EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СФЕР ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ КОНГЛОМЕРАТІВ
В. В. Довгий

УДК: 339.9

В. В. Довгий

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СФЕР ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ КОНГЛОМЕРАТІВ

Анотація

У статті здійснено дослідження основних характеристик сфер діяльності фінансових конгломератів. В процесі дослідження виявлено, що фінансові посередники у формі фінансових конгломератів, створюючи інфраструктуру фінансового ринку, є потужним джерелом інвестицій в економіку. Аналіз дослідження фінансової діяльності у період кризи сприяють розгортанню їх інвестиційної діяльності, котра є основою та запорукою економічного зростання. Доведено, що утворення фінансових конгломератів є виходом з кризових проявів та ситуацій. Фінансові конгломерати поєднують банківську, страхову та інвестиційну діяльність. В статті здійснено порівняння банківської, страхової та інвестиційної діяльності фінансових конгломератів. Встановлено, що функціонування фінансових конгломератів повинно стати важливим джерелом розвитку економіки України.

V. Dovgiy

MAIN CHARACTERISTICS BY ACTIVITY FIELDS OF FINANCIAL CONGLOMERATES

Summary

The article examines the main characteristics of the spheres of activity of financial conglomerates. The study found that financial intermediaries in the form of financial conglomerates, creating the infrastructure of the financial market, are a powerful source of investment in the economy. Analysis of the study of financial activities during the crisis contribute to the development of their investment activities, which is the basis and guarantee of economic growth It is proved that the formation of financial conglomerates is a way out of crisis manifestations and situations. Financial conglomerates combine banking, insurance and investment activities. The article compares the banking, insurance and investment activities of financial conglomerates. It is established that the functioning of financial conglomerates should become an important source of development of Ukraine's economy.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 2723

Відомості про авторів

В. В. Довгий

Здобувач Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро

V. Dovgiy

Сandidate for a degree, University of Customs and Finance

Як цитувати статтю

Довгий В. В. Основні характеристики сфер діяльності фінансових конгломератів. Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8743 (дата звернення: 20.05.2022).

Dovgiy, V. (2018), “Main characteristics by activity fields of financial conglomerates”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8743 (Accessed 20 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.