EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ю. А. Маковська

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.203

УДК: 338.4:625.76

Ю. А. Маковська

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

В статті викладені результати наукового дослідження з розроблення інструментарію оцінювання механізму забезпеченні стратегічного розвитку дорожньо-експлуатаційних підприємств, необхідність створення якого обумовлена реформуванням дорожнього господарства України.
Обєкт дослідження – довгострокові контракти (до семи років включно) про утримання автомобільних доріг за принципом забезпечення їх експлуатаційного стану відповідно до нормативно-правових актів, норм та стандартів.
Мета роботи – створення імітаційної моделі оцінювання ефективності механізму забезпечення стратегічного розвитку дорожньо-експлуатаційних підприємств, яка дозволяє вже у фазі проведення тендеру і укладання контракту (ex ante) оцінити привабливість та здійсненність довгострокового контракту для стратегічного розвитку підприємства.
Результати статті можуть бути упроваджені в довгострокових контрактах з експлуатаційного утримання доріг, практичну реалізацію яких намічено з наступного року.

Ключові слова: механізм; розвиток; стратегія;імітаційна модель.

Література

1. Концепція реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування // Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 1096-р. (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 432-р). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/432-2015-%D1%80#Text (дата звернення 15.07.2019).
2. Стратегія реформування та розвитку дорожньої галузі України // Дорожнє господарство. Міністерство інфраструктури України, листопад 2015, 3. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFte6dhdDsAhWtsKQKHWCrDNEQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fmtu.gov.ua%2Ffiles%2FMinistry%2520of%2520Infrastructure%2520-%2520Road%2520Sector%2520Reforms%2520-%2520v3.pdf&usg=AOvVaw26ds0knQ6upA6ELRIqD-R1 (дата звернення 25.10.2020).
3. Про автомобільні дороги: Закон України від 08.09.2005 № 2862-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №51. – 6т..556. Редакція від 01.01.2019, підстава – 2621-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2862-15 (дата звернення 13.07.2019).
4. ДСТУ 8992:2020 «Автомобільні дороги. Настанова з обґрунтування рівнів обслуговування під час експлуатаційного утримання». – Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2020.
5. ДСТУ 8993:2020 «Автомобільні дороги. Рівні обслуговування під час експлуатаційного утримання» – Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2020.
6. Баланович А.М. Обґрунтування стратегій розвитку промислового підприємства на основі ринкових тенденцій: дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / А.М. Баланович – Х.: ХНЕУ, 2018. URL: https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Balanovych-A.M.-Disertaciya-Vchena-rada-D-64.055.01-2018.pdf (дата звернення 03.11.2020).
7. Вініченко О.М. Характеристика, види та сутність розвитку підприємства / О.М. Вініченко // Агросвіт. – 2015, № 15. – С. 49 – 57. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/15_2015/10.pdf (дата звернення 01.11.2020).
8. Головко О.С. Розробка та обґрунтування стратегії розвитку дорожньо-будівельного підприємства: дис. канд. екон. наук: 08.07.03 / О.С. Головко. — : Харків, 2003.
9. Делілова Т.В. Ідентифікація ризиків будівництва та експлуатації автомобільних доріг / Т.В. Делілова, О.В. Юрченко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, № 24. – 2020. – С. 42 – 51. URL: http://ppb.khadi.kharkov.ua/article/viewFile/204437/204267
10. Дунда, С. П. Теоретичні підходи до визначення поняття «розвиток підприємства» / С. П. Дунда // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. пр. - 2011. - Вип. 32. - С. 70-75. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/viewFile/380/369 (дата звернення 01.11.2020).
11. Заворотний С.М., Харченко А.М. Оптимізація відношення «час – вартість»для реалізації довгострокових контрактів заснованих на кінцевих показниках / С.М. Заворотний, А.М. Харченко // Управління проектами, системний аналіз і логістика, Науковий журнал, Випуск 18, 2016, Частина 1: Серія «Технічні науки»
12. Золотих І.Б. Економічний механізм: суть і системне уявлення в аграрному секторі / І.Б. Золотих // Економіка і суспільство, випуск № 13 / 2017, Мукачівський державний університет. – С. 198-201. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/33.pdf (дата звернення: 12.03.2020).
13. Канін О.П. База даних рівнів обслуговування в управлінні довгостроковими контрактами на основі кінцевих показників якості доріг / О.П. Канін, А.М. Харченко, Н.М. Соколова, А.Ю. Шпиг // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Науково-технічний збірник. – К.: НТУ, 2015. – Вип. 94. – С. 124-134.
14. Канін О.П. Інформаційно-аналітична система управління довгостроковими контрактами на основі рівнів обслуговування доріг / О.П. Канін // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Науково-технічний збірник. – К.: НТУ, 2015. – Вип. 94. – С. 112-123.
15. Лисенко А. О., Руднєв Е.С. Стратегічне управління розвитком дорожньо-будівельного підприємства на основі взаємозв’язку процесів росту та розвитку / А. О. Лисенко, Е.С. Руднєв // «Ефективна економіка» Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет № 4, 2018. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/55.pdf
16. Погорелов Ю.С. Розвиток підприємства: поняття та види / Ю.С. Погорєлов // Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 88. — С. 75-81. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/36617/21-Pogorelov.pdf?sequence=1 (дата звернення: 12.03.2020).
17. Соколова Н.М. Моніторинг виконання довгострокових контрактів з утримання доріг. / Н.М.Соколова, О.П.Канін, А.М.Харченко // Вісник Національного транспортного університету. – К.: НТУ, 2013. – Вип. 28. – С. 434-442.
18. Соколова Н.М. Теоретичні аспекти довгострокових контрактів на основі кінцевих показників / Н.М. Соколова, О.П.Канін, А.М.Харченко // Управління проектами, системний аналіз і логістика : Науковий журнал. Вип. 11. – К.: НТУ, 2013. С. 130-139.
19. Соколова Н.М., Маковська Ю.А. Імітаційна модель обґрунтування ціни довгострокового контракту з утримання автомобільних доріг / Н.М. Соколова, Ю.А. Маковська // «Ефективна економіка» Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет No 6, 2016. URL: http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення 01.03.2020).
20. Соколова Н.М., Маковська Ю.А. Обґрунтування рівнів обслуговування у довгострокових контрактах на утримання автомобільних доріг / Н.М. Соколова, Ю.А. Маковська // «Ефективна економіка» Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет No12, 2017. URL: http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення 01.03.2020).
21. Станкевич Наталья, Кюреши Наваид и Кейроз Цезарь. Содержание и улучшение дорожной инфраструктуры с помощью контрактов, основан-ных на показателях качества работ / Н. Станкевич, Н. Кюреши, Ц. Кейроз // Транспортный бюллетень ТN-27. –Вашингтон (США): Всемирный банк. –Сентябрь, 2005, 2009. URL:http://www.amotia.org/sites/default/files/PDF/PBC-pres-impr-road-assets.pdf (дата звернення 11.01.2020).
22. Фролова Г.І. Стратегічний менеджмент розвитку дорожньо-будівельного підприємства / Г.І. Фролова, М.М. Шляховий, І.М. Данькович // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2018. — № 3 (43). — С. 93–97.
23. Харченко А.М. Еволюція розвитку та переваги застосування довгострокових контрактів, заснованих на кінцевих показниках, у дорожній галузі. / А.М.Харченко, О.П.Канін, Н.М.Соколова // Вісник Національного транспортного університету. – К. : НТУ, 2013. – Вип. 28. С. 496-504.
24. Харченко А.М. Система управління станом доріг за показником рівня обслуговування в довгострокових контрактах з поточного дрібного ремонту та утримання доріг. / А.М.Харченко, О.П.Канін, Н.М.Соколова // Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип. 12. – К.: НТУ – 2013. – С. 193-205.
25. Zietlow G. Better Road Asset Management Through Performance-Based Maintenance (PBM) in Nepal / Gunter Zietlow // Department of Roads, Nepal Asian Development Bank (ADB) Kathmandu 22 to 23 August, 2016, 113 p. URL: http://performance-based-road-contracts.com/pres/Nepal.PBM.pdf (дата звернення: 30.06.2019).
26. Soliño A.S. Optimizing performance-based mechanisms in road management: an agency theory approach / Antonio Sánchez Soliño // European Journal of Transport & Infrastructure Research . 2015, Vol. 15 Issue 4, p.465-481. URL: https://journals.open.tudelft.nl/index.php/ejtir/article/view/3092 (дата звернення 20.07.2019).
27. Hanie Teki Tjendani, Nadjadji Anwar and I Putu Artama Wiguna Two stage simulation to optimize risk sharing in performance-based contract on national road a system dynamic and game theory approach // ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, VOL. 13, NO. 15, AUGUST 2018. –Pp. 4432-4439. URL: http://www.arpnjournals.org/jeas/research_papers/rp_2018/jeas_0818_7221.pdf (дата звернення 20.03.2020).

Yu. Makovska

MECHANISM TO ENSURE STRATEGIC DEVELOPMENT OF ROAD OPERATING ENTERPRISES

Summary

The article presents the results of scientific research on the development of tools for evaluating the mechanism for ensuring the strategic development of road maintenance enterprises, the need for which is due to the reform of the road industry of Ukraine.
The object of the study – long-term contracts (up to seven years inclusive) on the maintenance of roads on the principle of ensuring their operational condition in accordance with regulations, norms and standards.
The purpose of the work is to create a simulation model for evaluating the effectiveness of the mechanism for ensuring the strategic development of road maintenance companies, which allows already in the tender and contracting phase (ex ante) to assess the attractiveness and feasibility of a long-term contract for strategic development.
The concept of the mechanism of ensuring the strategic development of the enterprise is revealed through the economic categories "development", "strategy" and "mechanism", which were proposed by the authors of basic research in economics and management. Subsequently, these categories were refined by many researchers.In this article, strategic development means the acquisition by the road maintenance company of new qualities that contribute to the effective achievement of the goal due to the mission of the road maintenance company (result), and strategy - a program or strategic plan to achieve goals (method of achieving results).
It is assumed that the strategic development of road maintenance company in the near future will be carried out in the provision of road maintenance services on the basis of long-term contracts (such as OPRC). A feature of a separate contract is a fixed length and technical parameters of the contract sections of roads and a fairly long (up to seven years) service life. To ensure the strategic development of the enterprise - this is a positive, under certain conditions, a factor that increases the stability of the enterprise. If the number of contracts concluded by the enterprise remains the same, strategic development occurs by intensifying production, introducing innovations, etc., and increasing the number of concluded contracts by the enterprise is an extensive way with increasing the resource potential of road maintenance company.
The results of the article can be implemented in long-term contracts for the maintenance of roads, the practical implementation of which is scheduled for next year.

Keywords: mechanism; development; strategy; simulation model.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2008), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "The concept of reforming the system of public administration of public roads", available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/imported_content/npa/153288008/153288008.doc (Accessed 13 Oct 2020).
2. Ministry of Infrastructure of Ukraine (2015), “Strategy of reforming and development of the road industry of Ukraine”, available at: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFte6dhdDsAhWtsKQKHWCrDNEQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fmtu.gov.ua%2Ffiles%2FMinistry%2520of%2520Infrastructure%2520-%2520Road%2520Sector%2520Reforms%2520-%2520v3.pdf&usg=AOvVaw26ds0knQ6upA6ELRIqD-R1 (Accessed 13 Oct 2020).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2005), The Law of Ukraine "On highways", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2862-15 (Accessed 13 Oct 2020).
4. UkrNDNC (2020), DSTU 8992:2020 «Avtomobil'ni dorohy. Nastanova z obgruntuvannia rivniv obsluhovuvannia pid chas ekspluatatsijnoho utrymannia» [DSTU 8992: 2020 Roads. Guidelines for substantiation of service levels during maintenance], UkrNDNC, Kyiv, Ukraine.
5. UkrNDNC (2020), DSTU 8993:2020 «Avtomobil'ni dorohy. Rivni obsluhovuvannia pid chas ekspluatatsijnoho utrymannia [DSTU 8993: 2020 Roads. Levels of service during operational maintenance], UkrNDNC, Kyiv, Ukraine.
6. Balanovych, A.M. (2018), “Substantiation of industrial enterprise development strategies based on market trends”, Ph.D. Thesis, Economy, KhNEU, Kharkiv, Ukraine, available at: https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Balanovych-A.M.-Disertaciya-Vchena-rada-D-64.055.01-2018.pdf (Accessed 13 Oct 2020).
7. Vinichenko, O.M. (2015), “Characteristics, types and essence of the enterprise development”, Ahrosvit, vol. 15, pp. 49-57, available at: http://www.agrosvit.info/pdf/15_2015/10.pdf (Accessed 13 Oct 2020).
8. Holovko, O.S. (2003), “Development and substantiation of the strategy of development of the road-building enterprise”, Ph.D. Thesis, Economy, Kharkiv, Ukraine.
9. Delilova, T.V. and Yurchenko, O.V. (2020), “Identification of risks of construction and operation of highways”, Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva, vol. 24, pp. 42-51, available at: http://ppb.khadi.kharkov.ua/article/viewFile/204437/204267 (Accessed 13 Oct 2020).
10. Dunda, S.P. (2011), “Theoretical approaches to the definition of "enterprise development"”, Problemy pidvyschennia efektyvnosti infrastruktury, vol. 32, pp. 70-75, available at: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/viewFile/380/369 (Accessed 13 Oct 2020).
11. Zavorotnyj, S.M. and Kharchenko, A.M. (2016), “Optimization of the ratio "time - cost" for the implementation of long-term contracts based on the final indicators”, Upravlinnia proektamy, systemnyj analiz i lohistyka, Seriia «Tekhnichni nauky», vol. 18, no. 1.
12. Zolotykh, I.B. (2017), “Economic mechanism: the essence and systemic representation in the agricultural sector”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 13, pp. 198-201, available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/33.pdf (Accessed 13 Oct 2020).
13. Kanin, O.P. Kharchenko, A.M. Sokolova, N.M. and Shpyh, A.Yu. (2015), "A database of service levels in the management of long-term contracts on the basis of road quality indicators", Avtomobilni dorohy i dorozhnie budivnytstvo. Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, vol. 94, pp. 124-134.
14. Kanin, O.P. (2015), "Information-analytical system of management of long-term contracts on the basis of road maintenance levels", Avtomobil'ni dorohy i dorozhnie budivnytstvo, vol. 94, pp. 112-123.
15. Lysenko, A.O. and Rudnev, E.S. (2018), “Strategic management of development of road-building enterprise on the basis of interaction of processes of growth and development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6245 (Accessed 13 Oct 2020).
16. Pohorelov, Yu.S. (2006), “Enterprise development: concepts and types”, available at: (Accessed 13 Oct 2020).Kul'tura narodov Prychernomor'ia. —. — № 88. — S. 75-81. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/36617/21-Pogorelov.pdf?sequence=1 (data zvernennia: 12.03.2020).
17. Sokolova, N.M. Kanin, O.P. and Kharchenko, A.M. (2013), “Monitoring the implementation of long-term road maintenance contracts”, Visnyk Natsional'noho transportnoho universytetu, vol. 28, pp. 434-442.
18. Sokolova, N.M. Kanin, O.P. and Kharchenko A.M. (2013), “Theoretical aspects of long-term contracts based on final indicators”, Upravlinnia proektamy, systemnyj analiz i lohistyka : Naukovyj zhurnal, vol. 11, pp. 130-139.
19. Sokolova, N.M. and Makovska, Yu.A. (2016), "A simulation model grounding of prices long-term output and performance-based contract for roads", Efektyvna ekonomika, vol. 6, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5037 (Accessed 13 Oct 2020).
20. Sokolova, N.M. and Makovska, Yu.A. (2017), "Rationale level of service in long-term output and performance-based for road contracts", Efektyvna ekonomika, vol. 12, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5932 (Accessed 13 Oct 2020).
21. Stankevich, N. Kjureshi, N. and Kejroz, C. (2005), "Maintenance and improvement of road infrastructure with the help of contracts based on performance indicators", Transportnyj bjulleten' TN-27, [Online], available at: http://www.amotia.org/sites/default/files/PDF/PBC-pres-impr-road-assets.pdf (Accessed 13 Oct 2020).
22. Frolova, H.I. Shliakhovyj, M.M. and Dan'kovych, I.M. (2018), “Strategic management of road construction enterprise development”, Visnyk Berdians'koho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 3 (43), pp. 93-97.
23. Kharchenko, A.M. Kanin, O.P. and Sokolova, N.M. (2013), “The evolution of development and the benefits of using long-term, performance-based contracts in the road sector”, Visnyk Natsional'noho transportnoho universytetu, vol. 28, pp. 496-504.
24. Kharchenko, A.M. Kanin, O.P. and Sokolova, N.M. (2013), “Road condition management system in terms of service level in long-term contracts for current minor repairs and maintenance of roads”, Upravlinnia proektamy, systemnyj analiz i lohistyka, vol. 12, pp. 193-205.
25. Zietlow, G. (2016), “Better Road Asset Management Through Performance-Based Maintenance (PBM) in Nepal”, Department of Roads, Nepal Asian Development Bank (ADB) Kathmandu, available at: http://performance-based-road-contracts.com/pres/Nepal.PBM.pdf (Accessed 13 Oct 2020).
26. Soliño, A.S. (2015), “Optimizing performance-based mechanisms in road management: an agency theory approach”, European Journal of Transport & Infrastructure Research, vol. 15, no. 4, pp. 465-481, available at: https://journals.open.tudelft.nl/index.php/ejtir/article/view/3092 (Accessed 13 Oct 2020).
27. Hanie Teki Tjendani, Nadjadji Anwar, and I Putu Artama Wiguna (2018), “Two stage simulation to optimize risk sharing in performance-based contract on national road a system dynamic and game theory approach”, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, vol. 13, no. 15, pp. 4432-4439, available at: http://www.arpnjournals.org/jeas/research_papers/rp_2018/jeas_0818_7221.pdf (Accessed 13 Oct 2020).

№ 11 2020

Дата публікації: 2020-11-27

Кількість переглядів: 3679

Відомості про авторів

Ю. А. Маковська

магістр, ДП ДерждорНДІ, Київ, Україна

Yu. Makovska

Master's degree in Economics, State Enterprise “State Highway Research Institute”, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-1107-7727

Як цитувати статтю

Маковська Ю. А. Механізм забезпечення стратегічного розвитку дорожньо-експлуатаційних підприємств. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8362 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.203

Makovska, Yu. (2020), “Mechanism to ensure strategic development of road operating enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8362 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.203

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.