EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОСИЛЕННЯ ПОЗИЦІЙ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТА СВІТОВОМУ АВТОМОБІЛЬНОМУ РИНКУ
С. В. Нараєвський

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.78

УДК: 338.32.053 + 339.944.2

С. В. Нараєвський

ПОСИЛЕННЯ ПОЗИЦІЙ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТА СВІТОВОМУ АВТОМОБІЛЬНОМУ РИНКУ

Анотація

У статті проаналізовано ситуацію у світовому та європейському автомобілебудуванні у ХХІ ст. Зазначено основні тенденції у світовому автомобілебудуванні: втрата лідируючих позицій автомобілебудівними компаніями зі США та вихід у світові лідери японської компанії Toyota і німецької Volkswagen, зростання частки країн Азії у світовому автомобілебудуванні, протягом останнього десятиліття поступовий перехід від дослідного до промислового виробництва електромобілів. Визначено, що протягом ХХІ ст. світове автомобілебудування розвивалось досить динамічно, а автомобілебудування у Європі, за обсягами виробництва, залишилось приблизно на тому ж рівні, що і на початку століття.
Окремо наголошується, що у європейському автомобілебудуванні відбувається поступовий перерозподіл виробничих потужностей, що обумовлено скороченням обсягів виробництва автомобілів у країнах Західної Європи та, навпаки, зростанням обсягів виробництва в країнах Центральної та Східної Європи. Зазначено, що не дивлячись на певне скорочення обсягів виробництва автомобілів, Німеччина залишається європейським та одним зі світових лідерів у цій галузі. Серед країн Центральної та Східної Європи до найбільш успішних у розвитку власного автомобілебудування слід віднести Чехію і Словаччину. Цим країнам вдалося створити умови для залучення провідних світових автовиробників на свою територію, побудувати нові сучасні підприємства і суттєво збільшити обсяги виробництва автомобілів. Україна, через сукупність несприятливих факторів, навпаки, зазнала суттєвого скорочення виробництва автомобілів. Наголошується, що поступовий перехід на електромобілі відкриває нові можливості як перед існуючими виробниками, так і перед новими компаніями, що бажають долучитися до цієї сфери діяльності.

Ключові слова: автомобілебудування; країни Західної Європи; країни Центральної та Східної Європи; транснаціональні корпорації; частка ринку; обсяги виробництва.

Література

1. International Organization of Motor Vehicle Manufactures (OICA). URL: https://www.oica.net/.
2. Асоціація автовиробників України (Укравтопром). URL: https://ukrautoprom.com.ua.
3. European Automobile Manufacturers Association (ACEA). URL: https://www.acea.
4. Статистика производства новых автомобилей 2005 – 2020. Auto.Vercity. URL: https://auto.vercity.ru/statistics/production/.
5. Інформаційно-аналітична група «Автоконсалтинг». URL: https://www.autoconsulting.ua.
6. Карта заводов: где и какие автомобили собирают в России. AutoNews. URL: https://www.autonews.ru/news/58adca6a9a79479c3a3967a8.
7. Automotive Industry Association (AutoSAP). URL: https://autosap.cz/en/.
8. Automotive Industry Association of the Slovak Republic. URL: https://www.zapsr.sk/.

S. Naraievskyi

STRENGTHENING THE POSITIONS OF CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES IN THE EUROPEAN AND WORLD AUTOMOBILE MARKET

Summary

This article analyzes the world and European automotive industry in the XXI century. The main trends of the world automotive industry during this period were noted: the loss of leading positions by automotive companies from the US and the entry into the world leaders of the Japanese company Toyota and German company Volkswagen, the growing share of Asian countries in the global automotive industry, as well as a gradual transition from experimental to industrial production of electric vehicles over the last decade.
It is determined that during the XXI century the world automotive industry has been developing quite dynamically, and at the same time the automotive industry in Europe, in terms of production volumes, remained at about the same level as at the beginning of the century. In addition, this analysis emphasized that there is a gradual redistribution of production capacity in the European automotive industry due to the reduction of car production in Western Europe and, conversely, the growth of production in Central and Eastern Europe. Among Western European countries were noted such features as: firstly, car production has decreased slightly in some countries (ex.: Germany, Spain), secondly, several countries (ex.: Portugal, Austria, Finland), managed to increase car production, and thirdly, Belgium experienced the largest reduction car production. Also, it was confirmed that Germany still remains one of the world’s and European leaders in car production according to production volumes, research in this area and the highest share of cars in the expensive price segment in production and exports.
Among the countries of Central and Eastern Europe, the Czech Republic and Slovakia are the most successful in the development of their own automotive industries. These countries created attractive conditions for the world's leading automakers, built new modern enterprises and significantly increased car production. The automotive industry in Ukraine because of unfavorable factors (such as: economic crisis, accession to the World Trade Organization, bad choice of strategic partners, military action on the Ukrainian territory) has been significantly reduced. This article demonstrated that the most important issue for the Ukraine’s automotive industry is the loading of existing production facilities, rather than the construction of new enterprises. Also, it is emphasized that the gradual transition to cars with electric motors opens up new opportunities for both existing manufacturers and new companies wishing to join this field.

Keywords: automotive industry; country of Western Europe; country of Central and Eastern Europe; transnational corporations; market share; production volumes.

References

1. International Organization of Motor Vehicle Manufactures (OICA) (2021), available at: https://www.oica.net/ (Accessed 30 March 2021).
2. Asotsiatsiia avtovyrobnykiv Ukrainy (Ukravtoprom) (2021), available at: https://ukrautoprom.com.ua (Accessed 30 March 2021).
3. European Automobile Manufacturers Association (ACEA) (2021), available at: https://www.acea (Accessed 30 March 2021).
4. Auto.Vercity (2021), “Statistika proizvodstva novyh avtomobilej 2005 – 2020”, available at: https://auto.vercity.ru/statistics/production/ (Accessed 30 March 2021).
5. Informatsijno-analitychna hrupa «Avtokonsaltynh» (2021), available at: https://www.autoconsulting.ua (Accessed 30 March 2021).
6. AutoNews (2020), “Map of factories: where and what cars are assembled in Russia”, available at: https://www.autonews.ru/news/58adca6a9a79479c3a3967a8 (Accessed 30 March 2021).
7. Automotive Industry Association (AutoSAP) (2021), available at: https://autosap.cz/en/ (Accessed 30 March 2021).
8. Automotive Industry Association of the Slovak Republic (2021), available at: https://www.zapsr.sk/ (Accessed 30 March 2021).

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 7357

Відомості про авторів

С. В. Нараєвський

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

S. Naraievskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

ORCID:

0000-0001-5527-893X

Як цитувати статтю

Нараєвський С. В. Посилення позицій країн центральної та східної європи на європейському та світовому автомобільному ринку. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8778 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.78

Naraievskyi, S. (2021), “Strengthening the positions of central and eastern european countries in the european and world automobile market”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8778 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.