EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-ІГРОВА МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ ЗА ЧАСТКУ РОЗДРІБНОГО РИНКУ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ
Н. Б. Мельник

УДК: [330.4:519.83]:339.372:[681:004]

Н. Б. Мельник

ТЕОРЕТИКО-ІГРОВА МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ ЗА ЧАСТКУ РОЗДРІБНОГО РИНКУ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

Анотація

У статті розглянуто застосування теорії скінченної антагоністичної гри для моделювання розподілу роздрібного ринку комп’ютерної техніки. Відзначено квазіконкурентність відносин на вітчизняному комп'ютерному ринку. Визначено коло основних гравців, які є присутні на ринку. Вказано на недоліки існуючих моделей розподілу роздрібного ринку між цими гравцями. Сформульовано конкретну задачу моделювання. Зведено модель до скінченної антагоністичної гри двох гравців. Обґрунтовано теоретичні засади моделювання. На прикладі секторального розподілу ринку комп’ютерної техніки побудовано ігрову модель. На підставі цієї моделі обчислено оптимальні стратегії поведінки гравців за умови зменшення присутності на ринку одного з гравців. Зроблено висновок про можливість застосування запропонованої моделі на практиці.

N. B. Melnyk

THEORETICAL-GAME MODEL OF COMPETITION FOR THE SHARE OF THE COMPUTER MARKET

Summary

In the article the application of the theory of zero-sum game for simulation of the distribution of the computer market is considered. Contestable of the computer market is indicated. The main players on the market are identified. The disadvantages of existing models of market distribution among the players are identified. A specific modeling problem is formulated. The model of the finite antagonistic game of two players is determined. The theoretical principles of modeling are substantiated. On the example of the sectoral distribution of the computer market, a game model is built. For the defined conditions, optimal players strategies are calculated. The conclusion about the possibility of using the proposed model in practice is made.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 2518

Відомості про авторів

Н. Б. Мельник

здобувач, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

N. B. Melnyk

postgraduate, Ivan Franko National University of L'viv

Як цитувати статтю

Мельник Н. Б. Теоретико-ігрова модель конкурентної боротьби за частку роздрібного ринку комп’ютерної техніки. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6140 (дата звернення: 02.03.2021).

Melnyk, N. B. (2018), “Theoretical-game model of competition for the share of the computer market”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6140 (Accessed 02 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.