EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЛОБАЛЬНІ І НАЦІОНАЛЬНІ ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОШОВО-КРЕДИТНИХ ТА ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Т. О. Кричевська

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.7

УДК: 336.74:338.23

Т. О. Кричевська

ГЛОБАЛЬНІ І НАЦІОНАЛЬНІ ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОШОВО-КРЕДИТНИХ ТА ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розглянуто глобальні фактори, які на сучасному етапі змінюють підходи до монетарної і фіскальної політики як інструментів стабілізації соціально-економічного розвитку, і внутрішні чинники та обмеження монетарного та фінансового стимулювання в Україні. Серед глобальних чинників виділено формування середовища «нової монетарної нормальності» – поєднання низької інфляції і низьких рівноважних реальних відсоткових ставок; технологічні зміни; зміни клімату; зростання нерівності, пандемію Covid-19. Систематизовано глобальні тенденції модифікації монетарної і фіскальної політики у відповідь на дію цих факторів. Серед локальних факторів ефективності монетарно-бюджетного стимулювання в Україні виділено: більш потужний вплив цих заходів на обмінний курс; загальну логіку формування банківської системи в Україні, що відображала структурні й інституційні деформації реального сектора української економіки; ідеологію макроекономічної стабілізації і реформування банківського сектора; відмінність траєкторії реформування банківського сектора і структурних та інституційних змін у реальному секторі економіки; недостатню захищеність прав інвесторів і кредиторів, що блокує трансмісію монетарних стимулів; недобудованість інститутів фінансового ринку, які забезпечують економіку довгостроковим фінансовим ресурсом. Виявлено, що у розвинутих економіках потенціал підвищення ефективності монетарних і фінансових інструментів економічного стимулювання на сучасному етапі криється у збільшенні ролі антициклічної фіскальної політики, посиленні гнучкості монетарної політики та у проведенні інституційних реформ, націлених на покращення забезпечення суспільними благами. В економіках з ринками, що формуються, де ефективність макроекономічного стимулювання обмежується його активним впливом на обмінні курси, розширити простір для монетарно-фіскального стимулювання деякою мірою може перегляд конвенційних поглядів на таке стимулювання розвинутими економіками і міжнародними кредиторами. Втім, потужніший ефект матимуть внутрішні інституційні реформи, які збільшують стійкість економіки і розблоковують перешкоди на шляху стимулюючих імпульсів, та побудова інституцій, які збільшують ефективність взаємодії цих економік з глобальним ринком капіталу, таких як банк розвитку, що використовує глобальні капітали для цілей національного розвитку.

Ключові слова: монетарна політика; фіскальна політика; глобальні і національні фактори ефективності макроекономічного стимулювання; нова монетарна нормальність; інклюзивність; іпотека; інституційні реформи; коронакриза.

Література

1. Кричевська Т. О. Логіко-історичний розвиток інституту довіри у грошово-кредитній сфері. дис. … д-ра екон. наук: 08.00.01. Київ, 2020. 612 с. URL: http://ief.org.ua/?attachment_id=8768
2. Кричевська Т.О. Корекція монетарної політики під впливом коронакризи та довгострокових чинників. Економічна теорія. 2021. № 2. С. 65–92.
3. Statement on Longer-Run Goals and Monetary Policy Strategy. As amended effective August 27, 2020. Board of Governors of the Federal Reserve System. URL: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/review-of-monetary-policy-strategy-tools-and-communications-statement-on-longer-run-goals-monetary-policy-strategy.htm
4. Powell J. H. New Economic Challenges and the Fed's Monetary Policy Review. Navigating the Decade Ahead: Implications for Monetary Policy. An economic policy symposium, Jackson Hole, Wyoming. August 27, 2020. URL: https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20200827a.htm
5. Christine Lagarde, President of the ECB,
Luis de Guindos, Vice-President of the ECB press conference. Frankfurt am Main, 8 July 2021. European Central Bank. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2021/html/ecb.sp210708~ab68c3bd9d.en.html
6. An overview of the ECB’s monetary policy strategy. European Central Bank. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202105_01~d813529721.en.html
7. Skidelsky R. The Central Banker’s New Clothes. Project Syndicate. May 18, 2021. URL: https://www.project-syndicate.org/commentary/uk-fiscal-policy-is-now-driving-monetary-policy-by-robert-skidelsky-2021-05?barrier=accesspaylog
8. Гриценко А.А. Архітектоніка економічної безпеки: монографія. Київ: ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2017. 224 с.
9. Кораблін С., Шумська С. Структурна вразливість та фінансова нестабільність України: глобальний контекст. Економіка і прогнозування. 2018. № 4. С.7–37.
10. Пасхавер О.Й., Верховодова Л.Т., Агеєва К.М. Українська приватизація: групи інтересів, причини кризи, шляхи її подолання. Київ: Центр економічного розвитку, 2008. 85 c.
11. Дробязко А., Ормоцадзе М. Співавтори катастрофи: хто виграв від банкрутства банків в Україні. Спеціальне розслідування Forbes: історія банківської системи та її найбільші боржники. Forbes. 2.02.2017. URL: https://galfinance.info/banki-i-finansi/2017/02/02/spivavtori-katastrofi-xto-vigrav-vid-bankrutstva-bankiv-v-ukraini/
12. Яницкий А., Стек Г. Приватная история: Взлет и падение крупнейшего частного банка Украины. Киев: Брайт Стар Паблишинг, 2018. 224 с.
13. Коляда Т., Прозоров Ю. Створення українського банку реконструкції та розвитку як вихід з інституціональної пастки на шляху залучення інвестицій в економіку України. Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. 2003. № 12. С. 33–38.
14. Зрозуміти та відпустити: Причини і результати «великого банківського очищення». Національний банк України. URL: https://badbanks.bank.gov.ua/
15. Чорний Р. Юрій Гелетій: «Україна – дуже приваблива юрисдикція для банківського бізнесу». 17.05.2021. FinclubTalk. URL: https://finclub.net/ua/projects/finclubtalk/yurii-heletii-ukraina-duzhe-pryvablyva-iurysdyktsiia-dlia-bankivskoho-biznesu.html
16. Порядок надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2020. № 28. Верховна Рада України. Законодавство України. Дата оновлення: 16.07.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 16.08.2021).
17. Програма 5-7-9: кількість банків, що видають доступні кредити бізнесу, зростає. Міністерство економіки України. 16.08.2021. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=309db0de-778a-4827-bc97-d3bfe5e98b4d&title=Programa5-7-9-KilkistBankiv-SchoVidaiutDostupniKreditiBiznesu-Zrosta
18. Доступні кредити 5-7-9%: за тиждень 343 кредитні угоди на 899 млн грн + Інфографіка. Міністерство фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/news/dostupni_krediti_5-7-9_za_tizhden_343_kreditni_ugodi_na_899_mln_grn__infografika-3026
19. Банкіри пропонують згорнути доступні кредити «5-7-9%». Financial Club. 10.08.2021. URL: https://finclub.net/ua/news/bankiri-proponuyut-zgornuti-programu-dostupnikh-kreditiv-5-7-9protsen.html
20. Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/63-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 16.08.2021).
21. Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2020 році. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_cdhd_20.pdf
22. Комнатний С. Люди готові навіть на багатолітнє «іпотечне ярмо» – достатньо лише запропонувати їм реально доступні варіанти! Дзеркало тижня. 23.06.2021. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/ljudi-hotovi-navit-na-bahatorichne-ipotechne-jarmo-dosit-usoho-lishe-zaproponuvati-jim-realno-dostupni-varianti.html
23. Козловська Н. Чим відрізняється ДІАМ від ДАБІ, або як вдвічі збільшити інвестиції у будівельну галузь. 17.06.2021. LB.ua. URL: https://lb.ua/economics/2021/06/15/487095_chim_vidriznyaietsya_diam_vid_dabi_abo.html)
24. Кількість новобудов у найбільших містах України за останні 5 кварталів збільшилася на 28% – дослідження. Mind. 26.04.2021. URL: https://mind.ua/news/20225312-kilkist-novobudov-u-najbilshih-mistah-ukrayini-za-ostanni-5-kvartaliv-zbilshilasya-na-28-doslidzhe
25. Беба Ю. Понад 50% київських ЖК вважають «проблемними». Як зрозуміти, що забудовник не кине мене з квартирою. The Village. 3.08.2021. URL: https://www.the-village.com.ua/village/city/instruction/314503-yak-pereviriti-zabudovnika-pered-kupivleyu-kvartiri
26. Волков С. Перезавантаження української іпотеки. Дзеркало тижня. 14.06.2021. URL: https://zn.ua/ukr/finances/perezavantazhennja-ukrajinskoji-ipoteki.html).
27. Синельников О. Під фанфари. Дзеркало тижня. 3.04.2021. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/pid-fanfari.html
28. Xu J., Marodon R., Ru X. Identifying and Classifying Public Development Banks and Development Finance Institutions. International Research Initiative on Public Development Working Paper. November 2020. № 192. URL: https://www.afd.fr/en/ressources/identifying-and-classifying-public-development-banks-and-development-finance-institutions

T. Krychevska

GLOBAL AND DOMESTIC FACTORS OF EFFICIENCY FOR MONETARY AND FISCAL STIMULUS

Summary

The article considers global factors that are currently changing approaches to monetary and fiscal instruments for stabilization of socio-economic development, as well as local factors and limitations of monetary and financial stimulus in Ukraine. Among the global factors are: the formation of an environment of monetary “new normal” - a combination of low inflation and low equilibrium real interest rates; technological changes; climate change; rising inequality, the Covid-19 pandemic. Global trends in the modification of monetary and fiscal policy in response to these factors are systematized. Among the local factors of the effectiveness of monetary and fiscal stimulus in Ukraine are: stronger impact of these measures on the exchange rate; the general logic of the formation of the banking system in Ukraine, which have been reflected the structural and institutional deformations of the real sector of the Ukrainian economy; the ideology of macroeconomic stabilization and reform of the banking sector; the difference between the trajectory of banking sector reform and structural and institutional changes in the real sector of the economy; insufficient protection of the investors and creditors rights, which blocks monetary transmission; underdeveloped financial market institutions (e.g. private pension funds) that provide the economy with long-term financial resources. It has been found that in developed economies the potential for increasing the efficiency of monetary and fiscal stimulus at the present stage lies in increasing the role of countercyclical fiscal policy, enhancing monetary policy flexibility and in carrying out the institutional reforms aimed at improving public goods provision. In emerging economies, where the effectiveness of macroeconomic stimulus is limited by its active influence on exchange rates, the revision of conventional views on such stimulation by developed economies and international creditors may expand the space for monetary and fiscal stimulus to some extent. However, domestic institutional reforms that increase the resilience of the economy and unblock barriers to stimulus as well as building institutions that improve the interaction of these economies with the global capital market, such as development bank that use global capital for national development goals, will have a stronger effect.

Keywords: monetary policy; fiscal policy; global and domestic factors of efficiency for macroeconomic stimulus; monetary “new normal”; inclusiveness; mortgage; institutional reforms; corona crisis.

References

1. Krychevska, T.O. (2020), “The logical-historical development of trust institution in monetary sphere”, Ph.D. Thesis, Economic theory and history of economic thought, State Organization, Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
2. Krychevska, T.O. (2021). “Correction of monetary policy under the influence of corona crisis and long-term factors”, Ekonomichna teoriia, vol. 2, pp. 65–92.
3. The official site of Board of Governors of the Federal Reserve System (2020), “Statement on Longer-Run Goals and Monetary Policy Strategy”, As amended effective, August 27, available at: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/review-of-monetary-policy-strategy-tools-and-communications-statement-on-longer-run-goals-monetary-policy-strategy.htm (Accessed 12 July 2021).
4. Powell, J. (2020), “New Economic Challenges and the Fed's Monetary Policy Review”, Navigating the Decade Ahead: Implications for Monetary Policy. An economic policy symposium, Jackson Hole, Wyoming, [Online], available at: https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20200827a.htm (Accessed 12 July 2021).
5. The official site of European Central Bank (2021), “Christine Lagarde, President of the ECB, Luis de Guindos, Vice-President of the ECB Press Conference”, European Central Bank, Frankfurt am Main, 8 July, available at: https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2021/html/ecb.sp210708~ab68c3bd9d.en.html (Accessed 21 July 2021).
6. The official site of European Central Bank (2021), “An overview of the ECB’s monetary policy strategy”, available at: https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202105_01~d813529721.en.html (Accessed 12 July 2021).
7. Skidelsky, R. (2021), “The Central Banker’s New Clothes”, Project Syndicate, [Online], May 18, available at: https://www.project-syndicate.org/commentary/uk-fiscal-policy-is-now-driving-monetary-policy-by-robert-skidelsky-2021-05?barrier=accesspaylog (Accessed 2 June 2021).
8. Hrytsenko, A.A. (2017), Arkhitektonika ekonomichnoi bezpeky: monohrafiia. [Architectonics of economic security: a monograph], DU “In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy”, Kyiv, Ukraine.
9. Korablin, S. and Shumska, S. (2018), “Structural vulnerability and financial instability in Ukraine: global context”, Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 4, pp. 7–37.
10. Paskhaver, O.J., Verkhovodova, L.T. and Aheieva, K.M. (2008), Ukrains'ka pryvatyzatsiia: hrupy interesiv, prychyny kryzy, shliakhy ii podolannia [Ukrainian privatization: interest groups, causes of the crisis, ways to overcome it], Tsentr ekonomichnoho rozvytku, Kyiv, Ukraine.
11. Drobiazko, A. and Ormotsadze, M. (2017), “Co-authors of the catastrophe: who benefited from the bankruptcy of banks in Ukraine. Forbes Special Investigation: The history of the banking system and its biggest debtors”, Forbes, [Online], 2 February, available at: https://galfinance.info/banki-i-finansi/2017/02/02/spivavtori-katastrofi-xto-vigrav-vid-bankrutstva-bankiv-v-ukraini/ (Accessed 21 July 2021).
12. Janickij, A. and Stek, G. (2018), Privatnaja istorija: Vzlet i padenie krupnejshego chastnogo banka Ukrainy. [Private history: The rise and fall of the largest private bank in Ukraine], Brajt Star Pablishing, Kiev, Ukraine.
13. Koliada, T. and Prozorov, Yu. (2003), “Establishment of the Ukrainian Bank for Reconstruction and Development as a way out of the institutional trap on the way to attracting investment into ukrainian economy”, Naukovyj visnyk Volyns'koho derzhavnoho universytetu im. Lesi Ukrainky, vol. 12, pp. 33–38.
14. The official site of the National bank of Ukraine (2020), “To understand and let them go: The Causes and Results of the “Great Bank Cleanup”, available at: https://badbanks.bank.gov.ua/ (Accessed 21 July 2021).
15. Chornyj, R. (2021), “Yurij Heletij: Ukraine is a very attractive jurisdiction for the banking business”, FinclubTalk, [Online], 17 May, available at: https://finclub.net/ua/projects/finclubtalk/yurii-heletii-ukraina-duzhe-pryvablyva-iurysdyktsiia-dlia-bankivskoho-biznesu.html (Accessed 21 July 2021).
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Procedure for providing financial state support to small and medium enterprises"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#Text (Accessed 16 August 2021).
17. The official site of Ministry of economy of Ukraine (2021), “Program 5-7-9: the number of banks issuing affordable business loans is growing”, available at: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=309db0de-778a-4827-bc97-d3bfe5e98b4d&title=Programa5-7-9-KilkistBankiv-SchoVidaiutDostupniKreditiBiznesu-Zrosta (Accessed 17 August 2021).
18. The official site of Ministry of Finance of Ukraine (2021), “Affordable loans 5-7-9%: 343 credit agreements for UAH 899 million per week + Infographics”, 16 August, available at: https://www.mof.gov.ua/uk/news/dostupni_krediti_5-7-9_za_tizhden_343_kreditni_ugodi_na_899_mln_grn__infografika-3026 (Accessed 17 August 2021).
19. Financial Club (2021), “Bankers offer to curtail the affordable loans “5-7-9%”, 10 August, available at: https://finclub.net/ua/news/bankiri-proponuyut-zgornuti-programu-dostupnikh-kreditiv-5-7-9protsen.html (Accessed 17 August 2021).
20. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution o”The procedure for reducing the cost of mortgage loans”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/63-2021-%D0%BF#Text (Accessed 16 August 2021).
21. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2020), “Socio-demographic characteristics of Ukrainian households in 2020”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_cdhd_20.pdf (Accessed 16 August 2021).
22. Komnatnyj, S. (2021), “People are even ready for a long-term "mortgage yoke" – just offer them really affordable options!”, Dzerkalo tyzhnia, [Online], 23 June, available at: https://zn.ua/ukr/macrolevel/ljudi-hotovi-navit-na-bahatorichne-ipotechne-jarmo-dosit-usoho-lishe-zaproponuvati-jim-realno-dostupni-varianti.html (Accessed 16 July 2021).
23. Kozlovs'ka, N. (2021), “How is DIAM different from DABI, or how to double investment in the construction industry”, LB.ua, [Online], 17 June, available at: https://lb.ua/economics/2021/06/15/487095_chim_vidriznyaietsya_diam_vid_dabi_abo.html (Accessed 16 July 2021).
24. Mind (2021), “The number of new buildings in the largest cities of Ukraine over the past 5 quarters increased by 28% – a study”, 26 April, available at: https://mind.ua/news/20225312-kilkist-novobudov-u-najbilshih-mistah-ukrayini-za-ostanni-5-kvartaliv-zbilshilasya-na-28-doslidzhe (Accessed 15 June 2021).
25. Beba, Yu. (2021), “More than 50% of Kyiv's residential complexes are considered "problematic". How to understand that the developer will not deceive me”, The Village, [Online], 3 August, available at: https://www.the-village.com.ua/village/city/instruction/314503-yak-pereviriti-zabudovnika-pered-kupivleyu-kvartiri (Accessed 16 August 2021).
26. Volkov, S. (2021), “Resetting the Ukrainian mortgage”, Dzerkalo tyzhnia, [Online], 14 June, available at: https://zn.ua/ukr/finances/perezavantazhennja-ukrajinskoji-ipoteki.html (Accessed 17 June 2021).
27. Synel'nykov, O. (2021), “With a bang”, Dzerkalo tyzhnia, [Online], 3 April, available at: https://zn.ua/ukr/macrolevel/pid-fanfari.html (Accessed 17 June 2021).
28. Xu, J., Marodon, R. and Ru, X. (2020), “Identifying and Classifying Public Development Banks and Development Finance Institutions”. International Research Initiative on Public Development Working Paper, [Online], vol. 192, available at: https://www.afd.fr/en/ressources/identifying-and-classifying-public-development-banks-and-development-finance-institutions (Accessed 17 August 2021).

№ 8 2021

Дата публікації: 2021-08-27

Кількість переглядів: 281

Відомості про авторів

Т. О. Кричевська

д. е. н., с. н. с., провідний науковий співробітник відділу економічної теорії,ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

T. Krychevska

Doctor of Economic Sciences, Leading Research Fellow,Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0003-1940-6820

Як цитувати статтю

Кричевська Т. О. Глобальні і національні фактори ефективності грошово-кредитних та фінансових механізмів стабілізації економічного розвитку. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9133 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.7

Krychevska, T. (2021), “Global and domestic factors of efficiency for monetary and fiscal stimulus”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9133 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.