EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Н. М. Пилипенко, О. В. Карпець

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.87

УДК: 338.242

Н. М. Пилипенко, О. В. Карпець

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

У статі розглянуто сутність та особливості соціального підприємництва, як нового виду бізнесу. Досліджено роль соціального підприємництва у вирішенні соціально-економічних суспільства. Акцентовано увагу на відмінностях між підприємництвом і соціальним підприємництвом. Проаналізовані погляди вчених та практиків щодо критеріїв відношення підприємств до соціальних. У статті доведено, що розуміння сутності соціального підприємства може привести до впровадження нових інструментів вирішення соціально-економічних проблем в сучасному суспільстві, які можуть бути більш ефективними у порівнянні із традиційними. Визначені фактори, що сприяють впливу соціальних підприємницьких проектів спільноти: характеристики соціального підприємця і ресурси, які вони використовували. Виділені ключові характеристики соціальних підприємців, як осіб, що володіють сильними далекоглядними якостями. Встановлено, що соціальне підприємство має бути економічно міцною та автономною організацією. Виділено чинники стійкості соціального підприємства, як здатності проекту підтримувати вплив на навколишні громади в довгостроковій перспективі. Авторами запропоновано розширення співпраці з органами влади з метою поліпшення ставлення до соціального підприємництва, як альтернативи для вирішення суспільних проблем. Також визначено, що ефективним шляхом стимулювання розвитку соціального підприємництва на теренах України може бути наджинг. Обізнаність суспільства може «підштовхнути» до того, щоб задуматися щодо ціннісних орієнтацій та можливостей допомогти обездоленим. Саме зміна психології і системи цінностей членів суспільства може стати однією зі складових механізму розвитку соціального підприємництва в Україні.

Ключові слова: підприємництво; третій сектор; соціальне підприємництво; соціальний підприємець; соціальна місія.

Література

1. Pontus Braunerhjelm, and Ulrika Stuart Hamilton (2012, February). Social entrepreneurship – a survey of current research. In Swedish Entrepreneurship Forum Working Papers. URL: https://ideas.repec.org/p/hhs/entfor/2012_009.html Дата звернення (17.01.2021)
2. Борнштейн Д. Как изменить мир: Социальное предпринимательство и сила новых идей. М: Альпина Паблишер, 2012, 40с. URL: http://www.arctic-social.biz/library/dehvid-bornshtejn-kak-izmenit-mir.pdf Дата звернення (24.01.2021)
3. Pilipenko V.V., Pilipenko N.M. Globalization: for and against in the context of the modern technological revolution. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Випуск 16. С.238-241. URL: http://global-national.in.ua/issue-16-2017/24-vipusk-16-kviten-2017-r/2913-pilipenko-v-v-pilipenko-n-m-globalization-for-and-against-in-the-context-of-the-modern-technological-revolution Дата звернення (15.02.2021)
4. Thomas C. The role of social entrepreneurship in community development. URL: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.196.4590&rep=rep1&type=pdf Дата звернення (17.02.2021)
5. Сафаров С. М. Основы социального предпринимательства. Иваново: Издательство «Роща», 2014, 295 с
6. Defourny, J. & Nyssens, M. (2010), Social Entreprise. in book K. Hart, J.-L. Laville & D. Cattani, eds., The Human Economy: A Citizen’s Guide, Polity Press, Cambridge, pp. 284- 292. URL: https://www.researchgate.net/publication/310843105_Social_Enterprise Дата звернення (04.03.2021)
7. Офіційний сайт міжнародної організації соціальних підприємців. URL: https://www.ashoka.org/ Дата звернення (21.01.2021)
8. Dees J.G. The meaning of «social entrepreneurship». URL: http://www.caseatduke.org/documents/dees_sedef.pdf Дата звернення (23.02.2021)
9. Смаль В., Кокоть В. Що слід знати про соціальне підприємництво. URL: http://docplayer.net/80494249-V-smal-v-kokot-shcho-slid-znati-pro-socialne-pidpriiemnictvo-posibnik.html Дата звернення (14.02.2021)
10. Д. Кикал, Т. Лайонс. Социальное предпринимательство: миссия сделать мир лучше. Understanding Enterpreneurship: The Relentless Pursuit of Missioninan Ever Changing World. М.: «Альпина Паблишер». 2014. 304 с. URL: https://www.rulit.me/books/socialnoe-predprinimatelstvo-missiya-sdelat-mir-luchshe-read-412150-6.html#section_13 Дата звернення (25.01.2021)
11. Roger L.M., Osberg S. (2007). Social Entrepreneurship: The Case for Definition. Stanford social innovation review. URL: https://ssir.org/articles/entry/social_entrepreneurship_the_case_for_definition Дата звернення (16.02.2021)
12. Peredo A.M., McLean M. (2006). Social entrepreneurship: A critical review of the concept. Journal of World Business. № 41(1). P. 56-65. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1197663 Дата звернення (17.02.2021)
13. Каменко І. С. Соціальне підприємництво в Україні економіко-правовий аналіз. URL: https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2020-11/Legal%20report%20in%20Ukraine_Ukrainian_0.pdf Дата звернення (11.02.2021)
14. Луговенко Н.В., Коваленко Н.В. Соціальні підприємства як інструмент діалогу держави і суспільства. Інфраструктура ринку. 2020. Випуск 42. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/34.pdf Дата звернення (28.01.2021)
15. Шаульська Л.В., Кабаченко Г.С. Розвиток соціального підприємництва як напрям державного регулювання ринку праці. Економiка i органiзацiя управлiння. 2016, № 2 (22). URL: https://jeou.donnu.edu.ua/article/view/4823 Дата звернення (18.01.2021)
16. Долуда Л., Назарук В., Кірсанова Ю. Соціальне підприємництво. Бізнес-модель. Реєстрація. Оподаткування. К: ТОВ «Агентство «Україна», 2017. 92 с. URL: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/Social_Entrepreneurship_web.pdf Дата звернення (24.01.2021)
17. Спреклі Ф. Посібник з планування соціального підприємництва. URL: http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/posibnik_z_planuvannya_socialnogo_pidpriiemstva.pdf Дата звернення (13.02.2021)
18. Maretich М., Bolton М. (2010). Social enterprise: from defnitions to developments in practice. London: Alliance Publishing Trust. URL: https://evpa.eu.com/uploads/publications/Social-Enterprise_From-Definitions-to-Development-in-Practice.pdf Дата звернення (27.02.2021)
19. Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін. Посібник / Свинчук А.А., Корнецький А.О., Гончарова М.А. та інші. К: ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2017, 188с. URL: http://eef.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/Book_sotsialne-pidpryyemnytstvo_pidruchnyk.pdf Дата звернення (23.02.2021)
20. Javed, Asad; Yasir, Muhammad; Majid, Abdul (2019). Is social entrepreneurship a panacea for sustainable enterprise development? Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences (PJCSS), Vol. 13, Iss. 1, pp. 1-29. URL: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/196185/1/4326.pdf Дата звернення (06.02.2021)
21. Наумова М. Сутність соціального підприємництва та його роль у соціально-економічному розвитку суспільства. Україна: аспекти праці. Соціальна політика. 2014, №4, С.34–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2014_4_7 Дата звернення (14.02.2021)
22. Rachel Mosher-Williams. Research on social entrepreneurship: understanding and contributing to an emerging field ARNOVA. URL: https://cdn.ymaws.com/arnova.site-ym.com/resource/resmgr/Publications/ARNOVA_Research_on_Social_En.pdf Дата звернення (16.02.2021)
23. Omarov, E. (2020). Social entrepreneurship and what does it mean for management of consumer behavior. Access journal, ACCESS Press, 1(2): 86-102. URL: https://doi.org/10.46656/access.2020.1.2(1) Дата звернення (01.03.2021)
24. Mair J., Marti I. (2006). Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. Journal of World Business. Vol. 41 (1). P. 36–44. URL: https://www.researchgate.net/publication/222436408_Social_Entrepreneurship_Research_A_Source_of_Explanation_Prediction_and_Delight Дата звернення (12.02.2021)
25. Nyssens M. (ed.) Social Enterprise. At the Crossroads of Market. Public Policies and Civil Society, (Routledge, 2006), p. 4-5. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1016/j.polsoc.2010.07.002 Дата звернення (28.02.2021)
26. Малому бізнесу – велике плавання. Як працює соціальне підприємництво. URL: https://euprostir.org.ua/stories/139859?fbclid=IwAR3197u-GUo6VejVN0y-qQHCaZ2JLEBZHCRTwHoQCEeNh97qLyeSqR_uiao Дата звернення (17.01.2021)
27. Medvid, V., Pylypenko, V., Pylypenko, N., Ustik, T., Volchenko, N., & Vashchenko, M. (2019). Factors of rural development in the context of decentralisation: empirical research. Economic Annals-XXI, 177(5-6), 126-140. URL: doi: https://doi.org/10.21003/ea.V177-11 Дата звернення (22.01.2021)
28. M. Wronka Analyzing the success of social enterprises – criticalsuccess factors perspective. URL: https://www.academia.edu/32871813/analyzing_the_success_of_social_enterprises_critical_success_factors_perspective Дата звернення (16.02.2021)
29. Rhenman E. How are Swedish social entrepreneurs financing theirbusinesses?: A survey of Swedish social entrepreneurs’ access to funding. URL: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1058513/FULLTEXT01.pdf Дата звернення (27.02.2021)
30. Пилипенко Н.М., Бєляєва В. В. Можливості застосування інструментарію поведінкової економіки при проведенні економічної політики в Україні. Економіка та держава. 2019, № 5, С. 95–100. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.95 Дата звернення (01.02.2021)

N. Pylypenko, О. Karpets

THEORETICAL ASPECTS OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN MODERN CONDITIONS

Summary

The article examines the essence and features of social entrepreneurship as an important sector of entrepreneurship. The role of social entrepreneurship in solving social and economic problems of society has been investigated. The attention is focused on the differences between entrepreneurship and social entrepreneurship. The views of scientists and practitioners on the criteria for the attitude of enterprises to social are analyzed. The article proves that understanding the essence of a social enterprise can lead to the introduction of new tools for solving socio-economic problems in modern society, which can be more effective than traditional ones. The factors contributing to the influence of social entrepreneurial projects of the community are determined: the characteristics of the social entrepreneur and the resources they used. The key characteristics of social entrepreneurs as persons with strong far-sighted qualities are highlighted. It has been established that a social enterprise must be an economically sound and autonomous organization. The factors of sustainability of a social enterprise are highlighted as the ability of a project to maintain an impact on the surrounding communities in the long term. The authors proposed expanding cooperation with authorities in order to improve attitudes towards social entrepreneurship, as an alternative for solving social problems. It was also determined that nudging can be an effective way to stimulate the development of social entrepreneurship on the territory of Ukraine. In modern conditions, human potential with its models of behavior is a significant factor in solving the socio-economic problems of society. The formation of socio-psychological qualities of human potential, taking into account traditions, cultural values and the expected response, can have a significant effect on the level of development of social entrepreneurship. Nadging is an innovative method of influencing people's behavior and should be actively used in our society. Awareness of the community can "push" people to think about value orientations. It is the change in the value system and psychology of members of society that can become one of the components of the mechanism for the development of social entrepreneurship in Ukraine.

Keywords: entrepreneurship; third sector; social entrepreneurship; social entrepreneur; social mission.

References

1. Braunerhjelm, P. and Hamilton, U.S. (2012), “Social entrepreneurship – a survey of current research”, Swedish Entrepreneurship Forum Working Papers, available at: https://ideas.repec.org/p/hhs/entfor/2012_009.html (Accessed 17.01.2021)
2. Bornshtejn, D. (2012), “How to Change the World: Social Entrepreneurship and the Power of New Ideas”, available at: http://www.arctic-social.biz/library/dehvid-bornshtejn-kak-izmenit-mir.pdf (Accessed 24.01.2021)
3. Pilipenko, V.V. and Pilipenko, N.M. (2017), “Globalization: for and against in the context of the modern technological revolution”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 16, pp. 238-241, available at: http://global-national.in.ua/issue-16-2017/24-vipusk-16-kviten-2017-r/2913-pilipenko-v-v-pilipenko-n-m-globalization-for-and-against-in-the-context-of-the-modern-technological-revolution (Accessed 15.02.2021)
4. Thomas C. (2004), “The role of social entrepreneurship in community development”, available at: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.196.4590&rep=rep1&type=pdf (Accessed 17.02.2021)
5. Safarov S.M. (2014), Osnovy social'nogo predprinimatel'stva [Fundamentals of social entrepreneurship], Izdatel'stvo «Roshha», Ivanovo, Russia.
6. Defourny, J. & Nyssens, M. (2010), “”Social Entreprise, The Human Economy: A Citizen’s Guide, Polity Press, Cambridge, pp. 284-292, available at: https://www.researchgate.net/publication/310843105_Social_Enterprise (Accessed 04.03.2021)
7. Ashoka (2021), available at: https://www.ashoka.org/ (Accessed 21.01.2021)
8. Dees, J.G. (2001), “The meaning of “social entrepreneurship”, available at: http://www.caseatduke.org/documents/dees_sedef.pdf (Accessed 23.02.2021)
9. Smal', V. and Kokot', V. (2017), “What you need to know about social entrepreneurship”, available at: http://docplayer.net/80494249-V-smal-v-kokot-shcho-slid-znati-pro-socialne-pidpriiemnictvo-posibnik.html (Accessed 14.02.2021)
10. Kikal, D. and Lajons, T. (2014), “Social'noe predprinimatel'stvo: missija sdelat' mir luchshe Understanding Enterpreneurship”, The Relentless Pursuit of Missioninan Ever Changing World, Al'pina Pablisher, available at: https://www.rulit.me/books/socialnoe-predprinimatelstvo-missiya-sdelat-mir-luchshe-read-412150-6.html#section_13 (Accessed 25.01.2021)
11. Roger, L.M. and Osberg, S. (2007), “Social Entrepreneurship: The Case for Definition”, Stanford social innovation review, available at: https://ssir.org/articles/entry/social_entrepreneurship_the_case_for_definition (Accessed 16.02.2021)
12. Peredo, A.M. and McLean, M. (2006), “Social entrepreneurship: A critical review of the concept”, Journal of World Business, vol 41 (1), pp. 56-65, available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1197663 (Accessed 17.02.2021)
13. Kamenko, I.S. (2020), “Social entrepreneurship in Ukraine economic and legal analysis”, available at: https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2020-11/Legal%20report%20in%20Ukraine_Ukrainian_0.pdf (Accessed 11.02.2021)
14. Luhovenko, N.V. and Kovalenko, N.V. (2020), “Social enterprises as a tool for dialogue between state and society”, Infrastruktura rynku, vol. 42, available at: http://market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/34.pdf (Accessed 28.01.2021)
15. Shaul's'ka, L.V. and Kabachenko, H.S. (2016), “Development of social entrepreneurship as a direction of state regulation of the labor market”, Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol 2 (22), available at: https://jeou.donnu.edu.ua/article/view/4823 (Accessed 18.01.2021)
16. Doluda, L. Nazaruk, V. and Kirsanova, Yu. (2017), Sotsial'ne pidpryiemnytstvo. Biznes-model'. Reiestratsiia. Opodatkuvannia [Social entrepreneurship. Business model. Registration. Taxation], TOV “Ahentstvo Ukraina”, Kyiv, Ukraine.
17. Sprekli, F. (2011), “Social Entrepreneurship Planning Guide”, available at: http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/posibnik_z_planuvannya_socialnogo_pidpriiemstva.pdf (Accessed 13.02.2021)
18. Maretich, М. and Bolton, М. (2010), “Social enterprise: from defnitions to developments in practice”, Alliance Publishing Trust, London, UK, available at: https://evpa.eu.com/uploads/publications/Social-Enterprise_From-Definitions-to-Development-in-Practice.pdf (Accessed 27.02.2021)
19. Svynchuk, A.A. Kornets'kyj, A.O. and Honcharova, M.A. (2017), Sotsial'ne pidpryiemnytstvo: vid idei do suspil'nykh zmin [Social entrepreneurship: from idea to social change], TOV «PIDPRYYeMSTVO «VI EN EJ», Kyiv, Ukraine.
20. Javed, A. Yasir, M. and Majid, A. (2019), “Is social entrepreneurship a panacea for sustainable enterprise development?”, Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences (PJCSS), vol. 13, no. 1, pp. 1-29, available at: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/196185/1/4326.pdf (Accessed 06.02.2021)
21. Naumova, M. (2014), “The essence of social entrepreneurship and its role in the socio-economic development of society”, Ukraina: aspekty pratsi. Sotsial'na polityka, Vol 4, pp. 34-39.
22. Mosher-Williams, R. (2006), “Research on social entrepreneurship: understanding and contributing to an emerging field ARNOVA”, available at: https://cdn.ymaws.com/arnova.site-ym.com/resource/resmgr/Publications/ARNOVA_Research_on_Social_En.pdf (Accessed 16.02.2021)
23. Omarov, E. (2020), “Social entrepreneurship and what does it mean for management of consumer behavior”, Access journal, ACCESS Press, vol. 1(2), pp. 86-102, available at: https://doi.org/10.46656/access.2020.1.2(1) (Accessed 01.03.2021)
24. Mair, J. and Marti, I. (2006), “”Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight, Journal of World Business, vol. 41 (1), pp. 36-44, available at: https://www.researchgate.net/publication/222436408_Social_Entrepreneurship_Research_A_Source_of_Explanation_Prediction_and_Delight (Accessed 12.02.2021)
25. Nyssens, M. (2006), “Social Enterprise. At the Crossroads of Market”, Public Policies and Civil Society, pp. 4-5, available at: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1016/j.polsoc.2010.07.002 (Accessed 28.02.2021)
26. EU.Prostir (2019), “Small business - big swimming. How social entrepreneurship works”, available at: https://euprostir.org.ua/stories/139859?fbclid=IwAR3197u-GUo6VejVN0y-qQHCaZ2JLEBZHCRTwHoQCEeNh97qLyeSqR_uiao (Accessed 17.01.2021)
27. Medvid, V. Pylypenko, V. Pylypenko, N. Ustik, T. Volchenko, N. and Vashchenko, M. (2019), “Factors of rural development in the context of decentralisation: empirical research”, Economic Annals-XXI, vol. 177(5-6), pp.126-140, available at: doi: https://doi.org/10.21003/ea.V177-11 (Accessed 22.01.2021)
28. Wronka, M. (2013), “Analyzing the success of social enterprises – criticalsuccess factors perspective”, available at: https://www.academia.edu/32871813/analyzing_the_success_of_social_enterprises_critical_success_factors_perspective (Accessed 16.02.2021)
29. Rhenman, E. (2016), “How are Swedish social entrepreneurs financing theirbusinesses?: A survey of Swedish social entrepreneurs’ access to funding”, available at: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1058513/FULLTEXT01.pdf (Accessed 27.02.2021)
30. Pylypenko, N. and Bieliaieva, V. (2019), “The possibility of applying the tools of behavioral economics for economic policy in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 95-100. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.95

№ 3 2021

Дата публікації: 2021-03-26

Кількість переглядів: 8921

Відомості про авторів

Н. М. Пилипенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва,Сумський національний аграрний університет, м. Суми

N. Pylypenko

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Economic and entrepreneurship, Sumy National Agrarian University of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1064-389X


О. В. Карпець

студентка, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

О. Karpets

student, Sumy National Agrarian University of Ukraine

ORCID:

0000-0003-0227-573X

Як цитувати статтю

Пилипенко Н. М., Карпець О. В. Теоретичні аспекти соціального підприємництва в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2021. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8757 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.87

Pylypenko, N. and Karpets, О. (2021), “Theoretical aspects of social entrepreneurship in modern conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8757 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.87

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.