EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА ВИТРАТ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ НА СУБНАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ У ФЕДЕРАТИВНИХ КРАЇНАХ
І. Л. Долозіна

УДК: 336.5.018.14 (1-41-2/-3)

І. Л. Долозіна

СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА ВИТРАТ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ НА СУБНАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ У ФЕДЕРАТИВНИХ КРАЇНАХ

Анотація

В статті з метою виявлення тенденцій структурної динаміки витрат субнаціональних бюджетів у федеративних країнах та основних моделей формування структури видатків за функціональною класифікацією було здійснено аналіз видатків бюджетів регіонального та місцевого рівня в окремих країнах за даними МВФ. Визначено, що на регіональному рівні склався переважно стабільний підхід, суть якого полягає у відносно низькому рівні витрат на утримання органів регіональної влади за одночасно значущої ваги фінансування освіти та/або медицини, та/або соціальних програм регіонального рівня. На місцевому рівні перший тип моделі – це варіант, коли витрати на утримання управлінського апарату складають 20-25% всіх витрат, натомість більша частина фінансування спрямовується на економічний розвиток, ЖКГ та охорону природного середовища. Другий тип характеризується низькою (до 20%) часткою витрат на управління, натомість високою значущістю витрат на освіту та фінансування соціальних програм. Третій тип відрізняється від попереднього лише високим рівнем тягаря витрат на охорону здоров’я. І, насамкінець, основними рисами четвертого типу є спрямованість фінансування на власне утримання органів місцевого самоврядування та на надання освітніх послуг (дошкільної та шкільної освіти).

I. L. Dolozina

STRUCTURE AND DYNAMICS OF EXPENDITURES BY COFOG AT THE SUBNATIONAL LEVEL IN THE FEDERAL COUNTRIES

Summary

For the purpose of identification of trends of structural dynamics of expenses of subnational budgets in the federal countries and the main models of formation of expenditure structure by Classification of the Functions of Government (COFOG) the analysis of budgetary expenditures at regional and local level in the certain countries according to the IMF data was done. The cluster analysis of the federal countries on the basis of functional costs structure of regional budgets allowed defining of several stable approaches. Within the first (the Russian Federation, eventually smaller degree - India), expenses on general public services had a priority at rather small, though noticeable, value of expenses on financing of programs of economic development and also education. Within the second (the USA, Australia) the level of expenses on general public services was low against the background of high (nearly a third) of value to article "expenses for education". The third approach combines rather low specific weight of expenses on general public services at the regional level and high importance of financing of education and social programs from budgets of the regional level. That leaded to a conclusion that at the regional level there was mainly stable approach which consists in rather low level of expenditures on general public services of the regional power and significant weight of financing of education and/or medicine, and/or social programs of the regional level. At the local level the first type of model is an option when costs of general public services make 20-25% of all expenses, but the most part of financing was aimed at the economic development, housing & community amenities and protection of the environment. The second type was characterized by low (up to 20%) share of general public services, but the high importance of expenses for education and financing of social programs. The third type differed from previous only in the high level of a burden of expenses onto health protection. And, at last, the main line of the fourth type was the orientation financing on general public services and on providing of educational services (preschool and school education).

№ 7 2018

Кількість переглядів: 6497

Відомості про авторів

І. Л. Долозіна

кандидат економічних наук, доцент, докторант,Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ)

I. L. Dolozina

Candidate of Economics, associate Professor, post-doc,Donbas State Engineering Academy (Kramatorsk)

Як цитувати статтю

Долозіна І. Л. Структура та динаміка витрат за функціональною класифікацією на субнаціональному рівні у федеративних країнах. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7293 (дата звернення: 02.03.2024).

Dolozina, I. L. (2018), “Structure and dynamics of expenditures by cofog at the subnational level in the federal countries”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7293 (Accessed 02 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.