EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ
З. П. Двуліт, А. О. Романюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.3

УДК: 336.221 + 004.9

JEL: E 62, H 11, H 26, L 86, G 18.

З. П. Двуліт, А. О. Романюк

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

Анотація

Інформаційні технології (ІТ) є одним з найбільш важливих чинників стимулювання економічного зростання, зайнятості населення, розширення конкуренції та розвитку країни. Рівень технологічного розвитку визначає не лише економічний потенціал країни та якість життя її громадян, а також роль і місце цієї країни у господарських відносинах світу, масштаби та перспективи її економічної та політичної інтеграції, конкурентоспроможності. Протягом останніх 15 років інформаційна галузь України стрімко розвивалась, і на сьогодні є однією з передових індустрій країни та конкурентною на світовому ринку. Варто зазначити, що розвиток ІТ-індустрії залежить від впливу багатьох економічних, соціальних та інституційних факторів, проте особливого значення має саме оподаткування ІТ-галузі. У даному дослідженні описано систему оподаткування ІТ-галузі України, виокремлено проблеми уникнення сплати податків ІТ-компаніями, проаналізовано усі пропозиції та законодавчі акти законодавчого уряду України, досліджено податкове регулювання передових країн світу у сфері інформаційних технологій. На основі світового досвіду розроблено пропозиції щодо оптимального реформування податкової системи ІТ-індустрії України.

Ключові слова: Інформаційні технології; оподаткування; податкове навантаження; реформування; IT-бізнес; IT-сфера; IT-компанія; технопарк.

Література

1. Експорт українського IT за 2019 рік зріс на 30% [Електронний ресурс] // Асоціація ІТ України. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://itukraine.org.ua/eksport-ukrainskogo-it-za-2019-rik-zris-na-30.html (дата звернення 24.10.2020)
2. Миронов П. Скільки ІТ-спеціалістів в Україні: підрахунок за даними Мін’юсту [Електронний ресурс] / Павло Миронов // Редакція DOU. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://dou.ua/lenta/articles/ how-many-devs-in-ukraine/ (дата звернення 24.10.2020)
3. Довгань Л. Є. Тенденції та проблеми розвитку сфери інформаційних технологій в Україні: кадрові аспекти / Л. Є. Довгань, І. П. Малик // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2017. - № 14. - С. 437-443. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2017_14_69
4. Бубенко П. Т. Організаційно-інформаційне забезпечення інноваційного розвитку регіонів / П. Т. Бубенко, О. Б. Снісаренко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. - 2008. - № 2. - С. 36–49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eupmg_2008_2_6 (дата звернення 24.10.2020)
5. Комазов П. В. Інформаційні технології та перспективи розвитку процесів оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / П. В. Комазов, О. В. Борт // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2013. - № 6. - С. 104-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2013_6_23 (дата звернення 24.10.2020)
6. Матвейчук Л. О. Інформаційні технології і системи в державному управлінні оподаткуванням [Електронний ресурс] / Л. О. Матвейчук // Публічне управління та митне адміністрування. - 2016. - № 1. - С. 77-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2016_1_13 (дата звернення 24.10.2020)
7. Яроцька Т. Р. Спрощена система оподаткування в аспекті мінімізації податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску // Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України: збірник матеріалів ІІІ Науково-практичного круглого столу – м. Ірпінь: НДІ фіскальної політики, 2020. – (Університет державної фіскальної служби України). – С. 117–122.
8. Шелест О., Кутовий Я., Самоходський І. Розвиток української IТ-індустрії, за ініціативою Асоціації «IT Ukraine» спільно з Офісом ефективного регулювання (BRDO). – Київ, 2018. – 68 с.
9. Полторацький В. В. Сучасний стан та перспективи податкового законодавства у ІТ-індустрії в Україні [Електронний ресурс] / Полторацький В. В. // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: http://ktpe-conf.kpi.ua/proc/article/view/191299/191343 (дата звернення 25.10.2020)
10. Ковальчук І. І., Саркісян Л. Г. Визначення трендів розвитку світового ринку ІКТ під впливом цифровізації. URL: jvestnik-sss.donnu.edu.ua article › download/ 6709-13474-1-SM (1).pdf (дата звернення 25.10.2020)
11. Іпполітова І. ІТ-спеціалісти проти підвищення податку для ФОПів. Результати опитування [Електронний ресурс] / Ірина Іпполітова // Редакція DOU. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://dou.ua/lenta/articles/it-fop-and-new-taxes/ (дата звернення 26.10.2020)
12. Тимошенко А.О. Оподаткування послуг в іт-сфері: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Тимошенко А.О. // ТОВ" Редакція журналу "Економіка та держава". – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1818335 (дата звернення 26.10.2020)
13. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 №2657-XII. Редакція: від 16.07.2020. Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 28.10.2020)
14. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР. Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17 (дата звернення 28.10.2020)
15. Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 № 675-VIII. Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19 (дата звернення 28.10.2020)
16. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI. Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17 (дата звернення 28.10.2020)
17. Податковий кодекс України. Закон України від 02.12.2010 №2755-VІ. Дата оновлення 14.10.2020. Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755- 17 (дата звернення 28.10.2020)
18. Овчаренко Д. ІТ в Україні: куди ми рухаємося [Електронний ресурс] / Дмитро Овчаренко // Редакція DOU. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://dou.ua/lenta/columns/future-of-it-ukraine/. (дата звернення 29.10.2020)
19. Яновський І. Результати опитування щодо податків ІТ-спеціалістів [Електронний ресурс] / Ігор Яновський // Редакція DOU. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://dou.ua/lenta/articles/it-fop-and-new-taxes/ (дата звернення 29.10.2020)
20. Гріньова А. Аустафінг ІТ-послуг: що це таке, які його переваги і яка з цим ситуація в Україні [Електронний ресурс] / Анна Гріньова. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://happymonday.ua/shho-take-autstafing (дата звернення 29.10.2020)
21. Офіційний сайт "Дія Сіті" [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://city.diia.gov.ua/ (дата звернення 28.10.2020)
22. Борняков О. У Diia City будуть найкращі умови для розвитку IT [Електронний ресурс] / Олександр Борняков // Редакція Ain.ua. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://ain.ua/2020/07/28/bornyakov-diia-city-kolonka/ (дата звернення 29.10.2020)
23. Указ президента України №371/2020 [Електронний ресурс] // Офіційне інтернет-представництво Офіс Президента України. – 03.09.2020 – Режим доступу до ресурсу: president.gov.ua/documents/3712020-34929 (дата звернення 29.10.2020)
24. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України № 3933-1 від 10.08.2020 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховна рада України. – Режим доступу до ресурсу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69669 (дата звернення 29.10.2020)
25. Проект Закону про заходи щодо стимулювання розвитку ІТ-індустрії в Україні № 3979 від 11.08.2020 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховна рада України.– Режим доступу до ресурсу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69670 (дата звернення 29.10.2020)
26. Куничак О. Оподаткування ІТ-індустрії: що пропонує влада і як на це реагує бізнес [Електронний ресурс] / Ольга Куничак. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://tech.liga.net/technology/opinion/nalogooblojenie-it-industrii-chto-predlagaet-vlast-i-kak-na-eto-reagiruet-biznes?fbclid=IwAR2urGWFW4skpFD1idWV4Okw8pfHDylQg0PWs9r0eD9Ia8ndsrWJ2nLVgls (дата звернення 29.10.2020)
27. Щорічний прогноз компанії «Deloitte» (2017–2019 рр.). Технології, медіа та телекомунікації. Режим доступу до ресурсу: https://www2.deloitte.com/ua/uk/footerlinks/ newsroom/deloitte-research/tmt-predictions.html (дата звернення 30.10.2020)
28. Нужний В. Досвід Індії: які податкові стимули потрібні ІТ-сфері в Україні [Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу: https://www.liga.net/economics/opinion/indiyskiy opyt-kakie-nalogovye-stimuly-nuzhny-it-otrasli-v-ukrane-3999639 (дата звернення 30.10.2020)
29. Гусейнова А. Стимулювання ІТ сектору: Міжнародний досвід. Податкові аспекти./ [Електронний ресурс] - 2016 - Режим доступу до ресурсу: https://uba.ua/documents/events/IT/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf (дата звернення 30.10.2020)
30. Стратегія розвитку ІТ: міжнародна практика [Електронний ресурс]./ - 2019 - Режим доступу до ресурсу: https://minfin.com.ua/ua/2019/09/05/38816711/ (дата звернення 30.10.2020)
31. Лясковський І. Реєстрація ІТ-компанії в Польщі [Електронний ресурс] / - 2019 - Режим доступу до ресурсу: https://legalitgroup.com/ru/registratsiya-it-kompanii-v-polshe-nalogi-i-lajfhaki/ (дата звернення 30.10.2020).

Z. Dvulit, A. Romaniuk

TRENDS AND PROSPECTS FOR IMPROVING INFORMATION TECHNOLOGY TAXATION SYSTEMS IN UKRAINE

Summary

Information technology (IT) is one of the most important factors in stimulating economic growth, employment, increasing competition and development of the country. The level of technological development defines the economic potential of the country, the life's quality of its citizens, the role and place of this country in world economic relations, the scale and prospects of its economic and political integration, competitiveness. Ukraine's information industry is one of the country's leading industries and competitive in the world. The development of the IT industry depends on the influence of many economic, social and institutional factors, but the taxation of the IT industry has particular meaning. As the IT industry is developing rapidly and Ukrainian legislation is not keeping pace with rapid growth, there is a need to reform it, namely in terms of taxation, in order to stimulate the industry as one of the leading industries in the country. The purpose of this study is to analyze the taxation system of the IT sector in Ukraine and develop proposals for reforming the tax component of this industry based on world experience. The issue of streamlining the tax regulation of IT-business entities is actively discussed among government officials, business circles and the scientific community. The object of this study is the processes of taxation of IT in Ukraine and around the world. The subject of the study is a set of theoretical and practical aspects of taxation and development of IT enterprises in Ukraine and the world. This study research describes the taxation system of the IT industry of Ukraine, highlights the problems of tax evasion by IT companies, analyzes all the proposals and legislation of the legislative government of Ukraine, examines the tax regulation of advanced countries in the field of information technology. Based on world experience, the main proposals for optimal reform of the IT industries tax system of Ukraine were developed. It is concluded that the IT industry in Ukraine should be stimulated by optimizing taxation, rather than increasing the tax burden on business. Because in today's environment, those who own the latest technology, occupy a leading position in the industry and make profits, which is why there is a tendency to increase spending on research and development and the need to stimulate the IT industry through tax optimization.

Keywords: Information technology; taxation; tax burden; reform; IT-business; IT-industry; IT-company; techno park.

References

1. IT-association of Ukraine (2020) “Exports of Ukrainian IT in 2019 increased by 30%”, [Online] available at: https://itukraine.org.ua/eksport-ukrainskogo-it-za-2019-rik-zris-na-30.html (Accessed 24 Oct 2020).
2. Mironov P. (2018) “How-many-devs-in-ukraine” DOU, [Online], available at: https://dou.ua/lenta/articles/ how-many-devs-in-ukraine / (Accessed 24 Oct 2020).
3. Dovgan L. and Malik I. (2017) “Trends and challenges of IT industry in Ukraine: HR aspects”, Ekonomichnyj visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivs'kyj politekhnichnyj instytu [Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute], vol.14, pp. 437- 443, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2017_14_69 (Accessed 24 Oct 2020).
4. Bubenko P. and Snisarenko O. (2008) “Organizationally informative providing of innovative development in regions”, Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi, vol. 2,p.p. 36–49, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eupmg_2008_2_6 (Accessed 24 Oct 2020).
5. Komazov P. and Bort O. (2013) “Information technologies and prospects of development of processes of the taxation in Ukraine”, Ekonomika i pidpryiemnytstvo, vol. 6, p.p.104-107., [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2013_6_23 (Accessed 24 Oct 2020).
6. Matveychuk L. (2016) “Information technologies and systems in public administration of taxation”, Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia, vol.1., pp. 77-84, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2016_1_13 (Accessed 24 Oct 2020).
7. Yarotska T. (2020) “Simplified tax regime and aspects of personal income tax and unified social contribution minimization”, Protydiia minimizatsii splaty podatkiv: svitovyj dosvid ta praktyka, [Ukrainy Counteracting tax minimization: world experience and practice of Ukraine], zbirnyk materialiv III Naukovo-praktychnoho kruhloho stolu, [a collection of materials of the III Scientific and Practical Round Table], Irpin: Research Institute of Fiscal Policy , University of the State Fiscal Service of Ukraine, pp. 117–122
8. Shelest O., Kutovy J., Samokhodsky I. (2018) “Development of the Ukrainian IT industry, at the initiative of the Association "IT Ukraine”, Office of Effective Regulation (BRDO), pp. 68
9. Poltoratsky V. (2019) “The current state and prospects of tax legislation in the IT industry in Ukraine”, Materialy V Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu "Hlobalizatsiia napriamiv formuvannia promyslovoho potentsialu v umovakh postindustrial'nykh transformatsij" vol. 5, available at: http://ktpe-conf.kpi.ua/proc/article/view/191299/191343. (Accessed 25 Oct 2020).
10. Kovalchuk I. and Sarkisyan L. (2019) “ Identification of trends in the global ICT market under the influence of digitalization”, Bulletin of Student Scientific Society, available at: http://jvestnik-sss.donnu.edu.ua article ›download / 6709-13474-1-SM (1) .pdf (Accessed 25 Oct 2020).
11. Ippolitova I. (2019) “IT specialists against tax increases for sole proprietors. Survey results”,DOU, [Online], available at: https://dou.ua/lenta/articles/it-fop-and-new-taxes/ (Accessed 26 Oct 2020).
12. Tymoshenko A. (2018) “Taxation of services in the IT sphere: problems and prospects” Ekonomika ta derzhava, pp. 46-52, available at: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1818335 (Accessed 26 Oct 2020).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Low of Ukraine “On Protection of Information in Automated Systems Resource” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80 (Accessed 28 Oct 2020).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Low of Ukraine “On Protection of Personal Data” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17 (Accessed 28 Oct 2020).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Low of Ukraine “On e-commerce” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19 (Accessed 28 Oct 2020).
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Low of Ukraine “On Protection of Personal Data” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17 (Accessed 28 Oct 2020).
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010) “Tax Code of Ukraine” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17 (Accessed 28 Oct 2020).
18. Ovcharenko D. (2019) “IT in Ukraine: where we are moving?” DOU, [Online], available at: https://dou.ua/lenta/columns/future-of-it-ukraine/ (Accessed 29 Oct 2020).
19. Yanovsky I. (2019) “The results of the survey on taxes of IT specialists”, DOU, [Online], available at: https://dou.ua/lenta/articles/it-fop-and-new-taxes/ (Accessed 29 Oct 2020).
20. Kohut, O.O. (2015), «Outstaffing, outsourcing, staff leasing: ratio concepts and problems of legal regulation»,
Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 2, p. 52-55., available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/inek_2015_5_8.pdf (Accessed 29 Oct 2020).
21. The official site “Diia City” [Online], available at: https://city.diia.gov.ua/ (Accessed 29 Oct 2020).
22. Bornyakov O. (2020) “ U Diia City budut' najkraschi umovy dlia rozvytku IT”,[ Diia City will have the best conditions for IT development ], Ain.ua, available at:https://ain.ua/2020/07/28/bornyakov-diia-city-kolonka/ (Accessed 29 Oct 2020).
23. President of Ukraine (2020) Decree of the President of Ukraine “On measures to create favorable conditions for the development of the IT industry in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/371/2020#Text (Accessed 29 Oct 2020).
24. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020),The draft Law of Ukraine “On amendments to the Tax Code of Ukraine and other laws of Ukraine (on measures to stimulate the development of the information technology industry in Ukraine)” available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69669 (Accessed 29 Oct 2020).
25. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020),The draft Law of Ukraine “On measures to stimulate the development of the IT industry in Ukraine” available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69670 (Accessed 29 Oct 2020).
26. Kunichak O.(2020) “Taxation of the IT industry: what the authorities offer and how business reacts to it” European Business Association, [Online], available at: https://tech.liga.net/technology/opinion/nalogooblojenie-it-industrii-chto-predlagaet-vlast-i-kak-na-eto-reagiruet-biznes?fbclid=IwAR2urGWFW4skpFD1idWVFHO (Accessed 29 Oct 2020).
27. Annual forecast of Deloitte (2017-2019) “Technology, media and telecommunications”, Deloitte, [Online], available at: https://www2.deloitte.com/ua/uk/footerlinks/ newsroom / deloitte-research / tmt-predictions.html (Accessed 30 Oct 2020).
28. Nuzhny V. (2016) “Dosvid Indii: iaki podatkovi stymuly potribni IT-haluzi v Ukraini” [Experience of India: what tax incentives are needed for the IT sector in Ukraine], Liganet, available at: https://www.liga.net/economics/opinion/indiyskiy-opyt-kakie-nalogovye-stimuly-nuzhny-it-otrasli-v-ukrane-3999639 (Accessed 30 Oct 2020).
29. Huseynova A.(2016) “Stimulating the IT sector: International experience. Tax aspects.”, Deloitte, [Online], available at: https://uba.ua/documents/events/IT/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf (Accessed 30 Oct 2020).
30. Ministry of Finance of Ukraine (2019) “IT Development Strategy: International Practice”, available at: https://minfin.com.ua/ua/2019/09/05/38816711/ (Accessed 30 Oct 2020).
31. Lyaskovsky I. (2019) “Reiestratsiia IT-kompanii v Pol'schi”, [Registration of an IT company in Poland], LigaITgroup, available at: https://legalitgroup.com/ru/registratsiya-it-kompanii-v-polshe-nalogi-i-lajfhaki/ (Accessed 30 Oct 2020).

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 5241

Відомості про авторів

З. П. Двуліт

д. е. н., професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

Z. Dvulit

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-2157-1422


А. О. Романюк

магістрант кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

A. Romaniuk

Master's student of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-5245-6024

Як цитувати статтю

Двуліт З. П., Романюк А. О. Тенденції та перспективи удосконалення системи оподаткування галузі інформаційних технологій в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8309 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.3

Dvulit, Z. and Romaniuk, A. (2020), “Trends and prospects for improving information technology taxation systems in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8309 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.