EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ANALIZA FINANSOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POLSCE
E. Moroz

УДК: 336 : 644.6

E. Moroz

ANALIZA FINANSOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POLSCE

Анотація

W artykule dokładnie przeanalizowano praktyczne zasady finansowania gospodarki wodno-ściekowej i również zwrócono znaczną uwagę na faktyczne stosowane w Polsce źródła finansowania przeznaczone na ochronę środowiska, w tym szczególnie gospodarki wodno-ściekowej. Podkreślono również, znaczną rolę środków finansowych pochodzących z zagranicy, a szczególnie z Unii Europejskiej, bez udziału których niemożliwe było by osiągnięcie takiego znacznego poziomu rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Polsce. Artykuł obejmuje również kwestie finansowania gospodarki wodno-ściekowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy, skuteczna działalność których ma ogromne znaczenie w dziedzinie ochrony środowiska generalnie i szczególnie w gospodarce wodno-ściekowej.

E. Moroz

ANALYSIS OF FINENSING WATER SUPPLY AND SEWAGE INDUSTRY IN POLAND

Summary

The article analyzes the practical principles of financing water and sewage industry thoroughly and also paid considerable attention to the factual sources of funding for environmental protection, in particular water and sewage industry used in Poland. It was also emphasized the significant role of funds from abroad and especially from the European Union, without the participation of such a high level of development of water and sewage management in Poland. The article covers the issues of financing water and sewage industry from the resources of the National Fund for Environmental Protection and Water Management and Voivodship Funds, effective activities of which are of great importance in the field of environmental protection in general and especially in water and sewage industry.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 3289

Відомості про авторів

E. Moroz

kandydat nauk ekonomicznych, starszy wykładowca katedry Zarządzania Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi, miasto Równe, Ukraina

E. Moroz

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Department of Management National University of Water and Environmental Engineering Rivne, Ukraine

Як цитувати статтю

Moroz E. Analiza finansowania gospodarki wodno-ściekowej w polsce . Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6491 (дата звернення: 23.05.2022).

Moroz, E. (2018), “Analysis of finensing water supply and sewage industry in poland”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6491 (Accessed 23 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.