Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 3, 2010

К. В. Кузьменко

економіст - маркетолог

ОСНОВНИЙ СПОСІБ ЕКОНОМІЧНОЇ КООРДИНАЦІЇ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РИНКУ РЕКЛАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ю. П. Владика

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" Української академії аграрних наук

СПЕЦИФІКА Й УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОГО ПОСТАЧАННЯ

Ю. М. Кушнірчук

аспірант, Львівська комерційна академія

АНАЛІЗ ФІСКАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ОПОДАТКУВАННЯ ВЛАСНОСТІ, РЕСУРСІВ Й КАПІТАЛУ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

С. Л. Благодєтєлєва-Вовк

доцент, к.е.н., кафедра економіки та управління, Черкаський державний технологічний університет

ОЦІНКА СТАНУ ЦІННОСТЕЙ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ ГРОМАДЯН ПІДПРИЄМСТВА-МІКРОЦИВІЛІЗАЦІЇ

А. В. Ступко

аспірант, Дніпропетровська державна фінансова академія

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Л. Б. Колінець

кандидат економічних наук, доцент, кафедра міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет

ВИМОГИ ДО АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

А. М. Петрук

здобувач, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДОМІНУЮЧИХ СУБ‘ЄКТІВ

А. М. Носуліч

cтарший викладач, Київський національний торговельно-економічний університет, м.Київ

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ МЕХАНІЗМУ ОПТОВОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

С. С. Брехов

Начальник управління контрольно-перевірочної роботи ДПІ в Дніпровському р-ні м. Києва

К. П. Проскура

к.е.н., доц. кафедри фінансів та кредиту Київського економічного інституту менеджменту

СОЦІАЛЬНЕ ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЯК ПОКАЗНИК СОЦІАЛЬНОЇ ЗНАЧУЩОСТИ ПІДПРИЄМНИЦКОЇ ДІЯЛЬНОСТИ

С. М. Січко

аспірант, Миколаївський Державний Університет імені В.О.Сухомлинського

ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РЕКРЕАЦІЙНИМИ ТЕРИТОРІЯМИ

О. В. Царенко

ст. науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ У ДИНАМІЧНОМУ РИНКОВОМУ ПРОСТОРІ

А. П. Кривак

аспірант,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СЕКТОРАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. С. Галушко

аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ ЯК ОДИН З КЛЮЧОВИХ ІНДИКАТОРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПОТОКУ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ

О. М. Кушнірчук-Ставнича

аспірант, Інститут регіональних досліджень НАН України

ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ВАЖЕЛІ ПРОТИДІЇ ВІДПЛИВУ ПРАЦЕЗДАТНОГО НАСЕЛЕННЯ ЗА КОРДОН

Н. О. Пікалова

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

О. І. Бобирь

к. е. н., Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Г. О. Пушкар

к. т. н., асистент Львівська комерційна академія

Б. Б. Семак

к. т. н., доцент Львівська комерційна академія

ІНТЕР’ЄРНИЙ ТЕКСТИЛЬ: ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ АСОРТИМЕНТУ

О. М. Савицька

старший викладач, кафедра менеджменту, факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ БІЗНЕС–АНАЛІТИКИ В СУЧАСНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ КОНТРОЛІНГУ

О. Б. Погайдак

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТАБІЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. В. Лиса

старший викладач, кафедра фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

МОЖЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВЕЛИЧИНИ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ ПОЕТАПНОГО ЗНИЖЕННЯ ЙОГО ПРЯМИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ

А. В. Затулко

здобувач, кафедра "Економіка підприємства транспорту", Державний економіко-технологічний університет транспорту, Заступник начальника порту ДП«Миколаївський морський торговельний порт»

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

В. В. Комірна

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РОЗВИТОК СПІВРОБІТНИЦТВА ЄС І УКРАЇНИ У НАПРЯМІ ПОГЛИБЛЕННЯ СПІВПРАЦІ РЕГІОНІВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

І. В. Олександренко

старший викладач кафедри фінансів, Луцький національний технічний університет

Ю. А. Подерня-Масюк

асистент кафедри фінансів, Луцький національний технічний університет

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В РЕГІОН

О. І. Мілашовська

Мукачівський державний університет

ПРИКОРДОННИЙ РЕГІОН ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

К. І. Оксенюк

аспірант, Луцький національний технічний університет

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

С. М. Боняр

к.е.н., доцент, кафедра Перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННІ ВНУТРІШНІМ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ РІКА-МОРЕ

Є. В. Бондаренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Київської гуманітарної академії

АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВИХОДУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ З КРИЗИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»