience of Formation of a Military Industrial Complex and Possibility of its Loan with a View of Maintenance of Military-Economic Safety of Russia”, Transportnoe delo Rossii, no. 7, pp. 122-125, available on: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-opyt-stanovleniya-oboronno-promyshlennogo-kompleksa-i-vozmozhnosti-ego-zaimstvovaniya-v-tselyah-obespecheniya-voenno (Accessed on 10 June 2020).
32. Holota, O. (2019). Approaches to the establishment and management of the defence procurement (acquisition) system. The example of the USA Department of Defense and the UK Ministry of Defence. Journal of Scientific Papers ‟Social Development and Security”, [Online], 9(5), 28-57, available at: https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/article/view/140/151 (Accessed 09 June 2020). DOI: http://doi.org/10.33445/sds.2019.9.5.3
33. Kozak, І. (2010) Ontolohichne modeliuvannia informatsiinykh system virtualnykh orhanizatsii [Ontological modelling of information systems of virtual organisations] KNEU, Kyiv, Ukraine.
34. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (1998-2019) ‟Economic and financial indicators. National Accounts (GDP). Gross domestic product (at current prices, UAH million) excluding the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol. Data for 2010‒2015”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/imf/arhiv/nr/nr2010_2014_u.htm (Accessed 08 June 2020).
35. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (1998-2019) ‟Economic and financial indicators. National Accounts (GDP). Gross domestic product (at current prices, UAH million) excluding the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol. Data for 2016‒2020”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/imf/arhiv/nr/nr2016_2020_u.htm (Accessed 08 June 2020).
36. Bila knyha – 2014 [White book – 2014] (2015), Zbroini Syly Ukrainy. Kyiv: Ministerstvo oborony Ukrainy, Ukraine, available at: http://www.mil.gov.ua/content/files/whitebook/WB_2014.pdf (Accessed 18 May 2020).
37. Bila knyha – 2015 [White book – 2015] (2016), Zbroini Syly Ukrainy. Kyiv: Ministerstvo oborony Ukrainy, Ukraine, available at: http://www.mil.gov.ua/content/files/whitebook/WB_2015.pdf (Accessed 18 May 2020).
38. Bila knyha – 2016 [White book – 2016] (2017), Zbroini Syly Ukrainy. Kyiv: Ministerstvo oborony Ukrainy, Ukraine, available at: http://www.mil.gov.ua/content/files/whitebook/WB_2016.pdf (Accessed 18 May 2020).
39. Bila knyha – 2017 [White book – 2017] (2018), Zbroini Syly Ukrainy. Kyiv: Ministerstvo oborony Ukrainy, Ukraine, available at: http://www.mil.gov.ua/content/files/whitebook/WB-2017.pdf (Accessed 18 May 2020).
40. Bila knyha – 2018 [White book – 2018] (2019), Zbroini Syly Ukrainy. Kyiv: Ministerstvo oborony Ukrainy, Ukraine, available at: http://www.mil.gov.ua/content/files/whitebook/WB-2018.pdf (Accessed 18 May 2020).
41. The official site of the National Bank of Ukraine (1991‒2020) ‟The official exchange rate of UAH against foreign currencies (average for the period). National Bank of Ukraine”, available at: https://bank.gov.ua/files/AER_CASH.xls (Accessed 08 June 2020).
42. Problemy i napriamy rozvytku Zbroinykh Syl Ukrainy v suchasnykh umovakh. [Problems and directions of development of the Armed Forces of Ukraine in modern conditions], (2013), Kyiv: NISS, Ukraine, available at: http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/ZSU-73823.pdf (Accessed 20 May 2020).
43. Chepkov, I. B. Borokhvostov, I. V. Borokhvostov, V. K. & Rusevych A. O. (2014) ‟Problems of technical equipment of the Armed Forces of Ukraine and ways to solve them in modern conditions”, Nauka i oborona., No. 3., P. 43-50, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/nauio_2014_3_9.pdf (Accessed 20 May 2020).
44. The official site of the Ukrainian Security Studies Institute (2020) ‟Regulation of procurement, export / import of weapons and military equipment in Ukraine. Features and ways to improve. Edited by Valentin Badrak”, available at: https://ussi.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Badrak_CZDAKR_Dosl.-.docx.pdf (дата Accessed 21 May 2020)
45. Chepkov, I. B. (2018) ‟Update on the development of weapons and military equipment in Ukraine ‒ a modern dimension”. Perspektyvy rozvytku ozbrojennja ta vijsjkovoji tekhniky sukhoputnykh vijsjk: Zbirnyk tez [Prospects for the development of armaments and military equipment of the land forces: Collection of abstracts]; Mizhnarodna naukovo-tekhnichna konferencija [International scientific and technical conference], L’viv, Ukraine, 17-18 May, P. 5-6.
46. Holota, O. (2019), ‟Analysis of the state of financing of the Armed Forces and its impact on the defence acquisition system of arms and military equipment of Ukraine”, [Online], VUZF Review, 4(4), 49-57, available at: https://doi.org/10.38188/2534-9228.19.4.05 (Accessed 09 June 2020).
47. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Draft of the Law of Ukraine ‟On the Defence Procurement”, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67485 (Accessed 10 June 2020).
48. The official site of the Defense Acquisition University (2020), ‟About DAU”, available at: https://www.dau.edu/about (Accessed 10 June 2020).
49. The official site of the Ministry of Finance of Ukraine (2020), ‟Practical guidelines for the implementation of financial management and control and strengthening of managerial accountability (responsibility) in public authorities of Ukraine”, available at: https://mof.gov.ua/storage/files/194b0f930df26e6348ba51cfd8c5f3a3.doc (Accessed 07 June 2020).
50. Alienykov, I., КolesnykV., Mykhailo , M., Servetnyk , R., Tkach , M., & Loishyna , N. (2020), ‟Analysis of the term “risk” in the context of a prospective study of internal control in the system of information-analytical and material support”, [Online], Journal of Scientific Papers ‟Social Development and Security”, 10(1), 128-142, available at: https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/article/view/183 (Accessed on 28 May 2020) https://doi.org/10.33445/sds.2020.10.1.14
51. The official site of the Ministry of Defence of Ukraine (2020) ‟Organization of internal control and risk management: handbook”, available at: https://www.mil.gov.ua/content/pdf/vnytr_control/vp%208-00(01).01.pdf (Accessed 29 May 2020).
52. Ministry of Defence of Ukraine (2019), ‟Order of the Ministry of Defence of Ukraine "On approval of the organization in the Ministry of Defence of Ukraine's internal control and risk management"”, available at: https://ips.ligazakon.net/document/mus31836 (Accessed 07 June 2020).
53. Ministry of Defence of Ukraine (2019), ‟Order of the Ministry of Defence of Ukraine "On approval of the Regulations on the Internal Audit Department of the Ministry of Defence of Ukraine"”, available at: https://ips.ligazakon.net/document/MUS32062 (Accessed 07 June 2020).

№ 6 2020

Дата публікації: 2020-06-30

Кількість переглядів: 2983

Відомості про авторів

О. П. Голота

к. е. н., доцент, докторантНаціонального університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

O. Holota

PhD in Economics, Associate Professor,Doctoral candidate of the National Defenсe University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

ORCID:

0000-0003-4323-4344

Як цитувати статтю

Голота О. П. Організаційно-економічний механізм функціонування cистеми державних оборонних закупівель України. Ефективна економіка. 2020. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7986 (дата звернення: 23.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.73

Holota, O. (2020), “Organisational and economic mechanism of functioning of the defence procurement (acquisition) system of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7986 (Accessed 23 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.