EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПАРАДОКСИ БОРОТЬБИ З ФІКТИВНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ТА СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД
Н. А. Канцедал, Ю. А. Канцедал

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.74

УДК: 339.19:330.3:657.1

Н. А. Канцедал, Ю. А. Канцедал

ПАРАДОКСИ БОРОТЬБИ З ФІКТИВНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ТА СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Анотація

Метою статті є всебічний аналіз феномену зростання фіктивних операцій в економіці України протягом тривалого докризового періоду та у період сучасної економічної кризи, з урахуванням законодавчих рішень і застосовуваних способів боротьби з цим негативним явищем.
Представлено класифікацію суб’єктів фінансового моніторингу, завданням яких є протидія незаконній економічній діяльності шляхом налагодження первинного та державного контролю господарюючих суб’єктів.
Ідентифіковано ознаки інституційної неузгодженості державних суб’єктів, функції яких безпосередньо пов’язані з провадженням політики боротьби з фіктивним підприємництвом.
Доведено, що в умовах наростання деструктивних явищ, викликаних кризою поточного періоду, першочерговим завданням стабілізації економіки є подолання існуючих факторів, що сприяють росту її тіньового сегмента.
Здійснено аналіз показників негативного фіскального ефекту схем ухиляння від податків на економіку України (порушення митних правил, контрабанда та корупція на кордоні, конвертаційні центри, податкові “скрутки”, заробітна плата “у конвертах”, оренда сільськогосподарських земель, операції з готівкою).
Встановлено, що пріоритетним напрямом боротьби з фіктивними операціями є цифрофізація обмінних процесів на основі технологій NCTS, tax-invoicе, e-invoice та блокчейн, що дасть можливість нівелювати фіктивні схеми й суттєво підвищити фіскальний ефект реальних інструментів боротьби з економічною злочинністю. Ключовим аспектом ефективних рішень у даному напрямку є всеохоплююча інформатизація господарських процесів, а застосування технологій повинно ґрунтуватися на інтегральному розумінні трансформаційних процесів бухгалтерського обліку цифрової епохи та прийомів інституційного моделювання.

Ключові слова: тіньова економіка; фінансовий моніторинг; фіктивне підприємництво; фіктивні операції; облік; податки; політика “цифрових” рішень; інституційні зв’язки.

Література

1. Бучинський Й. Фіктивне підприємництво декриміналізовано. Що далі? Юридична газета Online. 19 листопада 2019 р. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/podatkova-praktika/fiktivne-pidpriemnictvo-dekriminalizovano-shcho-dali.html (дата звернення: 10.09.2021).
2. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.09.2021).
3. Дубровський В., Черкашин В., Гетман О. Порівняльний аналіз фіскального ефекту від застосування інструментів ухилення/уникнення оподаткування в Україні: нові виклики. Інститут соціально-економічної трансформації. Київ. 2020. 52 с.
4. Єфімов О. Фінансовий моніторинг: його мета та суб’єкти контролю. Все про бухгалтерський облік. 2020. № 68. С. 4-6.
5. Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2018 р. URL: https://finmonitoring.in.ua/wp-content/uploads/2019/04/SDFM_AnnualReport_2018.pdf (дата звернення: 10.09.2021).
6. Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2019 р. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/books/Zvit2019.pdf (дата звернення: 10.09.2021).
7. Канцедал Н. А. Бухгалтерський облік цифрової епохи: розширення термінологічних кордонів. Облік і фінанси. 2019. № 1(83). С. 28.-34. DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-1(83)-28-34
8. Канцедал Н. А. Інституційне моделювання: поняття та базові підходи до практичного застосування. Збірник наукових праць науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2019 році (м. Полтава, 22-23 квітня 2020 року). Полтава : РВВ ПДАА, 2020. С. 163-165. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/7965 (дата звернення: 10.09.2021).
9. Контрабанда стоп, ну хотя бы тормоз! 3 ключа к порядку на таможне. [Електронний ресурс]: Ліга-Бізнес. 27.03.2019. URL: https://biz.liga.net/ekonomika/all/article/kontrabanda-stop-nu-hotya-by-tormoz-3-klyucha-k-poryadku-na-tamojne (дата звернення: 10.09.2021).
10. Кримінальний Кодекс України. Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 10.09.2021).
11. Кукуруза Г., Лесик М., Ніколаєнко С. Аналіз обсягів контрабанди в Україні. Незалежна група з макроекономічного аналізу та прогнозу (Київ, Україна). 6 червня 2019 року. 28 с. URL: www.ua-outlook.com.ua (дата звернення: 10.09.2021).
12. Лазебник Л., Оніщик А. Класифікація фіктивної діяльності суб’єктів господарювання. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2019. № 2. С. 36-46.
13. Переміщення морських вантажів: митниця приєдналася до блокчейн-платформи TradeLens. Вісник Державної фіскальної служби в Україні. 10.04.2020. URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100017365-peremischennya-morskikh-vantazhiv-mitnitsya-priyednalasya-do-blokcheyn-platformi-tradelens (дата звернення: 10.09.2021).
14. Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес. Закон України від 18.09.2019 № 101-IX. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/101-20#Text (дата звернення: 10.09.2021).
15. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Закон України від 06.12.19 р. № 361-ІХ. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18#Text (дата звернення: 10.09.2021).
16. Протас Н. М., Канцедал Ю. А. Використання інформаційних технологій як способу подолання фіктивних операцій у бізнесі. Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-пр. конф., м. Херсон, 25-26 квітня 2019 р. Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2019. С. 374-376. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5342 (дата звернення: 10.09.2021).
17. Саварець А. Митний безвіз для України. [Електронний ресурс]: Українська правда: Економіка. 28.02.2019. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2019/02/28/645688/ (дата звернення: 10.09.2021).
18. Типологічне дослідження “Ризики використання суб’єктів з непрозорою структурою власності у схемах відмивання кримінальних доходів” (2018 рік). Державна служба фінансового моніторингу України. URL: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi/tipologi-derzhfinmonitoringu/ tipologichne-doslidzhennya-riziki-vikoristannya-sub-jektiv-z-neprozoroyu-strukturoyu-vlasnosti-u-sxemax-vidmivannya-kriminalnix-doxodiv.html (дата звернення: 10.09.2021).
19. Тіньова економіка в Україні. Національний Банк України. 17.02.2020. https://bank.gov.ua/ua/news/all/doslidjennya-tinovoyi-ekonomiki-v-ukrayini--mayje-chvert-vvp--abo-846-mlrd-griven--perebuvaye-v-tini (дата звернення: 10.09.2021).
20. Україна у 2020-2021 роках: Наслідки пандемії. Консенсус-прогноз. Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Київ, 2020. № 51. 31 С. URL: www.me.gov.ua (дата звернення: 10.09.2021).
21. Bayar, Y., Remeikiene, R., Androniceanu, A., Gaspareniene, L. and Jucevicius, R. (2020), “The Shadow Economy, Human Development and Foreign Direct Investment Inflws”, Journal of Competitiveness, vol. 12 (1), pp. 5-21, DOI: https://doi.org/10.7441/joc.2020.01.01
22. Floridi A., Demena B. and Wagner N. (2020), “Shedding light on the shadows of informality: A meta-analysis of formalization interventions targeted at informal firms”, Labour Economics, vol. 67. DOI: https://doi.org/10.1016/j.labeco.2020.101925
23. Press Release “How criminals profit from the Covid-19 pandemic”, (2020), Europol, URL: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/how-criminals-profit-covid-19-pandemic (дата звернення: 10.09.2021).
24. Luong H., Nguyen M. and Nguyen A. (2020), “Rule of Law, Economic Growth and Shadow Economy in Transition Countries”, Journal of Asian Finance, Economics and Business. vol. 7, N 4, pp. 145-154. DOI: https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no4.145
25. Vasylenko Yuri V. “Short-Term Forecast of Ukrainian Economy Including Shadow Sector Using Causal Simulation Model” (2020), Ekonomika, vol. 99 (1), pp. 131-145, DOI: https://doi.org/10.15388/Ekon.2020.1.8

N. A. Kantsedal, Y. A. Kantsedal

PARADOXES OF FIGHTING AGAINST FICTITIOUS OPERATIONS IN UKRAINE’S ECONOMY AND WAYS TO OVERCOME THEM IN CRISIS PERIOD

Summary

The purpose of the article is comprehensive analysis of the phenomenon of fictitious operations in the economy of Ukraine during long pre-crisis period and the period of the modern economic crisis taking into account the legislative decisions and the methods used to fight this negative factor.
The classification of financial monitoring subjects has been presented. The task of these subjects is the opposition to unlawful economic activities by establishing primary and state control over economic entities.
The prerequisites for deliberate misrepresenting the data about economic activities of economic subjects, which gives them the opportunity to decrease the taxation base, have been determined.
The signs of institutional non-coordination of the governmental subjects, the functions of which are directly connected with pursuing the policy of fighting fictitious entrepreneurship, have been identified. In particular: 1) the state “demonstrates” the fighting against fictitious operations while independent institutes report on the growing dynamics of using aggressive instruments of fictitious entrepreneurship; 2) the methodology and results of calculating the forecasted indicators of the shadow sector are open information, however the effect from the work of the state subjects of financial monitoring is extremely low; 3) the essential reason for fictitious activities in Ukraine is the absence of coordinated accounting system and weakness of the state institutes, which requires the revision of ways and methods of systematizing the data of the state statistical supervision and internal state programs with the use of IT technologies.
The analysis of the negative fiscal effect indicators on Ukraine’s economy because of avoiding tax payment (violating customs regulations, smuggling and corruption on the border, conversion centers, tax “deals”, wages “in envelopes”, farmlands’ lease, cash operations) has been made.
It has been established that the priority direction of fighting fictitious operations is the digitalization of exchange processes based on NCTS technologies, tax-invoice, e-invoice, and block-chain, which will enable to level the fictitious schemes and sufficiently increase the fiscal effect of the real instruments of fighting economic crimes.
The key aspect of effective decisions in this direction is all-round computerization of economic processes, and the use of technologies must be based on integral understanding of transformational processes of digital era accounting and the techniques of institutional modeling.

Keywords: shadow economy; financial monitoring; fictitious entrepreneurship; fictitious operations; accounting; taxes; the policy of digital solutions; institutional relations.

References

1. Buchynsky, J. (2019), “Fictitious enterprise of декриміналізовано. What's next?”, Yurydychna hazeta, [Online], available at: https://yur-gazeta.com/publications/practice/podatkova-praktika/fiktivne-pidpriemnictvo-dekriminalizovano-shcho-dali.html (Accessed 10 Sept 2021).
2. State Statistics Service of Ukraine. Official site (2021), [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 Sept 2021).
3. Dubrovsky, V., Cherkashin, V. and Hetman O. (2020), Porivnial'nyj analiz fiskal'noho efektu vid zastosuvannia instrumentiv ukhylennia/unyknennia opodatkuvannia v Ukraini: novi vyklyky [Comparative analysis of fiscal effect from application of instruments of deviation/of avoidance of taxation in Ukraine: new challenges], Instytut sotsial'no-ekonomichnoi transformatsii, Kyiv, Ukraine.
4. Yefimov, O. (2020), “Financial monitoring: its purpose and subjects of control”, Vse pro bukhhalters'kyj oblik, vol. 68, pp. 4-6.
5. State Financial Monitoring Service of Ukraine (2018), “The report of Government service of the financial monitoring of Ukraine 2018”, available at: https://finmonitoring.in.ua/wp-content/uploads/2019/04/SDFM_AnnualReport_2018.pdf (Accessed 10 Sept 2021).
6. State Financial Monitoring Service of Ukraine (2019), “The report of Government service of the financial monitoring of Ukraine 2019”, available at: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/books/Zvit2019.pdf (Accessed 10 Sept 2021).
7. Kantsedal, N. A. (2019), “Accounting in the Digital Age: Expansion of Terminological Boundaries”, Accounting and Finance, vol. 1 (83), pp. 28.-34. DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-1(83)-28-34
8. Kantsedal, N. A. (2020), “Institutional modeling: concepts and basic approaches to practical application”, Zbirnyk naukovykh prats' naukovo-praktychnoi konferentsii profesors'ko-vykladats'koho skladu Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii za pidsumkamy naukovo-doslidnoi roboty v 2019 rotsi (m. Poltava, 22-23 kvitnia 2020 roku), Poltava, pp. 163-165, available at: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/7965 (Accessed 10 Sept 2021).
9. Liha-Biznes (2019), “Stop smuggling; well, at least the brake! 3 keys for order at customs”, [Online] available at: https://biz.liga.net/ekonomika/all/article/kontrabanda-stop-nu-hotya-by-tormoz-3-klyucha-k-poryadku-na-tamojne (Accessed 10 Sept 2021).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), “Criminal Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (Accessed 10 Sept 2021).
11. Kukuruza, H., Lesyk, M. and Nikolaienko S. (2019), Analiz obsiahiv kontrabandy v Ukraini [The analysis of the volume of smuggling in Ukraine], Nezalezhna hrupa z makroekonomichnoho analizu ta prohnozu, Kyiv, Ukrainе.
12. Lazebnyk, L. and Onischyk, A. (2019), “Classification of fictitious activity of subjects of menage”, Visnyk Akademii pratsi, sotsial'nykh vidnosyn i turyzmu, vol. 2. pp 36-46.
13. Visnyk Derzhavnoi fiskal'noi sluzhby v Ukraini (2020), “Movement of sea freight: customs has joined the blockchain platform TradeLen”, [Online], available at: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100017365-peremischennya-morskikh-vantazhiv-mitnitsya-priyednalasya-do-blokcheyn-platformi-tradelens (Accessed 10 Sept 2021).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine “On Amendments to the Criminal Code of Ukraine and the Criminal Procedure Code of Ukraine to Reduce Pressure on Business”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/101-20#Text (Accessed 10 Sept 2021).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine “About prevention and counteraction to legalization (to washing) of the profits got a criminal way, financing of terrorism and financing of distribution of massive weapon”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18#Text (Accessed 10 Sept 2021).
16. Protas, N. M. and Kantsedal Yu. A. (2019), “The use of information technology as a way to overcome fictitious transactions in business”, Modernizatsiia ekonomiky: suchasni realii, prohnozni stsenarii ta perspektyvy rozvytku: materialy mizhnar. nauk.-pr. konf. [Modernization of the economy: current realities, forecast scenarios and prospects for development: materials intern. scientific.-practical. conf.], Kherson, Ukraine, 25-26 april, pp. 374-376, available at: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5342 (Accessed 10 Sept 2021).
17. Savarets', A. (2019), “Visa-free in Customs for Ukraine”, Ukrains'ka pravda: Ekonomika, available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2019/02/28/645688/ (Accessed 10 Sept 2021).
18. The State Financial Monitoring Service of Ukraine (2018), Typological research “Risks of using entities with non-transparent ownership structure in money laundering”, available at: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi/tipologi-derzhfinmonitoringu/ tipologichne-doslidzhennya-riziki-vikoristannya-sub-jektiv-z-neprozoroyu-strukturoyu-vlasnosti-u-sxemax-vidmivannya-kriminalnix-doxodiv.html (Accessed 10 Sept 2021).
19. National Bank of Ukraine (2020), “Shadow economy in Ukraine”, available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/doslidjennya-tinovoyi-ekonomiki-v-ukrayini--mayje-chvert-vvp--abo-846-mlrd-griven--perebuvaye-v-tini (Accessed 10 Sept 2021).
20. Ministry of Economy of Ukraine (2020), “Ukraine in 2020-2021: Consequences of the pandemic. Consensus-forecast”, vol. 51, Department of Strategic Planning and Macroeconomic Forecasting, available at: www.me.gov.ua (Accessed 10 Sept 2021).
21. Bayar, Y., Remeikiene, R., Androniceanu, A., Gaspareniene, L. and Jucevicius, R. (2020), “The Shadow Economy, Human Development and Foreign Direct Investment Inflws”, Journal of Competitiveness, vol. 12 (1), pp. 5-21, DOI: https://doi.org/10.7441/joc.2020.01.01
22. Floridi A., Demena B. and Wagner N. (2020), “Shedding light on the shadows of informality: A meta-analysis of formalization interventions targeted at informal firms”, Labour Economics, vol. 67. DOI: https://doi.org/10.1016/j.labeco.2020.101925
23. Europol (2020), Press Release “How criminals profit from the Covid-19 pandemic”, available at: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/how-criminals-profit-covid-19-pandemic (Accessed 10 Sept 2021).
24. Luong H., Nguyen M. and Nguyen A. (2020), “Rule of Law, Economic Growth and Shadow Economy in Transition Countries”, Journal of Asian Finance, Economics and Business, vol. 7, no. 4, pp. 145-154. DOI: https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no4.145
25. Vasylenko, Y. V. (2020), “Short-Term Forecast of Ukrainian Economy Including Shadow Sector Using Causal Simulation Model”, Ekonomika, vol. 99 (1), pp. 131-145, DOI: https://doi.org/10.15388/Ekon.2020.1.8

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 6195

Відомості про авторів

Н. А. Канцедал

к. е. н., доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавський державний аграрний університет

N. A. Kantsedal

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian University

ORCID:

0000-0002-2050-7015


Ю. А. Канцедал

здобувач вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування” спеціальності 071 “Облік і оподаткування”, Полтавський державний аграрний університет

Y. A. Kantsedal

Higher education applicant, Educational program on specialty 071 “Accounting and Taxation”, Poltava State Agrarian University

ORCID:

0000-0002-5430-8639

Як цитувати статтю

Канцедал Н. А., Канцедал Ю. А. Парадокси боротьби з фіктивними операціями в економіці України та способи їх подолання у кризовий період. Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9409 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.74

Kantsedal, N. A. and Kantsedal, Y. A. (2021), “Paradoxes of fighting against fictitious operations in Ukraine’s economy and ways to overcome them in crisis period”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9409 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.