EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СПОЖИВЧИЙ РИНОК І КАРАНТИН «COVID-19» В УКРАЇНІ
Я. В. Бережний

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.64

УДК: 338.246.8:316.454.3 (477)

Я. В. Бережний

СПОЖИВЧИЙ РИНОК І КАРАНТИН «COVID-19» В УКРАЇНІ

Анотація

У статті, ми узагальнили ключові тенденції для споживчого ринку України, що виникли унаслідок активного розгортання пандемії коронавірусу COVID-19 у світі, а також запровадження суворих заходів карантину в Україні (березень-травень 2020 року).
Встановлено такі тенденції: переважання серед громадян гнучкої самодисципліни на масових негативних очікуваннях щодо безпеки власного здоров'я і здоров'я рідних; зміна ритму повсякдення унаслідок карантину, як правило, притаманна мешканцям міст; перші панічні настрої спонукають громадян до активного (але не безальтернативного) використання електронних засобів для задоволення побутових потреб; падіння обсягів продажів будь-яких товарів і послуг, у т. ч. тих що до карантину були зорієнтовані на електронну торгівлю; звуження купівельних уподобань споживачів до найнеобхідніших споживчих товарів (і послуг), незалежно від матеріального стану домогосподарств; «заморожування» або зниження заробітку громадян з низькими і низькими-середніми доходами сімей; підтримання короткострокового (сезонного) відкладеного попиту попри негативне соціально-економічне і психологічне епідеміологічне тло.
Виявлено очікування, що вказують на підготовку громадян до стагнації економіки та, відповідно, перехід до практики заощадження на кінець 2020 року. Виникає небезпека стрімкого згортання внутрішнього попиту. Її попередження, у першу чергу, залежить від заходів уряду щодо помітного зниження цін (вартості) на споживчі товари і послуги повсякденного попиту та/або дій на стрімке розширення внутрішнього ринку.

Ключові слова: карантин; коронавірус COVID-19; споживчий ринок; поведінка споживачів; економічна криза; громадське здоров'я.

Література

1. Карта медичного забезпечення (наявність ліжок інтенсивної терапії по країні). Інтерактивна система для аналізу та прогнозування медичного забезпечення у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). YouControl. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://youcontrol.com.ua/virus/#v-hospital-beds
2. Оперативний моніторинг ситуації довкола COVID-19. Національна служба здоров’я України URL: https://nszu.gov.ua/covid/dashboard
3. Стан здоров'я та звернення по меддопомогу (14-15 травня 2020). Gradus. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gradus.app/uk/gradus-of-health/
4. Головні тренди на карантині: що змінилось в поведінці українців. POSTMEN. Економічна правда. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/publications/2020/04/14/659337/
5. Мир после COVID-19: 5 трендов потребления. Nielsen. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nielsen.com/ru/ru/insights/article/2020/mir-posle-covid-19-5-trendov-potrebleniya/
6. Nielsen: як пандемія вірусу COVID-19 вплинула на зміни у споживчих настроях. Асоціація ритейлерів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://rau.ua/novyni/nielsen-covid-19-nastroyi/
7. Як українці дотримуються умов карантину. Київський міжнародний інститут соціології. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=925&page=1
8. Йодченко Петро. Чи сильно карантин розхитав нерви українців ? Інститут соціології НАН України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://i-soc.com.ua/ua/news/chi-silno-karantin-rozhitav-nervi-ukrainciv-rezultati-doslidzhennya-institutu-sociologii-nan-ukraini1
9. Економіка карантину. Рейтинг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://q.rating.zone/#market
10. Тушин Валерий. Глобальное развитие e-Commerce: США, Китай, Россия. New Retail. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://new-retail.ru/business/e_commerce/globalnoe_razvitie_e_commerce_ssha_kitay_rossiya8732/
11. Литовченко Таїсія. Массовый обвал: как сократились продажи ритейлеров и чего ждать дальше. НВ.Бизнес. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nv.ua/biz/experts/karantin-postradali-vse-riteylery-azs-produkty-bytovye-magaziny-chego-zhdat-zavtra-novosti-ukrainy-50081405.html
12. Симоненко Константин. Все буде онлайн: як рітейлери переходять в інтернет через карантин. Асоціація ритейлерів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://rau.ua/novyni/novini-kompanij/ritejlery-perehodyat-v-internet/
13. Jason Goldberg. The Impact of COVID-19 on U.S. brands and retailers. Forbes. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.forbes.com/sites/jasongoldberg/2020/03/29/the-impact-of-covid-19-on-us-brands-and-retailers/#381c459a1452
14. 60 % українців зазнали фінансових збитків внаслідок епідемії коронавірусу. InfoSapiens. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sapiens.com.ua/ua/publication-single-page?id=114
15. Агатов Борис. Что нас ждёт в пик эпидемии в магазинах ? Опыт Китая и пошаговая инструкция для ритейлера. New Retail. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://new-retail.ru/business/chto_nas_zhdyet_v_pik_epidemii_v_magazinakh_opyt_kitaya_i_poshagovaya_instruktsiya_dlya_riteylera4942/
16. Інфляційний звіт НБУ. Квітень 2020. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2020-Q2.pdf?v=4
17. Коронавірус – український бізнес на карантині. Опендатабот. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://opendatabot.ua/business-quarantine
18. Еро Олена. Кожен п’ятий малий бізнес може закритися через карантин – опитування ЕВА. Європейська бізнес асоціація. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://eba.com.ua/kozhen-p-yatyj-malyj-biznes-mozhe-zakrytysya-cherez-karantyn-opytuvannya-eva/
19. Коронавірус та українське IT: що відбувається з компаніями та подіями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dou.ua/lenta/articles/ coronavirus-vs-ukrainian-it/
20. 46 % журналісток і 22 % журналістів відчули збільшення навантаження внаслідок роботи з дому. Інститут масової інформації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://imi.org.ua/monitorings/46-zhurnalistok-i-22-zhurnalistiv-vidchuly-zbilshennya-navantazhennya-vnaslidok-roboty-z-domu-i32539
21. Вплив карантину на життя та зайнятість. (05-07 травня 2020). Gradus. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gradus.app/uk/gradus-of-health/
22. Українці в умовах протидії коронавірусу. Rubicon. Research & Branding Group. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rb.com.ua/blog/rubikon/
23. Некращук Олександра. Скидки 50−90%. Какие распродажи устроят магазины после карантина. НВ.Бизнес. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nv.ua/biz/consmarket/ magaziny-gotovyatsya-k-rasprodazham-novosti-50079486.html

Ya. Berezhnyi

CONSUMER MARKET AND QUARANTINE “COVID-19” IN UKRAINE

Summary

In the article, we have summarized the key trends for the consumer market of Ukraine, which arose as a result of the active deployment of the COVID-19 coronavirus pandemic in the world and the introduction of strict quarantine measures in Ukraine (March-May 2020).
The following tendencies have been established: the predominance of flexible self-discipline among citizens on the basis of mass negative expectations regarding the safety of their own health and the health of relatives; change in the rhythm of everyday life due to quarantine, as a rule, is inherent in urban residents; the first panic encourages citizens to actively (but not without alternative) use of electronic means to meet household needs; falling sales of any goods and services, including those that were quarantined for e-commerce; narrowing the consumer preferences of consumers to the most necessary consumer goods (and services), regardless of the material condition of households; “freezing” or reducing the earnings of low- and low-middle-income families; maintaining high short-term (seasonal) deferred demand despite the negative socio-economic and psychological background.
Common notions of a sustainable lifestyle change after quarantine are not confirmed. Mass behavior of the population is inertial and demonstrates the flexibility of the response to the spread of the disease and significant differences in different social environments regarding the economic consequences of quarantine. The rural population and the families of unskilled urban workers are in the zone of economic vulnerability.
There is a growing importance of socially significant goods for all citizens. There are two main trends in the formation of consumer sentiment: 1) deferred demand for certain goods and services; 2) a noticeable decrease in income for most family budgets.
The identified expectations indicate the preparation of citizens for economic stagnation and, accordingly, the transition to the practice of saving by the end of 2020. There is a threat after the quarantine curtailment of domestic demand. Threat prevention depends on government action to reduce prices (value) for consumer goods and services of daily demand.

Keywords: quarantine; coronavirus COVID-19; consumer market; consumer behavior; economic crisis; public health.

References

1. YouControl (2020), “Interactive system for analysis and prediction of medical care in connection with the spread of coronavirus disease. (COVID-19)”, available at: https://youcontrol.com.ua/virus/#v-hospital-beds (Accessed 12 Aug 2020)
2. National Health Service of Ukraine (2020), “Operational monitoring of the situation around COVID-19”, available at: https://nszu.gov.ua/covid/dashboard (Accessed 14 Aug 2020)
3. Gradus (2020), “Health status and medical treatment (May 2020)”, available at: https://gradus.app/en/gradus-of-health/ (Accessed 15 Aug 2020)
4. POSTMEN (2020), “The main trends in quarantine: what has changed in the behavior of Ukrainians”, Ekonomichna Pravda, available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2020/04/14/659337/ (Accessed 14 Apr 2020)
5. Nielsen (2020), “The world after COVID-19: 5 consumption trends”, available at: https://www.nielsen.com/ru/ru/insights/article/2020/mir-posle-covid-19-5-trendov-potrebleniya/ (Accessed 7 Apr 2020)
6. RAU.UA (2020), “Nielsen: how the COVID-19 virus pandemic affected changes in consumer sentiment (Ukraine)”, available at: https://rau.ua/novyni/nielsen-covid-19-nastroyi/ (Accessed 31 Mar 2020)
7. Kyiv International Institute of Sociology (2020), “How Ukrainians comply with quarantine conditions”, available at: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=925&page=1 (Accessed 24 Mar 2020)
8. Yodchenko, P. (2020), “Did the quarantine shake the nerves of Ukrainians ?”, Institute Sociology NAS of Ukraine, [Online], available at: https://i-soc.com.ua/ua/news/chi-silno-karantin-rozhitav-nervi-ukrainciv-rezultati-doslidzhennya-institutu-sociologii-nan-ukraini1 (Accessed 16 Sep 2020)
9. Rating (2020), “The economy of quarantine”, available at: https://q.rating.zone/#market (Accessed 15 Aug 2020)
10. Tushin, V. (2020), “Global development of e-Commerce: USA, China, Russia”, NR, [Online], available at: https://new-retail.ru/business/e_commerce/globalnoe_razvitie_e_commerce_ssha_kitay_rossiya8732/ (Accessed 20 Apr 2020)
11. Litovchenko, T. (2020), “Mass collapse: how sales of retailers have decreased and what to expect next”, NV, [Online], available at: https://nv.ua/biz/experts/karantin-postradali-vse-riteylery-azs-produkty-bytovye-magaziny-chego-zhdat-zavtra-novosti-ukrainy-50081405.html (Accessed 17 Apr 2020)
12. Simonenko, K. (2020), “Everything will be online: as retailers go online through quarantine”, RAU.UA [Online], available at: https://rau.ua/novyni/novini-kompanij/ritejlery-perehodyat-v-internet/ (Accessed 10 Apr 2020)
13. Goldberg, J. (2020), The Impact of COVID-19 on U.S. brands and retailers, Forbes [Online], available at: https://www.forbes.com/sites/jasongoldberg/2020/03/29/the-impact-of-covid-19-on-us-brands-and-retailers/#381c459a1452 (Accessed 11 May 2020)
14. InfoSapiens (2020), “60% of Ukrainians have suffered financial losses as a result of the coronavirus epidemic”, available at: https://sapiens.com.ua/ua/publication-single-page?id=114(Accessed 31 Mar 2020)
15. Agatov, B. (2020), “What awaits us at the peak of the epidemic in stores ? China's experience and step-by-step instructions for the retailer”, NR, [Online], available at: https://new-retail.ru/business/chto_nas_zhdyet_v_pik_epidemii_v_magazinakh_opyt_kitaya_i_poshagovaya_instruktsiya_dlya_riteylera4942/ (Accessed 2 May 2020)
16. National Bank of Ukraine (2020), “NBU inflation report. April 2020”, available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2020-Q2.pdf?v=4 (Accessed 16 Aug 2020)
17. Opendatabot (2020), “Coronavirus – Ukrainian business in quarantine”, available at: https://opendatabot.ua/business-quarantine (Accessed 10 Aug 2020)
18. Ero, O. (2020), “One in five small businesses can close due to quarantine – the EBA survey”, EBA, [Online], available at: https://eba.com.ua/kozhen-p-yatyj-malyj-biznes-mozhe-zakrytysya-cherez-karantyn-opytuvannya-eva/ (Accessed 2 May 2020)
19. DOU (2020), “Coronavirus and Ukrainian IT: what happens to companies and events”, available at: https://dou.ua/lenta/articles/coronavirus-vs-ukrainian-it/ (Accessed 17 Mar 2020)
20. Institute of Mass Media (2020), “46% of journalists and 22% of journalists felt an increase in workload due to working from home”, available at: https://imi.org.ua/monitorings/46-zhurnalistok-i-22-zhurnalistiv-vidchuly-zbilshennya-navantazhennya-vnaslidok-roboty-z-domu-i32539 (Accessed 8 Apr 2020)
21. Gradus (2020), “The impact of quarantine on life and employment”. (May 2020), available at: https://gradus.app/uk/gradus-of-health/ (Accessed 15 Aug 2020)
22. Research & Branding Group (2020), “Ukrainians in the face of coronavirus. Rubicon”, available at: http://rb.com.ua/blog/rubikon/ (Accessed 7 Apr 2020)
23. Nekraschuk, A. (2020), “Discounts 50-90%. What sales will arrange stores after quarantine”, NV, [Online], available at: https://nv.ua/biz/consmarket/magaziny-gotovyatsya-k-rasprodazham-novosti-50079486.html (Accessed 15 Apr 2020).

№ 9 2020

Дата публікації: 2020-09-28

Кількість переглядів: 3501

Відомості про авторів

Я. В. Бережний

к. держ. упр., головний консультант відділу соціальної стратегіїцентру економічних і соціальних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень

Ya. Berezhnyi

PhD in Public Administration, Chief Consultant, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

ORCID:

0000-0003-2991-7317

Як цитувати статтю

Бережний Я. В. Споживчий ринок і карантин «covid-19» в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8193 (дата звернення: 19.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.64

Berezhnyi, Ya. (2020), “Consumer market and quarantine “covid-19” in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8193 (Accessed 19 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.