EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАНЬ У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ ІНДУСТРІЯ 4.0
Н. В. Трушкіна, К. Ю. Кітріш

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.74

УДК: 658.7:658.8:004:005.93

Н. В. Трушкіна, К. Ю. Кітріш

УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАНЬ У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ ІНДУСТРІЯ 4.0

Анотація

Сучасні умови господарювання потребують цифрову трансформацію системи управління ланцюгами постачань з урахуванням тенденцій розвитку глобальної економіки.
Мета статті полягає у визначенні особливостей, функцій і ключових показників ефективності управління ланцюгів постачань (закупівлі, транспортна логістика, склад, виконання замовлень) у контексті концепції Індустрія 4.0. Для досягнення поставленої мети дослідження використано методи аналізу і синтезу, статистичного аналізу, порівняння, узагальнення, структурно-логічний.
У статті проаналізовано міжнародні звіти розвитку логістики та системи управління ланцюгами постачань. Розкрито сутність поняття «Індустрія 4.0». Встановлено, що в ряді європейських країн термін «Індустрія 4.0» ототожнюється з поняттями «Розумні фабрики», «Розумна промисловість», «Прогресивне виробництво» або «Індустріальний Інтернет речей». Розглянуто основні риси концепції Індустрія 4.0: вертикальна мережа інтелектуальних виробничих систем; горизонтальна інтеграція через нове покоління глобальних мереж ланцюга доданої вартості; інженерна підтримка впродовж усього ланцюга створення вартості; прискорення за допомогою експоненціальних технологій. Досліджено особливості важелів ланцюга постачань: закупівля, склад, транспортна логістика, виконання. Доведено, що сфери, на які найбільше вплине Індустрії 4.0, – це виконання замовлень і транспортна логістика.
У результаті дослідження зроблено висновок про доцільність впровадження Індустрії 4.0 задля трансформації системи управління ланцюгами постачань. Найважливішими перевагами є підвищена гнучкість, стандарти якості, ефективність і продуктивність. Це дасть змогу масовим налаштуванням, що дозволить компаніям задовольняти запити споживачів, створюючи цінність завдяки постійному виведенню на ринок нових продуктів і послуг. При цьому співпраця між машинами та людьми може соціально вплинути на життя працівників майбутнього, особливо щодо оптимізації прийняття рішень.

Ключові слова: Індустрія 4.0; логістика 4.0; глобальні ланцюги постачань; управління ланцюгами постачань; ключові показники ефективності; цифровізація; трансформація; цифрові технології.

Література

1. Federal Ministry of Education and Research (Germany). 2013. Securing the future of German manufacturing industry: Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0 – Final report of the Industrie 4.0 Working Group. URL: http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_ Website/Acatech/root/de/Material_fuer_Sonderseiten/Industrie_4.0/Final_report Industrie_4.0_accessible.pdf (дата звернення: 11.09.2020).
2. Beresford A.K.C., Pettit S.J., Whittaker W. Improving supply chain performance through quality management in a global distribution environment. International Journal of Services and Operations Management. 2005. Vol. 1. No. 1. Р. 75-89.
3. Blaik P. Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarzadzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. 480 s.
4. Мэрфи Пол Р., Вуд Дональд Ф. Современная логистика. 8-е изд. Москва: ООО «И.Д. Вильямс», 2017. 720 с.
5. Бауэрсокс Дональд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрировання цепь поставок. 2-е изд. Москва: Олимп-Бизнес, 2017. 640 с.
6. Dźwigoł H. Business management – compendium. Oxford: Alpha Science International Ltd, 2017. 178 p.
7. Dzwigol H. Research Methods and Techniques in New Management Trends: Research Results. Virtual Economics. 2019. Vol. 2. No. 1. P. 31-48. https://doi.org/10.34021/ve.2019.02.01(2).
8. Dzwigol H. Methodological and Empirical Platform of Triangulation in Strategic Management. Academy of Strategic Management Journal. 2020. Vol. 19. No. 4. P. 1-8.
9. Dźwigoł H. Interim Management as a New Approach to the Company Management. Review of Business and Economics Studies. 2020. Vol. 8. No. 1. P. 20-26. https://doi.org/10.26794/2308-944X-2020-8-1-20-26.
10. Dzwigol H., Shcherbak S., Semikina M., Vinichenko O., Vasiuta V. Formation of Strategic Change Management System at an Enterprise. Academy of Strategic Management Journal. 2019. Vol. 18(SI1). P. 1-8.
11. Кwilinski A. Implementation of Blockchain Technology in Accounting Sphere. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. 2019. Vol. 23(SI2). P. 1-6.
12. Dzwigol H., Dźwigoł–Barosz M., Kwilinski A. Formation of Global Competitive Enterprise Environment Based on Industry 4.0 Concept. International Journal of Entrepreneurship. 2020. Vol. 24(1). P. 1-5.
13. Крикавський Є. В., Чорнописька Н. В. Україна в глобальних ланцюгах поставок. Логістика: теорія та практика. 2012. № 1(2). С. 92-100.
14. Колодізєва Т. О. Управління ланцюгами поставок. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 164 с.
15. Григорак М. Ю. Інтелектуалізація ринку логістичних послуг: концепції, методологія, компетентність: монографія. Київ: Сік Груп Україна, 2017. 516 с.
16. Петруня Ю. Є., Пасічник Т. О. Вплив новітніх технологій на логістику та управління ланцюгами поставок. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 130-139. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-09.
17. Кочубей Д. Управління мережевою структурою ланцюгів постачання. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 3. С. 19-27. https://doi.org/10.31617/zt.knute.2019(104)02.
18. Божанова В. Ю. Розробка і обгрунтування ефективного логістичного ланцюга щодо впровадження нової продукції на підприємствах, що втягуються в інтернаціоналізацію. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 20. С. 13-17.
19. Гукалюк А. Ф. Удосконалення ланцюгів постачання в умовах трендів міжнародного бізнесу. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. Т. 21. № 2. С. 48-54.
20. Чорна М. В. Модель оптимізації ланцюга поставок товарних ресурсів. Агросвіт. 2015. № 6. С. 3-6.
21. Свічкарь В. А. Ризики в системі митного регулювання міжнародних ланцюгів поставок. Ефективна економіка. 2018. № 3. URL: http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=6172 (дата звернення: 11.09.2020).
22. Вітлінський В. В., Скіцько В. І. Ризик-менеджмент ланцюгів постачання в умовах цифрової економіки. Бізнес Інформ. 2018. № 4. С. 384-392.
23. Кулик В. А., Марчук В. Є., Гармаш О. М., Захарчук А. П., Градиський Ю. О. Формування глобальних ланцюгів комплексних постачань в системі агрологістики. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2019. № 16. С. 61-69.
24. Гірна О. Б. Логістика і ланцюг поставок: виклики пандемії COVID-19. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 55-1. С. 87-93. https://doi.org/10.32843/bses.55-14.
25. Набока Р. М., Шукліна В. В. Вплив інтеграції логістичних ланцюгів поставок на підвищення потенціалу підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 4. https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.4.87.
26. Гринчак Н. А. Визначення сутності та структури ланцюга поставок логістичних послуг як об’єкта статистичного дослідження. Бізнес Інформ. 2020. № 8. С. 96-102. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-96-102.
27. Geissbauer R., Vedsø J., Schrauf S. A Strategist’s Guide to Industry 4.0: Global businesses are about to integrate their operations into a seamless digital whole, and thereby change the world. Strategy+business. 2016. URL: http://www.strategy-business.com/article/A-Strategists-Guide-to-Industry-4.0?gko= 7c4cf (дата звернення: 12.09.2020).
28. Brettel M., Friederichsen N., Keller M., Rosenberg M. How Virtualization, Decentralization and Network Building Change the Manufacturing Landscape: An Industry 4.0 Perspective. International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering. 2014. 8(1).
29. Deloitte. Audit. Tax. Consulting. Corporate Finance. 2014. Industry 4.0: Challenges and solutions for the digital transformation and use of exponential technologies. URL: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/ manufacturing/ch-en-manufacturing- industry-4-0-24102014.pdf (дата звернення: 13.09.2020).
30. Hahn T. Future of Manufacturing – View on enabling technologies. Siemens Corporate Technology. 2014. URL: https://opcfoundation.org/wp-content/uploads/2014/09/3_140805_OPC_Foundation_Redmond_v7a_incl_Siemens_Slides_20140731.pdf (дата звернення: 13.09.2020).
31. Lee C. B. Demand Chain Optimization: Pitfalls and Key Principles. Evant White Paper Series, 2003. 270 p.
32. U.S. Agency for International Development. Procurement Performance Indicators Guide. 2013. URL: http://apps.who.int/medicinedocs/documents/ s20157en/s20157en.pdf (дата звернення: 14.09.2020).
33. Van der Geer J., Hanraads J.A.J., Lupton R.A. The art of writing a scientific article. J. Sci. Commun. 2000. Vol. 163. P. 51-59.
34. Deltabid. Procurement: Key Performance Indicators. 2014. URL: https://www.deltabid.com/procurement-kpis-key-performance-indicators/ (дата звернення: 15.09.2020).
35. Sanders N. R. Big Data Driven Supply Chain Management. A Framework for Implementation Analytics and Turning Information into Intelligence. Pearson Education, Inc., 2014. 400 p.
36. Allais E. Warehouse Metrics: Measure What Matters. 2010. URL: http://www.inboundlogistics.com/cms/article/warehouse-metrics-measure-what-matters/ (дата звернення: 15.09.2020).
37. Stone S. Warehousing Key Performance Indicators – Measuring success helps demonstrate the value of warehousing functions. 2014. URL: https://www.cisco-eagle.com/blog/2014/04/05/warehousing-key-performance-indicators/ (дата звернення: 16.09.2020).
38. Kasilingam R.G. Logistics and transportation. Great Britain, London: Kluwer Academic Publishers, 1998. 360 p.
39. Robinson A. Transportation Metrics That Matter Most to Track and Improve Performance. 2014. URL: http://cerasis.com/2014/07/29/transportation-metrics/ (дата звернення: 17.09.2020).
40. Tryfonova O., Trushkina N. Application of information technologies in logistic activities of enterprises. Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph / Edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko. In 2 Vol.; Higher School of Social and Economic. Przeworsk: WSSG, 2019. Vol. 1. P. 161-172.
41. Трушкина Н.В., Рынкевич Н.С. Клиентоориентированность: основные подходы к определению. Бізнес Інформ. 2019. № 8. С. 244-252. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-8-244-252.
42. Trushkina N. Development of the information economy under the conditions of global economic transformations: features, factors and prospects. Virtual Economics. 2019. Vol. 2. No. 4. P. 7-25. https://doi.org/10.34021/ ve.2019.02.04(1).
43. Hryhorak M., Trushkina N., Popkowski T., Molchanova K. Digital transformations of logistics customer service business models. Intellectualization of Logistics and Supply Chain Management. 2020. Vol. 1. P. 57-75. https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-1-6.
44. Grygorak M., Trushkina N. Introduction of purchase management information systems and partnership relations with suppliers. Contemporary Issues of Digital Economy and Society: monograph / Edited by T. Nestorenko, P. Mikos. Katowice: Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. P. 206-213.

N. Trushkina, E. Kitrish

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF THE INDUSTRY 4.0 CONCEPT

Summary

Modern economic conditions require a digital transformation of the supply chain management system, taking into account trends in the global economy.
The purpose of the article is to determine the features, functions and key performance indicators of supply chain management (procurement, transport logistics, composition, order fulfillment) in the context of the concept of Industry 4.0.
To achieve this goal the methods of analysis and synthesis, statistical analysis, comparison, generalization, structural and logical were used.
The article analyzes the international reports on the development of logistics and supply chain management systems. The essence of the concept of "Industry 4.0" is revealed. It is established that in some European countries the term "Industry 4.0" is identified with the concepts of "Smart Factories", "Smart Industry", "Progressive Production" or "Industrial Internet of Things". The main features of the concept of Industry 4.0 are considered: a vertical network of intelligent production systems; horizontal integration through a new generation of global value chain networks; engineering support throughout the value chain; acceleration using exponential technologies. Peculiarities of supply chain levers are studied: purchase, warehouse, transport logistics, execution. It has been proven that the areas that will be most affected by Industry 4.0 are order fulfillment and transport logistics.
It is established that the introduction of certain technologies, such as virtual and augmented reality, 3D printing and modeling will lead to opportunities. On the other hand, big data analytics, cloud technology, cybersecurity, IoT, electronics miniaturization, AIDC, RFID, robotics, drones and nanotechnology, M2M and BI can become opportunities or threats for companies. The fact that some technologies can lead to both opportunities and threats is that all different areas are interconnected, with no clear boundaries between them. It depends on where they were analyzed. This can have positive or negative consequences.
As a result of the study, a conclusion was made about the feasibility of implementing Industry 4.0 to transform the supply chain management system. The most important benefits are increased flexibility, quality standards, efficiency and productivity. This will allow mass customization, which will allow companies to meet consumer demands, creating value through the constant introduction of new products and services. At the same time, cooperation between machines and people can have a social impact on the lives of future employees, especially in terms of optimizing decision-making.

Keywords: Industry 4.0; logistics 4.0; global supply chains; supply chain management; key performance indicators; digitization; transformation; digital technologies.

References

1. Federal Ministry of Education and Research (Germany) (2013), “Securing the future of German manufacturing industry: Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0 – Final report of the Industrie 4.0 Working Group”, available at: http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_ nach_Website/Acatech/root/de/Material_fuer_Sonderseiten/Industrie_4.0/Final_report Industrie_4.0_accessible.pdf (Accessed 11 Sept 2020).
2. Beresford, A.K.C., Pettit, S.J. and Whittaker, W. (2005), “Improving supply chain performance through quality management in a global distribution environment”, International Journal of Services and Operations Management, vol. 1, no. 1, pp. 75-89.
3. Blaik, P. (2010), Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarzadzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
4. Murphy, P. R. and Wood, D. F. (2017), Sovremennaja logistika [Contemporary Logistics], 8th ed., I. D. Williams LLC., Moscow.
5. Bowersox, D. J., Closs, D. J. (2017), Logistika: integrirovannja cep' postavok [Logistical Management: The Integrated Supply Chain Process], 2nd ed., Olymp-Business, Moscow.
6. Dźwigoł, H. (2017), Business management – compendium, Alpha Science International Ltd, Oxford.
7. Dzwigol, H. (2019), “Research Methods and Techniques in New Management Trends: Research Results”, Virtual Economics, vol. 2, no. 1, pp. 31-48. https://doi.org/10.34021/ve.2019.02.01(2).
8. Dzwigol, H. (2020), “Methodological and Empirical Platform of Triangulation in Strategic Management”, Academy of Strategic Management Journal, vol. 19, no. 4, pp. 1-8.
9. Dźwigoł, H. (2020), “Interim Management as a New Approach to the Company Management”, Review of Business and Economics Studies, vol. 8, no. 1, pp. 20-26. https://doi.org/10.26794/2308-944X-2020-8-1-20-26.
10. Dzwigol, H., Shcherbak, S., Semikina, M., Vinichenko, O. and Vasiuta, V. (2019), “Formation of Strategic Change Management System at an Enterprise”, Academy of Strategic Management Journal, vol. 18(SI1), pp. 1-8.
11. Кwilinski, A. (2019), “Implementation of Blockchain Technology in Accounting Sphere”, Academy of Accounting and Financial Studies Journal, vol. 23(SI2), pp. 1-6.
12. Dzwigol, H., Dźwigoł–Barosz, M. and Kwilinski, A. (2020), “Formation of Global Competitive Enterprise Environment Based on Industry 4.0 Concept”, International Journal of Entrepreneurship, vol. 24(1), pp. 1-5.
13. Krykavs'kyj, Ye. V. and Chornopys'ka, N. V. (2012), “Ukraine in global supply chains”, Logistics: theory and practice, no. 1(2), pp. 92-100.
14. Kolodizieva, T. O. (2016), Upravlinnia lantsiuhamy postavok [Supply Chain Management], KhNEU named after S. Kuznets, Kharkiv.
15. Hryhorak, M. Yu. (2017), Intelektualizatsiia rynku lohistychnykh posluh: kontseptsii, metodolohiia, kompetentnist' [Intellectualization of the market of logistic services: concepts, methodology, competence], Sik Group Ukraine, Kyiv.
16. Petrunya, Y. Y. and Pasichnyk, T. O. (2018), “Impact of modern technologies on logistics and supply chain management”, Marketing and Management of Innovations, vol. 1, pp. 130-139. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-09.
17. Kochubei, D. (2019), “Management of network structure of supply chains”, Foreign trade: economics, finance, law, no. 3, pp. 19-27. https://doi.org/10.31617/zt.knute.2019(104)02.
18. Bozhanova, V. (2013), “The efficient logistics chain development and grounding in order to introduce new product in companies that are involved in internationalization”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, no. 20, pp. 13-17.
19. Hukaliuk, A. (2015), “Improvement of supply chain under international business trends”, Ekonomichnyy analiz, vol. 21, no. 2, pp. 48-54.
20. Chorna, M. (2015), “Model of optimization of chain of supplying with commodity resources”, Agrosvit, no. 6, pp. 3-6.
21. Svichkar, V. A. (2018), “Risks in the system of customs regulation of international supply chains”, Efektyvna ekonomika, no. 3, available at: http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=6172 (Accessed 11 Sept 2020).
22. Vitlinskyi, V. V. and Skitsko, V. I. (2018), “The Risk-Management of Supply Chains in the Conditions of Digital Economy”, Business Inform, no. 4, pp. 384-392.
23. Kulik, V. A., Marchuk, V. Y., Garmash, O. N., Zakharchuk, A. P. and Gradisky, Y. A. (2019), “Formation of global chain integrated supply in the system of a agrarian logistics”, Technical service of agriculture, forestry and transport systems, no. 16, pp. 61-69.
24. Hirna, O. (2020), “Logistics and supply chain: challenges of the pandemic COVID-19”, Black Sea Economic Studies, vol. 55-1, pp. 87-93, https://doi.org/10.32843/bses.55-14.
25. Naboka, R. and Shuklina, V. (2020), “Influence of integration of logistics supply chains on increase of potential of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, no. 4, https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.4.87.
26. Hrynchak, N. A. (2020), “Defining the Essence and Structure of the Supply Chain of Logistic Services as an Object of Statistical Research”, Business Inform, no. 8, pp. 96-102, https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-96-102.
27. Geissbauer, R., Vedsø, J. and Schrauf, S. (2016), “A Strategist’s Guide to Industry 4.0: Global businesses are about to integrate their operations into a seamless digital whole, and thereby change the world. Strategy+business”, available at: http://www.strategy-business.com/article/A-Strategists-Guide-to-Industry-4.0?gko= 7c4cf (Accessed 12 Sept 2020).
28. Brettel, M., Friederichsen, N., Keller, M. and Rosenberg, M. (2014), “How Virtualization, Decentralization and Network Building Change the Manufacturing Landscape: An Industry 4.0 Perspective”, International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering, vol. 8(1).
29. Deloitte (2014), “Audit. Tax. Consulting. Corporate Finance”, Industry 4.0: Challenges and solutions for the digital transformation and use of exponential technologies, available at: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/ Documents/ manufacturing/ch-en-manufacturing- industry-4-0-24102014.pdf (Accessed 13 Sept 2020).
30. Hahn, T. (2014), “Future of Manufacturing – View on enabling technologies”, Siemens Corporate Technology, available at: https://opcfoundation.org/wp-content/uploads/2014/09/3_140805_OPC_Foundation_Redmond_v7a_incl_Siemens_Slides_20140731.pdf (Accessed 13 Sept 2020).
31. Lee, C. B. (2003), Demand Chain Optimization: Pitfalls and Key Principles, Evant White Paper Series.
32. U.S. Agency for International Development (2013), “Procurement Performance Indicators Guide”, available at: http://apps.who.int/medicinedocs/documents/ s20157en/s20157en.pdf (Accessed 14 Sept 2020).
33. Van der Geer, J., Hanraads, J.A.J. and Lupton R.A. (2000), “The art of writing a scientific article”, J. Sci. Commun., vol. 163, pp. 51-59.
34. Deltabid (2014), “Procurement: Key Performance Indicators”, available at: https://www.deltabid.com/procurement-kpis-key-performance-indicators/ (Accessed 15 Sept 2020).
35. Sanders, N. R. (2014), Big Data Driven Supply Chain Management. A Framework for Implementation Analytics and Turning Information into Intelligence, Pearson Education, Inc.
36. Allais, E. (2010), “Warehouse Metrics: Measure What Matters”, available at: http://www.inboundlogistics.com/cms/article/warehouse-metrics-measure-what-matters/ (Accessed 15 Sept 2020).
37. Stone, S. (2014), “Warehousing Key Performance Indicators – Measuring success helps demonstrate the value of warehousing functions”, available at: https://www.cisco-eagle.com/blog/2014/04/05/warehousing-key-performance-indicators/ (Accessed 16 Sept 2020).
38. Kasilingam, R. G. (1998), Logistics and transportation, Kluwer Academic Publishers, London, Great Britain.
39. Robinson, A. (2014), “Transportation Metrics That Matter Most to Track and Improve Performance”, available at: http://cerasis.com/2014/07/29/transportation-metrics/ (Accessed 17 Sept 2020).
40. Tryfonova, O. and Trushkina, N. (2019), “Application of information technologies in logistic activities of enterprises”, Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities, edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol., Higher School of Social and Economic, Przeworsk, vol. 1, pp. 161-172.
41. Trushkina, N. V. and Rynkevych, N. S. (2019), “Customer orientation: basic approaches to definition”, Business Inform, no. 8, pp. 244-252. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-8-244-252.
42. Trushkina, N. (2019), “Development of the information economy under the conditions of global economic transformations: features, factors and prospects”, Virtual Economics, vol. 2, no. 4, pp. 7-25. https://doi.org/10.34021/ ve.2019.02.04(1).
43. Hryhorak, M., Trushkina, N., Popkowski, T. and Molchanova, K. (2020), “Digital transformations of logistics customer service business models”, Intellectualization of Logistics and Supply Chain Management, vol. 1, pp. 57-75. https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-1-6.
44. Grygorak, M. and Trushkina, N. (2020), “Introduction of purchase management information systems and partnership relations with suppliers”, Contemporary Issues of Digital Economy and Society, edited by T. Nestorenko, P. Mikos, Publishing House of Katowice School of Technology, Katowice, pp. 206-213.

№ 12 2020

Дата публікації: 2020-12-26

Кількість переглядів: 2347

Відомості про авторів

Н. В. Трушкіна

к. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва, Інститут економіки промисловості НАН України (м. Київ)

N. Trushkina

PhD in Economics, Senior Research Fellow of the Department of Regulatory Policy and Entrepreneurship Development, Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine (Kyiv)

ORCID:

0000-0002-6741-7738


К. Ю. Кітріш

аспірант, Інститут економіки промисловості НАН України (м. Київ)

E. Kitrish

Postgraduate student, Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine (Kyiv)

ORCID:

0000-0002-5363-7609

Як цитувати статтю

Трушкіна Н. В., Кітріш К. Ю. Управління ланцюгами постачань у контексті концепції індустрія 4.0. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8399 (дата звернення: 25.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.74

Trushkina, N. and Kitrish, E. (2020), “Supply chain management in the context of the industry 4.0 concept”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8399 (Accessed 25 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.