EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БАНКРУТСТВО В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
І. В. Минчинська

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.66

УДК: 338.001.36:65.016.8

І. В. Минчинська

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БАНКРУТСТВО В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Анотація

В статті проведено нормативно-правовий аналіз та економічну оцінку законодавства в сфері регулювання банкрутства в Україні протягом 1992-2020 рр. Наведено особливості законодавчих актів в сфері регулювання банкрутства: Закону України «Про банкрутство» від 14.05.1992 р. № 2343-XII; Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30.06.1999 р. № 784-XIV; Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 22.12.2011 р. № 4212-VI та Кодексу України з процедур банкрутства від 18.10.2018 р. № 2597-VIII. Аналіз зазначених Законів автором проведено за такими ознаками, як цілі законодавства; підстави для порушення справи про банкрутство; суб’єкти у справі про банкрутство; типи судових процедур; наявність державного органу, що регулює банкрутство; роль арбітражного керуючого. Визначено моделі державного регулювання банкрутства в Україні протягом дії Закону України «Про банкрутство», Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та Кодексу України з процедур банкрутства. Проведено аналіз кількості підприємств, що визнані банкрутами із застосуванням норм Закону України «Про банкрутство» від 14.05.1992 р. № 2343-XII та Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції від 30.06.1999 р. № 784-XIV та від 22.12.2011 р. № 4212-VI, а також аналіз структури кількості справ закінчених провадженням із застосуванням ліквідаційних та реорганізаційних процедур відносно неплатоспроможних боржників протягом періодів дії зазначених законодавчих актів. Визначено ефективність нормативно-правового регулювання банкрутства на основі оцінки показників індикатору «Вирішення неплатоспроможності» проекту «Ведення бізнесу».

Ключові слова: законодавство про банкрутство; етапи становлення законодавства про банкрутство; порівняльний аналіз положень законодавства про банкрутство; модель державного регулювання банкрутства; підприємства визнані банкрутами; ліквідовані підприємства; майнові вимоги кредиторів; індикатор «Вирішення неплатоспроможності» проекту «Ведення бізнесу».

Література

1. Кодекс України з процедур банкрутства : Закон України від 18.10.2018 р. № 2597-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2019. 10 трав. (№ 19). Стор. 5, стаття 74.
2. Про банкрутство : Закон України від 14.05.1992 р. № 2343-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. 4 серп. (№ 31). Стаття 440.
3. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України від 30.06.1999 р. №784-XIV (Нова редакція Закону України від 14.05.1992 р. № 2343-XII). Відомості Верховної Ради України. 1999. 29 жовт. (№ 42). Cтаття 378.
4. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України від 22.12.2011 р. № 4212-VI (Нова редакція Закону України від 14.05.1992 р. № 2343-XII). Відомості Верховної Ради України. 2012. 17 серп. (№ 32-33). Стор. 1272, стаття 413.
5. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Кодекс України з процедур банкрутства» : Проект Закону України від 26.02.2018 р. № 8060. Інформаційно-правова система ЛІГА:ЗАКОН. URL: https://ips.ligazakon.net/document/GH67W00A?an=3
6. План законодавчого забезпечення реформ в Україні : Постанова Верховної Ради України «Про План законодавчого забезпечення реформ в Україні» від 04.06.2015 р. № 509-VIII. Верховна Рада України. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-19#n11
7. Програма діяльності Кабінету Міністрів України : Постанова Верховної Ради України «Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України» від 14.04.2016 р. №1099-VIII. Верховна Рада України. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1099-19#Text
8. Стратегія сталого розвитку «Україна - 2020» : СХВАЛЕНО Указом Президента України від 12.01.2015 р. №5/2015. Верховна Рада України. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10
9. Про Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI) : Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 28.03.2013 р. № 01-06/606/2013. Вісник господарського судочинства. 2013. № 3. С. 91.
10. Розвиток нормативного регулювання відносин у сфері банкрутства в Україні : Роз’яснення Міністерства юстиції України. Документ від 06.04.2012 р. №0007323-12. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0007323-12#Text
11. Борєйко О. М. Неспроможність та банкрутство у цивільному праві України (основні положення та правова природа) : автореф. дис. на здобуття канд. юрид. наук. Одеса, 2019. 19 с.
12. Вольвач Б. В. Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства (ретроспективний і порівняльно-правовий аспекти). Теорія і практика правознавства. 2018. Вип. 1 (13). URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/viewFile/127190/130226 (дата звернення: 03.06.2020).
13. Грабовий А. Новий порядок банкрутства в Україні на захисті кредиторів. Національна Асоціація Адвокатів України. 2020. 31 жовт. URL: https://unba.org.ua/publications/4819-novij-poryadok-bankrutstva-v-ukraini-na-zahisti-kreditoriv.html (дата звернення: 18.08.2020).
14. Застосування норм Кодексу України з процедур банкрутства. Збірка наукових статей. Київ, 2019. 216 с.
15. Пашинська І.І. Банкрутство: економіко-правовий зміст категорії. Вісник ЖДТУ: Економіка, управління та адміністрування. URL: http://ven.ztu.edu.ua/article/view/ 42799/39604
16. Поляков Б. М. Право несостоятельности (банкротства) в Украине. Київ, 2003. 400 с.
17. Тищенко Н. Кодекс Украины по процедурам банкротства: новые возможности для кредиторов и должников. ЮРИСТ & ЗАКОН. 2019. 06 лип. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/EA012742.html (дата звернення: 20.08.2020).
18. Філатов В. Кодекс з процедур банкрутства : що буде з арбітражними керуючими? ЛІГА ЗАКОН. 2018. 22 жовт. URL: https://jurliga.ligazakon.net/ua/analitycs/181231_kodeks-z-protsedur-bankrutstva--shcho-bude-z-arbtrazhnimi-keruyuchimi (дата звернення: 20.08.2020).
19. Фоміна О. Банкрутство по-українські: не рятівний круг, а засіб наживи. Банкрутство & Ліквідація в Україні. URL : https://bankruptcy-ua.com/articles/6469 (дата звернення: 21.08.2020).
20. U.S. Code: Title 11. BANKRUPTCY. Cornell Law School: Legal Information Institute. 2020. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/1121 (дата звернення 10.09.2020).
21. Doing Business. WORD BANK GROUP. 2020. URL: https://russian.doingbusiness.org/ru/ custom-query (дата звернення 20.09.2020).
22. Зведений статистичний звіт по Україні за 1996, 1997, 1998 рр. : Додаток №2 до Наказу Вищого Арбітражного Суду України від 30.10.1991 р. №7. Вищий арбітражний суд України, Київ.
23. Звіт про розгляд господарських справ місцевими судами за 2009, 2010, 2011, 2012 рр. : ФОРМА №1-АС. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної судової адміністрації України за погодженням з Держкомстатом України 25.07.2007 №72. Піврічна (річна). Вищий арбітражний суд України, Київ.
24. Звіт судів першої інстанції про розгляд господарських справ за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 рр.: ФОРМА №1-МС. Періодичність (піврічна, річна). ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної судової адміністрації України від 20.06.2013 №88. За погодженням з Держкомстатом України. Вищий арбітражний суд України, Київ.

I. Mynchynska

PERFORMANCE EVALUATION OF BANKRUPTCY LEGISLATION IN UKRAINE: ECONOMIC AND LEGAL ASPECT

Summary

The article conducts a statutory and economic analysis of bankruptcy law in Ukraine during 1992-2020. The distinctions of the Bankruptcy Law were adopted in 1992 (called Bankruptcy Law1992 or BCU1), the new Bankruptcy Law - the Law of Ukraine «On Restoring the Debtor's Solvency or Declaring it Bankrupt» was adopted in 1999 (called Bankruptcy Law1999 or BCU2), the Law of Ukraine «On Restoring the Debtor's Solvency or Declaring it Bankrupt» in a new wording was adopted in 2011 (called Bankruptcy Law2011 or BCU3) and The Code on Bankruptcy Procedures (the Bankruptcy Code or BCU4) were studied. The review of the laws was carried out on aspects: aim and main objectives by law, grounds for initiation of the bankruptcy case, subjects of legal relations in the bankruptcy case, types of bankruptcy proceedings, bankruptcy government, bankruptcy commissioner. The types of state regulation model of bankruptcy in Ukraine was determined over the period of the various bankruptcy laws: BCU1, BCU2, BCU3 and BCU4. The types of state regulation model of bankruptcy were determined on the basis of the following criteria: 1. statutory provision, that allows businesses to continue operating and saving jobs after property owners were changed; 2. balance between interests of secured creditors and unsecured creditors (legal priority of creditors); 3. continued possibilities to manage insolvent debtor in bankruptcy procedure. It has been established that BCU2 and BCU3 statutory provisions give more preferences to the debtor and BCU4 – to creditors. The number of receiving orders and court resolutions in the bankruptcy cases were analyzed. Statistical analysis showed that over a period of BCU1 the bankruptcies average percent of total number of insolvent companies was 28,78% and over a period of BCU2 and BCU3 - 77,47%. The same goes for the proportion of liquidation and reorganization proceedings - over a period of BCU1 the liquidation proceedings average percent of total number of insolvent companies was 74,60% and over a period of BCU2 and BCU3 - 82,02%, the reorganization proceedings – 25,40% and 17,98% respectively. The economic analysis of bankruptcy law was determined based on the Resolving Insolvency Index of the Doing Business Project of Word Bank Group. It has shown a very low efficiency of Ukrainian bankruptcy law.

Keywords: ankruptcy law; key development stages of bankruptcy law; comparative study of provisions of the bankruptcy law; state regulation model of bankruptcy; bankrupt; eliminated enterprise; stated claims; Resolving Insolvency Index in the Doing Business Project.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), “Code of Ukraine from bankruptcy proceedings”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 19.
2. Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine “On bankruptcy”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 31.
3. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “On Restoring a Debtor's Solvency or Recognizing It Bankrupt”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 42).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine “On Restoring a Debtor's Solvency or Recognizing It Bankrupt”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 32-33.
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), “Explanatory note to the draft Law of Ukraine “Code of Ukraine on Bankruptcy Procedures”, available at: https://ips.ligazakon.net/document/GH67W00A?an=3 (Accessed 15 Oct 2020).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), Resolution “Plan of legislative support of reforms in Ukraine”, available at: (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-19#n11Accessed 15 Oct 2020).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution “On the Program of Activities of the Cabinet of Ministers of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1099-19#Text (Accessed 15 Oct 2020).
8. President of Ukraine (2015), Decree “Sustainable Development Strategy "Ukraine - 2020"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10 (Accessed 15 Oct 2020).
9. Supreme economic court of Ukraine (2013), “About the Law of Ukraine “On Restoring a Debtor's Solvency or Recognizing It Bankrupt”, Visnyk hospodars'koho sudochynstva, vol. 3, p. 91.
10. Ministry of Justice of Ukraine (2012), “Development of regulatory regulation of relations in the field of bankruptcy in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0007323-12#Text (Accessed 15 Oct 2020).
11. Boriejko, O.M. (2019), “Insolvency and bankruptcy in civil law of Ukraine (basic provisions and legal nature)”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Odesa, Ukraine.
12. Vol'vach, B.V. (2018), “Legal regulation of insolvency and bankruptcy (retrospective and comparative legal aspects)”, Teoriia i praktyka pravoznavstva, vol. 1 (13), available at: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/viewFile/127190/130226 (Accessed 15 Oct 2020).
13. Hrabovyj, A. (2020), “A new bankruptcy procedure in Ukraine to protect creditors”, Natsional'na Asotsiatsiia Advokativ Ukrainy, available at: https://unba.org.ua/publications/4819-novij-poryadok-bankrutstva-v-ukraini-na-zahisti-kreditoriv.html (Accessed 15 Oct 2020).
14. Zhukov, S.V. (2019), Zastosuvannia norm Kodeksu Ukrainy z protsedur bankrutstva [Application of the norms of the Bankruptcy Code of Ukraine], Alerta, Kyiv, Ukraine.
15. Pashyns'ka, I.I. (2012), “Bankruptcy: economic and legal content of the category”, Visnyk ZhDTU: Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, available at: http://ven.ztu.edu.ua/article/view/42799/39604 (Accessed 15 Oct 2020).
16. Poliakov, B.M. (2003), Pravo nesostoiatel'nosty (bankrotstva) v Ukrayne [Law of insolvency (bankruptcy) in Ukraine], Kyiv, Ukraine.
17. Tyschenko, N. (2019), “Code of Ukraine on bankruptcy procedures: new opportunities for creditors and debtors”, Yuryst & Zakon, available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/EA012742.html (Accessed 15 Oct 2020).
18. Filatov, V. (2018), “Bankruptcy Procedure Code: What will happen to the trustees?”, Liha Zakon, available at: https://jurliga.ligazakon.net/ua/analitycs/181231_kodeks-z-protsedur-bankrutstva--shcho-bude-z-arbtrazhnimi-keruyuchimi (Accessed 15 Oct 2020).
19. Fomina, O. (2017), “Bankruptcy in Ukrainian: not a lifeline, but a means of profit”, Bankrutstvo & Likvidatsiia v Ukraini, available at: https://bankruptcy-ua.com/articles/6469 (Accessed 15 Oct 2020).
20. Cornell Law School: Legal Information Institute (2020), “U.S. Code: Title 11. Bankruptcy”, available at: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/1121 (Accessed 15 Oct 2020).
21. Doing Business. Word Bank Group (2020), “”, available at: https://russian.doingbusiness.org/ru/custom-query (Accessed 15 Oct 2020).
22. Supreme economic court of Ukraine (1991), “”, Zvedenyj statystychnyj zvit po Ukraini za 1996, 1997, 1998 rr. [Consolidated statistical report on Ukraine for 1996, 1997, 1998], Vyschyj arbitrazhnyj sud Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
23. Supreme economic court of Ukraine (2007), “”, available at: (Accessed 15 Oct 2020).Zvit pro rozghliad hospodars'kykh sprav mistsevymy sudamy za 2009, 2010, 2011, 2012 rr. [Report on consideration of commercial cases by local courts for 2009, 2010, 2011, 2012], Vyschyj arbitrazhnyj sud Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
24. Supreme economic court of Ukraine (2013), Zvit sudiv pershoi instantsii pro rozghliad hospodars'kykh sprav za 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 rr. [Report of the courts of first instance on the consideration of commercial cases for 2013, 2014, 2015, 2016, 2017], Vyschyj arbitrazhnyj sud Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

№ 10 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 1869

Відомості про авторів

І. В. Минчинська

старший викладач кафедри економіки підприємства, Університет державної фіскальної служби України

I. Mynchynska

Senior lecturer of the Department of Enterprise Economics, The University of the State Fiscal Service of Ukraine

ORCID:

0000-0003-2221-7860

Як цитувати статтю

Минчинська І. В. Оцінка ефективності законодавства про банкрутство в Україні: економіко-правовий аспект. Ефективна економіка. 2020. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8267 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.66

Mynchynska, I. (2020), “Performance evaluation of bankruptcy legislation in Ukraine: economic and legal aspect”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8267 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.