EnglishНа русском

Про журнал

Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка"
включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки

- постанова Президії ВАК України № 2-05/3 від 08.07.2009 р.
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528


ІНДЕКСАЦІЯ ВИДАННЯ


Index Copernicus (IC) створена в 1999 році в Польщі. Індекс Коперника (IC) являє собою онлайнову базу даних користувачів інформації, в тому числі наукового профілю, а також наукових установ, видань та проектів. База даних має кілька інструментів для оцінки продуктивності, які дозволяють відслідковувати вплив наукових робіт і публікацій окремих учених чи наукових установ. На додаток до оцінки продуктивності, індекс Коперника також пропонує традиційні реферування та індексування наукових публікацій.

Ефективна економіка на Index Copernicus


Вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Індекс Google Scholar включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв.

Ефективна економіка на Google Scholar


Засновники

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,

ТОВ `ДКС Центр`


Головний редактор

Мельник Л. Ю.,
д. е. н., професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету


Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна


ISSN 2307-2105

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Мельник Л. Ю.

головний редактор, д. е. н., професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д. е. н., професор, заслужений працівник освіти України

Васильєва Н. К.

д. е. н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Плаксієнко В. Я.

д. е. н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Кондрашихін А. Б.

д. е. н., доцент, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Коренюк П. І.

д. е. н., доцент, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Іванюта С. М.

д. е. н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Бистряков І. К.

д. е. н., професор, завідуючий відділом ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д. е. н., професор, завідувач кафедри Чернігівського державного технологічного університету

Гудзинський О. Д.

д. е. н., професор, професор кафедри Національного університету біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д. е. н., професор, професор кафедри завідувач кафедри Державної академії статистики, обліку і аудиту

Крисанов Д. Ф.

д. е. н., професор, провідний науковий співробітник відділу ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д. е. н., професор, завідуючий відділом ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Савченко О. Ф.

д. е. н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д. е. н., професор, завідувач кафедри Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д. е. н., професор, завідувач кафедри Сумського національного аграрного університету